Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ak chce pozna prevek dobrotu a Boie milosrdenstvo, nau sa tomu zo Svtho psma. Pozri na Izraelitov. Hoci proti Bohu dlho hreili a urali ho, on to milosrdne znal. A ke sa k nemu obracali, rd ich prijmal, a ke sa znovu od neho odvracali, on ich neopal, ale cestou prorokov ich volal, aby sa k nemu navrtili. Podobne je milosrdn, dobrotiv a milostiv Boh ku kadmu z ns, ke vid, e padme, a milostivo ak, i skoro prestaneme hrei, a ke sa od hriechu odvrtime, prjme ns s vekou lskou a radosou. Ve on tak hovor, e v nebi sa Bo anjeli raduj nad jednm hrienikom, o rob poknie (Lk 15,10).
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Fotogalrie

10.09.2018 | tanos(1290) | Autor fotografi: Michal Petrilk
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Hora Zvir - mal p

Hora Zvir - mal p
Fatimsk sobota v utine
05.08.2020 | tanos(902)
Fatimsk sobota v utine
Fatimsk sobota v utine
07.07.2020 | tanos(661)
Fatimsk sobota v utine
Jnov mal p v Litmanovej
09.06.2020 | tanos(700)
Jnov mal p v Litmanovej
Mjov mal p na Hore Zvir
07.05.2020 | tanos(1083)
Mjov mal p na Hore Zvir
Marcov Mal p
09.03.2020 | tanos(1609)
Marcov Mal p
Februrov Mal p
10.02.2020 | tanos(1346)
Februrov Mal p