Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
o je telesn potrava pre udranie naich sl, to je tanie Svtho psma pre duu. Ono je duchovnm jedlom, ktor posiluje um a rob duu silnejou, tvrdou a mdrejou, priom jej nedovouje, aby sa rozptyovala nerozumnmi vami, ale ju naopak odahuje, aby sa mohla povznies a letie a na sam nebo.
sv. Jn Zlatosty
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Fotogalrie

Fotogalrie

Kov slov: odpust (69), slvnos (35), posviacka (75), oltr (0) , vladyka (40), Peter (19), Rusnk (9)
Poet: 184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Archieparchilna odpustov slvnos v utine - nedea
Archieparchilna odpustov slvnos v utine - nedea
Archieparchilna odpustov slvnos v utine - sobota
Archieparchilna odpustov slvnos v utine - sobota
Archieparchilna odpustov slvnos v utine - nedea
Archieparchilna odpustov slvnos v utine - nedea
Archieparchilna odpustov slvnos na hore Zvir v Litmanovej
Archieparchilna odpustov slvnos na hore Zvir v Litmanovej
Posviacka novho grckokatolckeho chrmu v Poprade
Posviacka novho grckokatolckeho chrmu v Poprade
Odpustov slvnos a posviacka novch lavc a sedesu v Chrme sv. Cyrila a Metoda v Soli
Odpustov slvnos a posviacka novch lavc a sedesu v Chrme sv. Cyrila a Metoda v Soli
Nov grckokatolcky chrm v Lipanoch
Nov grckokatolcky chrm v Lipanoch
Vladyka Milan Lach SJ v rodnej obci
Vladyka Milan Lach SJ v rodnej obci
Odpustov slvnos v kazskom seminri v Preove
Odpustov slvnos v kazskom seminri v Preove
Posviacka obnovenej farskej budovy v Sedliskch
Posviacka obnovenej farskej budovy v Sedliskch
Stretnutie s kazmi dchodcami
Stretnutie s kazmi dchodcami
De zasvtenho ivota
De zasvtenho ivota
Posviacka chrmu na sdlisku Vinbarg v Bardejove
Posviacka chrmu na sdlisku Vinbarg v Bardejove
Slvnos ustanovenia na poddiakona
Slvnos ustanovenia na poddiakona
Posviacka obnovenho chrmu v Cabove
Posviacka obnovenho chrmu v Cabove
Posviacka interiru a ikonostasu a 190. vroie chrmu v Krulove
Posviacka interiru a ikonostasu a 190. vroie chrmu v Krulove
Duchovn obnova a posviacka na GTF v Preove
Duchovn obnova a posviacka na GTF v Preove
Odpustov slvnos a 190. vroie chrmu v Rudlove
Odpustov slvnos a 190. vroie chrmu v Rudlove
Posviacka obnovenho chrmu a ikonostasu v Hostoviciach
Posviacka obnovenho chrmu a ikonostasu v Hostoviciach
Odpustov slvnos vo fakultnej kaplnke v Preove
Odpustov slvnos vo fakultnej kaplnke v Preove

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10