Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Neodboujte z cesty uprostred hmly, povajte radej hlas pastiera. Vystpte na pahorky Svtho psma, tam njdete poteenie pre svoje srdce; nenjdete tam ni, o by vm ukodilo alebo vs otrvilo; pastviny s tam toti bohat...
sv. Augustn
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Histria > Preovsk biskupi > Jn Vlyi

Biskup Dr. Jn Vlyi (1837-1911)

Biskup Dr. Jn Vlyi  (1837-1911)     Narodil sa 22. septembra 1837 v Ovncsel v Sabolskej upe v rodine grckokatolckeho kaza. Po ukonen zkladnho vzdelanie pokraoval v gymnazilnych tdich v Debrecne, Uhorode a vo Vekom Varadne. V roku 1857 zaal tudova teolgiu v Uhorode. Ako nadan tudent po jej absolvovan pokraoval v tdiu vo Viedni, ktor ukonil v roku 1869 zskanm doktortu teolgie. Kazsk vysviacku prijal 26. oktbra 1865 z rk preovskho biskupa Jozefa Gaganca. Jn Vlyi patril v tom ase do mukaevskej eparchie, nakoko tam patrila terajia Hajdudorosk eparchia. Svtil ho preovsk biskup preto, lebo mukaevsk biskupsk stolec nebol po smrti biskupa V. Popovia (1864) obsaden. Dupastiersku innos vykonval iba niekoko mesiacov ako kapln v Storaljaujhelyi. Po ukonen u spomnanch doktorandskch tdii bol v roku 1870 menovan za prefekta v uhorodskom seminri a riaditea stavu pre kazsk siroty. Zrove sa stal profesorom a prednal cirkevn prvo a dejiny. Svedomit plnenie povinnosti mu prinieslo odmenu v roku 1873, ke bol menovan za radcu Svtej Stolice a o p rokov sa stal mukaevskm titulrnym kanonikom. V tejto hodnosti po smrti preovskho biskupa Dr. Mikula Ttha bol menovan za jeho nstupcu dom 11. oktbra 1882. Biskupsk vysviacku prijal v Uhorode da 20. mja 1883 z rk biskupa Jna Psztlyiho.
    Ako preovsk biskup sa snail spravova zveren ud Bo so vetkou horlivosou a skromnosou. Pokraoval v budovan potrebnch cirkevnch truktr. V roku 1886 dokonil budovu seminra, ktor zapoal stava v roku 1880 jeho predchodca biskup Mikul Tth.
    Prospen boli jeho aktivity v oblasti kolstva. U rok po dostavan budovy seminra zriadil komisiu, ktor mala sta pri zaloen Uiteskho stavu v Preove. V roku 1888 sa zapoalo so samotnou stavbou budovy. Samotn vuka sa zaala a v roku 1895 po vyrieen ttnej podpory na platy profesorov. Veda Uiteskej akadmie zriadil biskup Vlyi aj internt. Jeho zsluhou bola v Preove otvoren aj prv grckokatolcka metianska kola. Jeho vekou tbou bolo zriadi dievensk internt a sirotinec. Pre realizciu tchto plnov z vlastnch zdrojov utvoril zkladu v hodnote 300 000,- korn.
    Vekej pozornosti biskupa Dr. Jna Vlyiho sa teil katedrlny chrm. Pod jeho vedenm sa uskutonila jeho umeleck vzdoba, boli zakpen dva zvony a pre preovsk faru bol ustanoven farr, nakoko dovtedy ju spravoval jeden zo sdelnch kanonikov. Vemone napomhal aj ostatn farnost a tak naprklad finanne pomohol dostava aj teraj grckokatolcky chrm v Koiciach.
    V jubilejnom roku 1900 biskup Vlyi viedol p grckokatolckych veriacich Maarov do Rma. Stal sa hovorcom ich centrlneho komittu, ktor iadal Svtho Otca Leva XIII. o zavedenie maarskho jazyka do liturgie. Hoci sm miloval svoj nrod a obrad bolo mu ako odolva silnm maarizanm tlakom zvl᚝ po vydan tzv. Apnyiho zkonov, ktor predpisovali povinnos vyuovania jazyka u na zkladnch kolch. V dsledku znanej emigrcie do Spojench ttov, ktor postihla zaiatkom 20. storoia aj preovsk eparchiu, biskup Vlyi sa snail napomc grckokatolckych veriacich v novom svete tm, e tam poslal niektorch kazov ako misionrov.
    Uachtil a dobr srdce biskupa dotklo da 19. novembra 1911 v Preove. Pochovan bol v krypte katedrlneho chrmu. Tento vek biskup spravoval Preovsk eparchiu 28 rokov. Bohat je vpoet jeho aktivt: dobudovanie seminra, zaloenie Uiteskej akadmie, interntu, starostlivos o katedrlny chrm, podpora chudobnch farnosti a sirt. Predovetkm vekm prnosom pre nau cirkev bola popri horlivej dupastierskej prci, jeho neustla podpora cirkevnho kolstva a tak aj pozdvihnutie rovne uiteov cirkevnch kl a samotnho duchovenstva.

~ ThDr. Peter turk ~
Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. september 2023 (utorok) Edita
Svt da: Odchod do venosti svtho apotola a evanjelistu Jna Teolga.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475972 (35 %)
me by
1353196 (32 %)
nepi
1368460 (33 %)
Hlasy: 4197628
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX