Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako obdivujeme najlepch umelcov, ktor ukazuj svoje umenie nie iba v drahocennch hmotch. Ale ber nezriedka i bezcenn blato a nesvisl zem, ukazujc silu vo svojom obore, ovea viac s chvlen; tak najlep umelec zo vetkch, Slovo Boie, priiel k nm neberc nejak vzcnu hmotu nebeskho tela, ale v blate ukzal vekos svojho umenia.
sv. Teofil
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Intitcie > Vedeck grantov agentra Mikula Russnka n. f.

Vedeck grantov agentra Mikula Russnka n. f

elom fondu je zdruovanie peanch prostriedkov urench na plnenie veobecne prospenho elu, ktorm je najm:
- Ochrana a podpora zdravia a vzdelvania:
  a) podpora rozvoja, vzdelvania, vedy a vskumu Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity v Preove a jej pedaggov,
  b) podpora organizovania konferenci, podpora prekladov odbornej literatry a uebnch textov a publikanej innosti,
  c) podpora tudentov Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity v Preove a tudentov grckokatolckych strednch cirkevnch kl zo socilne slabch rodn,
  d) podpora vzdelvania iakov zkladnch a strednch grckokatolckych cirkevnch kl,
  e) podpora celoivotnho vzdelvania grckokatolckych biskupov, kazov a laikov.

- Rozvoj a ochrana duchovnch hodnt Grckokatolckej cirkvi a vchodnho obradu na Slovensku,

- Zachovanie prrodnch a kultrnych hodnt.

 

Urenie okruhu osb, ktorm mu by poskytnut prostriedky z fondu a oznaenie zemia v rmci ktorho bud poskytovan
- Fond je neziskovou prvnickou osobou, ktor zdruuje pean prostriedky uren na plnenie veobecne prospenho elu alebo individulne urenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osb, ktor sa ocitli v ohrozen ivota alebo potrebujcu naliehav pomoc pri postihnut ivelnou pohromou.

- Okruh osb, ktorm mu by poskytnut prostriedky z fondu je neobmedzen a zemn psobnos fondu je neobmedzen.

- Prostriedky fondu nesm by pouit na podnikanie a na financovanie innosti politickch strn a politickch hnut.

- Ak fyzick osoba, alebo prvnick osoba poskytne fondu dar alebo prspevok na konkrtny el, fond je oprvnen ho poui na in el len s predchdzajcim psomnm shlasom tej osoby, ktor dar alebo prspevok poskytla.

- Vnos z verejnej zbierky me fond poui len na el, na ktor sa verejn zbierka usporiadala a vo vymedzenom rozsahu na sprvu fondu.

- Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpotu fondu, je povinn:
  a) poui prostriedky len na el, na ktor jej bol poskytnut,
  b) na poiadanie fondu do 3 mesiacov preukza, e prostriedky poskytnut fondom pouila na uren el.

- Fond je oprvnen poadova od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrtenie prostriedkov alebo ich asti, ak nesplnila povinnos poda ods. 6 tohto lnku.
 
Sdlo: Hlavn 3, 080 01 Preov
E-mail: 
 
 
 
 
Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. september 2023 (utorok) Edita
Svt da: Odchod do venosti svtho apotola a evanjelistu Jna Teolga.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475983 (35 %)
me by
1353211 (32 %)
nepi
1368465 (33 %)
Hlasy: 4197659
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX