Menu
Citát
Ako môžu niektorí kresťania hovoriť, že telo nie je schopné mať večný život, keď je živené telom a krvou Pána Ježiša... ako obilné zrnko, ktoré padlo do zeme, keď sa rozložilo, zase vyrazí, tak i naše telá, keď boli živené Eucharistiou, a potom sa uložia do zeme, až príde ich čas, zasa vstanú, pretože Božie slovo im dá vzkriesenie...
Ireneus
Gréckokatolícka teologická fakulta
Gréckokatolícky magazín
GMC BARKA - Juskova Voľa
Centrum pre rodinu Sigord
Úvod > Projekty > Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove > Základné informácie o projekte

 

 Projekt: Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Kód žiadosti o NFP: NFP302020T310
Prijímateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Celkové oprávnené výdavky projektu: 144 286,15 €
Začiatok projektu: 11/2018
Ukončenie projektu: 11/2021


Stručný popis projektu:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako zriaďovateľ viacerých cirkevných škôl má ambíciu realizovať projekt ,,Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove“ v časovom období od novembra 2018 do november 2021. Tento zámer žiadateľa reflektuje na situáciu cieľového územia (mesta Bardejov), miestnej komunity a cieľovej skupiny (deti), pričom sprístupňuje služby infraštruktúry CMŠ s cieľom zvýšiť zaškolenosť detí a zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v oblasti predprimárneho vzdelania, ktoré prispieva k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.


Hlavná aktivita č. 1: Stavebno-technické úpravy jestvujúcej budovy
Stavebno-technické úpravy jestvujúcej budovy – prostredníctvom ktorej sa rozšíri kapacita CMŠ o 1 triedu, súčasné využívané priestory CMŠ sa stavebne upravia a CMŠ bezbariérovo sprístupní.


Hlavná aktivita č. 2: Materiálno-technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie - prostredníctvom ktorej sa vybavia rozšírené a súčasné priestory CMŠ vybavením nevyhnutným pre plne funkčnú vnútornú prevádzku CMŠ a pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Na základe dodaného materiálno-technického vybavenia bude vnútorná prevádzka CMŠ plne funkčná a výchovno-vzdelávací proces uskutočňovaný s prvkami inklúzie.


Hlavná aktivita č. 3: Detské ihrisko
Nakoľko je cieľom žiadateľa rozšíriť kapacitu CMŠ o 1 triedu, bude potrebné vzhľadom na požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vybudovať nové detské ihrisko. Tým sa zabezpečí výchovno-vzdelávací proces aj v oblasti pravidelných pohybových aktivít, na základe ktorého sa bude posilňovať kladný vzťah k športu a vlastnému zdraviu detí.


Podporná aktivita č. 1: Informovanosť a komunikácia
Pre zabezpečenie informovanosti a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu budú obstarané a dodané 2 ks plagáty v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP 2014-2020, ako aj technickými vlastnosťami uvedenými v predmetnom manuáli. Informácie o projekte budú sprístupnené aj na web stránke prijímateľa.


Podporná aktivita č. 2: Riadenie projektu
Riadenie projektu bude zabezpečené internými zamestnancami žiadateľa na základe pracovných zmlúv (projektový manažér, finančný manažér, manažér pre VO).


Na základe realizácie hlavných projektových aktivít sa podporí 1 MŠ, dôjde k navýšeniu kapacity CMŠ na 43 detí. Bude renovovaná časť 1 verejnej budovy s podlahovou plochou 310,00 m2. CMŠ bude podporená prostredníctvom obstarania a dodania materiálno-technického vybavenia, v exteriéri sa podporí jeden areál MŠ (realizácia nového detského ihriska). Miestom realizácie projektu je Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka, Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov so sídlom v budove so súp. č. 518, parcely registra ,,C“ KN č. 1154 a 1159/16, k. ú. Bardejov.


Kontakt:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
ThLic. Jaromíra Sedláková, PhD.
Referent pre kontakt so zahraničím
Hlavná 1, 081 35 Prešov
Tel.: +421 51 75 62 695
email: projekty@greckokat.sk

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
Dnes
17. január 2021 (nedeľa) Nataša
Liturgické čítania:
Veľká utiereň: Jn zač. 67. (21, 15 – 25)
Liturgia: Ap. zač. 285b. (1 Tim 4, 9 – 15); Lk zač. 94. (19, 1 – 10) (radové)
              Ap. zač. 335. (Hebr 13, 17 – 21) Lk zač. 24. (6, 17 – 23) (prepodobnému)
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1395272 (35 %)
môže byť
1272751 (32 %)
nepáči
1288352 (33 %)
Hlasy: 3956375
Už ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX