Menu
Citát
Keďže Pán robil všetko pre naše poučenie, zachcelo sa mu ocitnúť na púšti a tam viesť boj s diablom, aby sa pokrstení veriaci preto neznepokojovali, keď po krste zažijú oveľa väčšie pokušenia, lebo s tým treba rátať.
sv. Ján Zlatoústy
Gréckokatolícka charita Prešov
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícky magazín
Rómska misia
Úvod > Arcibiskupstvo > História > Prešovskí biskupi > Ján Hirka > Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BISKUPA MONS. JÁNA HIRKU

SLOVO, časopis gréckokatolíckej cirkvi

Rok 1969

č. 1-2/1969, str. 1 - (Úvodné slovo)
č. 3/1969, str. 1 - 3 - "Slová povzbudenia"
č. 6/1969, str. 1 - Príhovor najd. o. ordinára ( k Vianociam 1969)

Rok 1970

č. 2/70 - Náš otec biskup (1.11.1970) (o Dr. Mons. V. Hopkovi)
č. 3-4/70 - Svoj prvý príhovor (28.11.1970) "Každý strom totiž poznať po ovocí" (Lk 6,44)
č. 5/70 - V duchu veľkonočného pokoja a lásky (15.3.1970)
č. 7-8/70 - Z pastierskeho listu najd. o. ordinára ("Iba jedno je potrebné": milovať Boha a blížneho a tak spasiť svoju dušu)
č. 12/70 - Jubilujúcemu spolku sv. Vojtecha (rokov trvania SSV)
č. 16/70 - ... a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle ... (31.12.1970)

Rok 1971

č. 1/1971, s. 3 - "Snažme sa zväčšovať počet dobrých" (z pastier. listu Vianoce 1970)
č. 11/1971- "Vzácna príležitosť a vznešená povinnosť" (k voľbám ´71)
č. 12/1971, s. 3 - (Pozdrav k Vianociam 1971)

Rok 1972

č. 2/1972, s. 3 - "S ukľudňujúcim pocitom istoty" (z posolstva k Novému Roku 1972)
č. 6/1972, s. 9 - "Človek len v láske sa stane veľkým" (z Veľkonoč. Posolstva Gr.kat. ordinariátu v Prešove)
č. 12/1972, s. 3 - (spoločný príhovor o.b. V. Hopku a J. Hirku, ord. k Vianociam 1972)

Rok 1973

č. 4/1973, s. 3 - Vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja!
č. 9/1973, s. 10 - Veľký syn krásnej Moravy (k 50. výročiu arcibiskupa A. C. Stojana)
č. 10/1973, s. 4 - Vzájomná znášanlivosť na prvom mieste
č. 11/1973, s. 10 - V duchu vzájomnej lásky a pokoja.
č. 12/1973, s. 3 - "A na zemi mir ... - a na zemi pokoj ... "

Rok 1975

č.3/1975, s. 3 - Pokoj vám!
č. 12/1975, s. 3 - Vianočný príhovor

Rok 1976

č. 4/1976, s. 3 - Nad veľkonočným posolstvom lásky, mieru a radosti

Rok 1978

č. 1/1978, s. 3 - "Na cestu" (Príhovor J. Hirku, ordinára z Gr. kat. kalendára 1978)
č. 3/1978, s. 3 - "Christos voskrese!" (k Veľkej Noci 1978)
č. 12/1978, s. 3 - "Pred sviatkami lásky a pokoja" (Predvianočný príhovor)

Rok 1980

č. 7/1980, s. 5 - "Sviatok sv. Cyrila a Metoda - slovanských apoštolov" (k výr. príchodu na Veľkú Moravu)
č. 7/1980, s. 5 - "Za nebohým Kolomanom Štefkom, veľprepoštom a riaditeľom SSV - Trnava"

Rok 1981

č. 6/1981, s. 3 - "K významnej občianskej udalosti" (k voľbám 1981)
č. 6/1981, s. 3-4 - "Významné rokovanie gr. kat. kňazov (k voľbám 1981)

Rok 1984

č. 11/1984, s. 14 - "Zo života eparchie" (z príhovoru Mons. Jána Hirku, páp. preláta - ordinára - ap. administrátora gr. kat. cirkvi v ČSSR, na otvorení nového šk. r. CMBF v Bratislave v Dóme sv. Martina dňa 25.9.1984)
č. 12/1984, s. 3 - "Narodenie tvoje" (k Narodeniu Pána - 1984)

Rok 1985

č. 1/1985, s. 3 - "Na prahu nového roku"
č. 3/1985, s. 7-10 - "Svätý Cyril a Metod a ich liturgia" (Mons. J. Hirka, páp. prelát, ordinár - ap. admin. Gr.kat. cirkvi v ČSSR pri otvorení jubilejného cyrilometodského roku v katedrál. Chráme v Prešove dňa 10. 7. 1984)
č. 4/1985, s. 1, 3 - "Naša Pascha"
č. 4/1985, s. 4 - "Žiť životom so vzkrieseným" (Pastiersky list k Veľkej Noci 1985)
č. 5/1985, s. 1 a 4 - článok "Bohorodička Mária ...!"
č. 7/1985, s. 9-10 - "Metod - učiteľ - kňaz - svätý"
č. 12/1985, s. 1 - "Narodenie Pána"

Rok 1986

č. 12/1986, s. 1-6 - Vianoce: svetlo, radosť a pokoj

Rok 1987

č. 3/1987, s. 5 - Príhovor
č. 4/1987, s. 1 - Vzkriesenie: sviatok viery, nádeje a lásky

Rok 1988

č. 12/1988, s. 1 - Pripravujeme blažený príchod (príhovor - Vianoce 88)

Rok 1989

č. 12/1989, s. 1 - "Vianoce - sviatky otvorených dverí"

Rok 1990

č. 1/1990, s. 1.- "S dôverou aj po roku 1990"
č. 3/1990, s. 1 - "Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie" (Niekoľko myšlienok o. biskupa - ktoré priniesli masovokomunikačné prostriedky.)
č. 3/1990, s. 3 - 4 - "Požiadavky Gréckokatolíckej cirkvi" Prešov 12.12.1989
č. 5/1990, s. 8.- "Vďaka Bohu, ale i všetkým vám z úprimného srdca" (záverečný príhovor prešov. biskupa Mons. Jána Hirku pri biskupskej vysviacke 17.2.1990 v Prešove)
č. 7/1990, s. 10 - "Biskup Peter Pavol Gojdič" - z príhovoru Mons. Jána Hirku - pri storočnici nar. o. b. P.P. Gojdiča 17.7.1988 v katedrálnom chráme v Prešove.

Rok 1991

č. 1/1991, s. 3.- "K súčasným problémom týchto dní" (Vyhlásenie o. b. gr. kat. cirkvi Mons. Jána Hirku - Stanovisko k súčasnému stavu vzťahov medzi gr. kat. a pravoslávnou cirkvou.)
č. 6/1991, s. 15 - "Stanovisko k záležitosti Litmanovej" (z 2.4.1991)

Rok 1992

č. 1/1992, s. 1-2 - "Svet potrebuje Krista" (Úvodný príhovor k novému ročníku časopisu Slovo a Blahovistnik)
č. 2/1992, s. 1-2 - "Kresťanstvo je životný štýl" (prejav o. b. Jána Hirku na synode v Ríme)
č. 2/1992, s. 3-4 - "Evanjelizácia - nádej ľudstva" (rozhovor Mikuláša Hučku s biskupom J. Hirkom po návrate zo Synody v Ríme)
č. 6/1992, s. 1-2 - "Okamih jednoty s Kristom uprostred" (Úvodný príhovor o. b. Mons. J. Hirku pri biskup. vysviacke o. b. Milana Chautura 29.2.1992)
č. 16/1992, s. 7 - "Služba všetkým je jadrom Ducha Svätého" (Homília o. b. Jána Hirku pri kňazskej vysviacke 2.8.1992)
č. 23/1992, s. 12 - "Z homílie sídl. b. Mons. Jána Hirku pri posvätení novopostaveného chrámu vo Vranove - 15.11.1992
č. 24/1992, s. 3 - "Všetko usmerňovať ku Spasiteľovi a k novému životu s Bohom"

Rok 1993

č. 7/1993, s. 12 - z myšlienok otca biskupa Mons. Jána Hirku
č. 8/1993, s. 14 - Stav riešenia majetkoprávneho vysporiadania medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou
č. 21/1993, s. 1 - 3 - Zastavenie pri míľnikoch času. Vzácne Jubileum o. b. Jána Hirku
č. 23/1993, s. 4 - Hymnus vďaky za najcennejší dar
č. 24/1993, s. 5 - Medzinárodný festival Gréckokatolíckych speváckych zborov ´93 (Príhovor o. biskupa)

Rok 1994

č. 1/1994, s. 3.- S nádejou do roku 1994 (Príhovor)
č. 3/1994, s. 12 - Z homílie o. biskupa Jána Hirku
č. 9/1994, s. 3 - Náš optimizmus zo vzkriesenia Krista (Veľkonočný príhovor)

Rok 1995

č. 1/1995, s. 3 - "Keď dýchneš svojho ducha obnovuješ celú zem" (por. Ž 104, 30) - Novoročný príhovor
č. 12-13/1995 - Príhovor k veriacim (k návšteve Sv. Otca v Prešove)

Rok 1996

č. 1/1996, s. 3 - "Odvaha k budúcnosti" (novoročný príhovor)
č. 7/1996, s. 3 - "Kristov výkrik na kríži ponúka zázrak odpustenia" (k Pasche 1996)
č. 9/1996, s. 4 - "Ste nádejou našej cirkvi" - "Pozdravný list gr. kat. mládeži ku kvetnej Nedeli 1996"- (v tom čase bol odcestovaný v Ríme)
č. 23/1996, s. 1 - "Svätý Otče, ..." (Ďakovný list biskupa J. Hirku v mene gréckokatolíkov Slovenska Svätému Otcovi odovzdaný 8.11.1996 osobne v Ríme)

Rok 1997

č. 1/1997, s. 3 - "Nový Rok začíname s pohľadom na Matku Božiu"
č. 5/1997, s. 3 - "Cesta ku sláve" (k Veľkej Noci - príhovor)
č. 5/1997, s. 8 - "Príhovor prešovského diecézneho biskupa Mons. Jána Hirku pri uvedení do úradu košického Exarchu"
č. 7/1997, s. 3 - "Život za hranicou smrti"
č. 16/1997, s. 5 - "Keď dážď neustával" - príhovor z Obežníka B.Ú. k povodniam v r. 1997
č. 22-23/1997, s. 3 - "Obdarovanie narodeného Spasiteľa"

Rok 1998

č. 3-4/1998, s. 4 - "Obeta nám dáva novú kvalitu"
č. 8/1998, s. 3.- "Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci"
č. 19/1998, s. 5 - "Modlitba - rozhovor s Bohom"


Kalendár BLAHOVISTNIKA

1974, s. 30 - 31 - "Mir Vsim" (spoločný článok - príhovor b. V. Hopku a o. J. Hirku, ordinára)
1973, s. 31- "Pozdorov na dorohu"


Gréckokatolícky kalendár

1994, s. 31-32 - "Povýšiť záujmy Božie nad svoje vlastné"
1995, s. 31-32 - "V Kristovi je naša nádej"
1996, s. 4-5 - Príhovor
1996, s. 32-33.- Príhovor Mons. J. Hirku, diecézneho biskupa na privítaní Sv. Otca v Prešove
1997, s. 30-31 - "Nikto nie je malý, kto kráča a žije s Kristom"
1998, s. 31-32 - "Nech Svätý Duch vždy účinkuje v srdci človeka"


Veľké jubileum 2000, mesačník Komisie KBS pre prípravu jubilejného roku

júl 1997, s. 3 - "Katolícka cirkev je cirkev eucharistie a eucharistia vytvára cirkev"
február 1998, s. 3 - "Obetovanie Pána - Hromnice" - Úvodník
október 1998, s. 3 - "Modlitba - rozhovor s Bohom" - Úvodník

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
Dnes
17. október 2019 (štvrtok) Hedviga
Liturgické čítania:
Ap. zač. 260. (Kol 4, 2 – 9); Lk zač. 48. (9, 49 – 56)
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1324070 (35 %)
môže byť
1205637 (32 %)
nepáči
1215451 (32 %)
Hlasy: 3745158
Už ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX