Menu
Citát
Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, majú byť svätejšími a čestnejšími ako tí, ktorí odišli do hôr a púšte, lebo kňazi sa starajú o seba i o ľudí, a tí, čo odišli do púšte, starajú sa iba o seba. Na život kňazov, ktorí sú medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú a nasledujú ich, a tí, ktorí sedia v jaskyniach a v púšti, tí svoje rany liečia alebo vence sami sebe pletú.
sv. Izidor Peluzský, + 4. st.
Národný pochod za život
Gréckokatolícka charita Prešov
Gréckokatolícka teologická fakulta
Centrum pre rodinu Sigord
Úvod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Fotogalérie

Fotogalérie

Kľúčové slová: Kuffa (0) , Istanbulský dohovor (0) , Katedrála (21)
Počet: 21

1 2

Veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
Veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
Veľká sobota a Veľká nedeľa Paschy
Veľká sobota a Veľká nedeľa Paschy
Poďakovanie Mons. M. Lachovi a otvorienie výstavy
Poďakovanie Mons. M. Lachovi a otvorienie výstavy
Veľký štvrtok
Veľký štvrtok
Subdiakonát a diakonát v katedrále
Subdiakonát a diakonát v katedrále
XXV. ročník Festivalu duchovných piesní
XXV. ročník Festivalu duchovných piesní
Mons. Ján Eugen Kočiš ďakoval Bohu za 90 rokov života
Mons. Ján Eugen Kočiš ďakoval Bohu za 90 rokov života
Metropolita Ján Babjak vysvätil v Prešove siedmich diakonov
Metropolita Ján Babjak vysvätil v Prešove siedmich diakonov
Manželia Patrick a Nancy z Medžugoria vydali svoje svedectvo
Manželia Patrick a Nancy z Medžugoria vydali svoje svedectvo
Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Prešove
Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Prešove
Otvorenie brány milosrdenstva v prešovskej katedrále
Otvorenie brány milosrdenstva v prešovskej katedrále
Poddiakonát v prešovskej katedrále
Poddiakonát v prešovskej katedrále
XXIV. ročník Festivalu duchovných piesní
XXIV. ročník Festivalu duchovných piesní
Veľký štvrtok a Veľký piatok v prešovskej gréckokatolíckej katedrále
Veľký štvrtok a Veľký piatok v prešovskej gréckokatolíckej katedrále
Otvorenie Roka zasväteného života
Otvorenie Roka zasväteného života
Sviatok bl. biskupa Gojdiča
Sviatok bl. biskupa Gojdiča
Diakonské vysviacky
Diakonské vysviacky
Deň spoločenstva Koinonie Ján Krstiteľ v Prešove
Deň spoločenstva Koinonie Ján Krstiteľ v Prešove
Utiereň Paschy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Utiereň Paschy v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Posviacka krypty pod katedrálou
Posviacka krypty pod katedrálou

1 2