Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
o pome pst tela, ke dua je naplnen tiscorakm zlom.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Projekty a zmluvy > Rozrenie kapacity a skvalitnenie predkolskej vchovy v CM bl. Vasia Hopka v Bardejove (2018) > Zkladn informcie o projekte

 

 Projekt: Rozrenie kapacity a skvalitnenie predkolskej vchovy v CM bl. Vasia Hopka v Bardejove
 
Operan program: Integrovan regionlny operan program
Prioritn os: ah prstup k efektvnym a kvalitnejm verejnm slubm
Konkrtny cie: Zvenie hrubej zakolenosti det v materskch kolch
Kd vzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Kd iadosti o NFP: NFP302020T310
Prijmate: Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Celkov oprvnen vdavky projektu: 143 474,89 eur
Nenvratn finann prspevok (95%): 136 301,15 eur
z toho EU (85%): 121 953,65 eur 
z toho R (10%): 14 347,49 eur
Vlastn zdroje (5%): 7 173,74 eur

Zaiatok projektu: 11/2018

Ukonenie projektu: 
11/2021

Strun popis projektu:
Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov ako zriaovate viacerch cirkevnch kl m ambciu realizova projekt ,,Rozrenie kapacity a skvalitnenie predkolskej vchovy v CM bl. Vasia Hopka v Bardejove v asovom obdob od novembra 2018 do november 2021. Tento zmer iadatea reflektuje na situciu cieovho zemia (mesta Bardejov), miestnej komunity a cieovej skupiny (deti), priom sprstupuje sluby infratruktry CM s cieom zvi zakolenos det a zabezpei kvalitn vchovno-vzdelvac proces v oblasti predprimrneho vzdelania, ktor prispieva k zvldnutiu povinnej kolskej dochdzky.

Hlavn aktivita . 1: Stavebno-technick pravy jestvujcej budovy
Stavebno-technick pravy jestvujcej budovy prostrednctvom ktorej sa rozri kapacita CM o 1 triedu, sasn vyuvan priestory CM sa stavebne upravia a CM bezbarirovo sprstupn.

Hlavn aktivita . 2: Materilno-technick vybavenie
Materilno-technick vybavenie - prostrednctvom ktorej sa vybavia rozren a sasn priestory CM vybavenm nevyhnutnm pre plne funkn vntorn prevdzku CM a pre zabezpeenie vchovno-vzdelvacieho procesu. Na zklade dodanho materilno-technickho vybavenia bude vntorn prevdzka CM plne funkn a vchovno-vzdelvac proces uskutoovan s prvkami inklzie.

Hlavn aktivita . 3: Detsk ihrisko
Nakoko je cieom iadatea rozri kapacitu CM o 1 triedu, bude potrebn vzhadom na poiadavky ttneho vzdelvacieho programu pre predprimrne vzdelvanie v materskch kolch vybudova nov detsk ihrisko. Tm sa zabezpe vchovno-vzdelvac proces aj v oblasti pravidelnch pohybovch aktivt, na zklade ktorho sa bude posilova kladn vzah k portu a vlastnmu zdraviu det.

Podporn aktivita . 1: Informovanos a komunikcia
Pre zabezpeenie informovanosti a komunikcie o podpore zskanej z EIF na spolufinancovanie projektu bud obstaran a dodan 2 ks plagty v slade s Manulom pre informovanie a komunikciu IROP 2014-2020, ako aj technickmi vlastnosami uvedenmi v predmetnom manuli. Informcie o projekte bud sprstupnen aj na web strnke prijmatea.

Podporn aktivita . 2: Riadenie projektu
Riadenie projektu bude zabezpeen internmi zamestnancami iadatea na zklade pracovnch zmlv (projektov manar, finann manar, manar pre VO).

Na zklade realizcie hlavnch projektovch aktivt sa podpor 1 M, djde k naveniu kapacity CM na 43 det. Bude renovovan as 1 verejnej budovy s podlahovou plochou 310,00 m2. CM bude podporen prostrednctvom obstarania a dodania materilno-technickho vybavenia, v exteriri sa podpor jeden arel M (realizcia novho detskho ihriska). Miestom realizcie projektu je Cirkevn matersk kola bl. Vasia Hopka, Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov so sdlom v budove so sp. . 518, parcely registra ,,C KN . 1154 a 1159/16, k. . Bardejov.

Kontakt:
Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov 
ThLic. Jaromra Sedlkov, PhD.
Referent pre kontakt so zahranim
Hlavn 1, 081 35 Preov
Tel.: +421 51 75 62 695
email: projekty@greckokat.sk
 
Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. februr 2024 (pondelok) Viktor
Svt da: N otec svt Porfyrios, gazsk biskup.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1503597 (35 %)
me by
1378570 (32 %)
nepi
1395232 (33 %)
Hlasy: 4277399
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX