Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Hovorte o hriechoch? lovek m ma vdy srdce pln tosti, ke si spomenie na svoje hriechy. A o sa tka hriechov inch ud, nem na ne nikdy myslie, ani odsudzova inch.
sv. Pimen Vek, + 440
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Histria > Preovsk biskupi > Gregor Tarkovi

Biskup Gregor Tarkovi (1745 1841)

Biskup Gregor Tarkovi  (1745  1841)     Gregor Tarkovi sa narodil 21. novembra 1745 v Pasike v bereskej upe na Zakarpatsku. Prv vedomosti erpal v rodiovskom dome, nakoko jeho otec bol kantorom a star otec grckokatolckym kazom. U ako chlapec, skr ako zaal navtevova latinsk kolu, vedel spamti odrieka cel altr v staroslovienskom jazyku. Gymnzium vytudoval v Uhorode. Bol neobyajne nadan, usilovn, ale aj nbon. Dosahoval vdy vynikajce tudijn vsledky. Po ukonen gymnzia pokraoval v tdiu filozofie vo Vekom Varadine. Teolgiu absolvoval vo Viedni, kam ho poslal na tdia biskup Andrej Bainsk. Ten ho aj vysvtil na kaza 1. janura 1779 na erneej Hore pri Mukaeve.
    Ako vzdelan kaz zana psobi ako profesor teolgie v Uhorode. V roku 1793 bol menovan za farra do Hajdudorogu a nsledne v roku 1797 sa stva farrom v Uhorode, kde spene psobil do roku 1803. V tomto roku odchdza do Budapeti, kde je menovan za cenzora slovanskch knh. Tuto funkciu zastva a do roku 1831 a jeho silie bolo korunovan zredigovanm Svtho Psma Starho a Novho zkona v staroslovienskom jazyku a taktie vydanm katechizmu.
    Jeho skromn ivot bol v tomto obdob naplnen skutone tdiom. Vynikal vedomosami a poznatkami v tdiu svtch Otcov. Spamti ovldal zvery jednotlivch cirkevnch koncilov. Vek zubu mal zvl᚝ v grckom a cirkevnoslovanskom jazyku. V roku 1813 sa stal koickm vikrom a o dva roky na to kapitulnm vikrom v Mukaeve. V tejto funkcii sa zastnil na uhorskom sneme a zoznmil sa s vedcimi osobnosami Uhorska.
    Ke v roku 1815 cisr Frantiek I. na zklade patrontneho prva vytvoril preovsk biskupstvo vylenenm z rozsiahlej mukaevskej eparchie za prvho biskupa menoval prve Gregora Tarkovia. Stalo sa tak 13. marca 1816. V nasledujcich dvoch rokoch Tarkovi prebva vo Viedni a vyvja silie, aby dotiahol kanonick proces ustanovenia preovskho biskupstva. To sa udialo 18. septembra v roku 1818 bulou ppea Pia VII. Relata semper. Nsledne Svt Stolica potvrdila jeho nominciu na biskupa 26. septembra 1818. Po vyrieen najvch finannch akost, o sa tka materilneho zabezpeenia novovzniknutho biskupstva, prichdza v novembri 1820 do Preova. Kazi a veriaci ho privtali s vekou slvou. Ubytoval sa v kltore minoritov, ktor bol v schtralom stave a mal sa sta novou biskupskou rezidenciou.
    Na biskupa bol vysvten 17. jna 1821 v kltore bazilinov v Krsnom Brode. Jeho svtiteom bol mukaevsk biskup Alexej Pcsi. Nsledne bol slvnostne intalovan v Preove za asti lenov svojej kapituly, kazov a veriacich. Pred novm biskupom stala vemi zloit loha zorganizova novovzniknut eparchiu. S vekm elnom sa dva do prce. Opravuje rezidenciu, zriauje biskupsk kancelriu, kninicu a archv. Vo svojich obenkoch povzbudzuje kazov, aby si statone plnili svoje povinnosti. Prikazuje, aby sa dsledne viedli matriky, alej nariauje vedenie pokladninch knh prjmov a vdajov. Uvedomuje si ak postavenie jednoduchho veriaceho udu, ktorho odrazom bola negramotnos, ako znak absencie zkladnho vzdelania. Preto zaklad pod vedenm kazov cirkevn koly. Vo svojej dupastierskej starostlivosti pamt aj na vzov a zajatcov a nariauje kazom, na ktorch zem s vznice alebo zajateck tbory, aby sa starali o ich duchovn potreby. Biskupovi Tarkoviovi, ako skutone vzdelanmu pastierovi, vemi zlealo, aby jeho kazi boli duchovne a vedomostne na patrinej rovni. Nakoko biskupstvo vo svojich poiatkoch nemalo prostriedky na zaloenie vlastnej teologickej koly a seminra, priinil sa vekou mierou o zaloenie a zveaovanie biskupskej kninice, ktor sa stala zdrojom pre vedomostno-teologick rast kazov. Od svojho priatea Jana Kova z Budapeti dostva vzcny dar 1 200 zvzkov bibliotku.
    Posledn roky biskup Gregor Tarkovi vyerpan mnohmi siliami, ktor sviseli s organizciou novovzniknutho biskupstva preva v utiahnutosti od verejnho ivota a riadenie eparchie zveruje vo vekej miere do rk svojich tajomnkov. Sm sa oddva svojej vekej zube a to tdiu. Jeho sasnk Alexander Duchnovi o om podva svedectvo: Nebol lovekom praktickm, ale teoretickm, tiacim po stle vom poznan. Rd sa oddval tdiu bohosloveckch knh. Kedykovek ho niekto stretol, vdy mal v rukch nejak knihu. Bol to vak biskup dobrho a nenho srdca.
    Zomiera 16. janura v roku 1841 v Preove a je pochovan v krypte v katedrle. Jeho ivot bol naplnen mnohmi siliami pre dobro grckokatolckej cirkvi a preto mu patr estn miesto v rade preovskch biskupov.
 

~ ThDr. Peter turk ~
Synoda 2021 - 2023
Dnes
05. december 2023 (utorok) Oto
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1494165 (35 %)
me by
1370242 (32 %)
nepi
1387116 (33 %)
Hlasy: 4251523
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX