Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto ostatn nosti zhromauje bez pokory, akoby plevy nosil do vetra.
sv. Gregor Vek
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Intitcie > Petra, n.o.

PETRA, n. o.

 

logo PETRA, n. o. je neziskov organizcia poskytujca veobecne prospen sluby, ktorej zriaovateov je Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov. Naim cieom je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentcia duchovnch a kultrnych hodnt, ochrana kultrnych pamiatok, ochrana prrody a krajiny a ochrana a tvorba ivotnho prostredia.
Svoje sluby poskytujeme prevane vo forme vydavateskej innosti, organizovania rznych kultrnych, spoloenskch a vedeckch podujat, nboenskej turistiky a doplovania kninch fondov.

 

Profil spolonosti
Nzov organizcie: Petra, n. o.
Sdlo organizcie:  Hlavn 1, 080 01 Preov, Slovensk republika
Ekonomick oddelenie: Tel.: 051 / 756 26 67, e-mail: petra@greckokat.sk
Predaja: Tel.: 051 / 756 26 26, e-mail: predajna@greckokat.sk
Registrov rad: Krajsk rad Preov, . OVVS-95/2004
IO: 37886622
Dtum vzniku: 22.10.2004
 
Druh veobecne prospench sluieb
1/ Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentcia duchovnch a kultrnych hodnt vo forme:
- vydavateskej innosti /najm vydvanie SLOVA asopisu grckokatolckej cirkvi/,
- nboenskej turistiky,
- doplovania kninch fondov eparchilnej kninice a farskch kninc,
- organizovania:

- vedeckch konferenci,

- cirkevnch, spoloenskch a kultrnych podujat,

- duchovnch cvien,

- stretnut mldee a dospelch,

- seminrov,

- sa, vstav a workshopov,

- prezentci duchovnch a kultrnych hodnt Grckokatolckej cirkvi na Slovensku,

- obstarvania modernch zariaden a nosiov informci a ich eln vyuvanie,
- tvorby a vyuvania modernch prostriedkov prenosu informci,

 
2/ - ochrana kultrnych pamiatok,
- ochrana prrody a krajiny,
- ochrana a tvorba ivotnho prostredia.
 
 
Prehad innosti
 innos neziskovej organizcie PETRA, n. o. je v slade so zkonom . 213/1997 Z.z. o neziskovch organizcich poskytujcich veobecne prospen sluby rozdelen do troch ast:
1. hlavn innos,
2. podnikatesk innos,
3. sprva neziskovej organizcie.
 
Hlavn innos PETRA, n. o. sa sstreuje na vydavatesk innos, konkrtne na vydvanie asopisu SLOVO. Slovo je oficilnym asopisom Grckokatolckej cirkvi na Slovensku. Ide o dvojtdennk s nboensko-spoloenskm zameranm, omu zodpoved aj jeho vntorn skladba. Vek priestor sa venuje spravodajstvu z domova a zo sveta. V rmci ostatnch ast dominuj tma a rozhovor. Svoje si tu njdu aj priaznivci report, liturgickej tradcie i odbornch lnkov. V asopise je miesto vyhraden mladm i deom, ako aj oddychu.
PETRA, n. o. vykonva aj podnikatesk innos v prevdzke predajne PETRA, predaja nboenskej literatry, nboenskch predmetov, kancelrskych potrieb a sluieb na Hlavnej ulici . 1 v Preove. Zisk z podnikateskej innosti je pouit v zmysle zkona . 213/97 Z. z. v celom rozsahu na zabezpeenie veobecne prospench sluieb. Touto innosou sa zabezpeilo elnejie vyuite majetku n. o. a bola zven kvalita, rozsah a dostupnos sluieb, pre ktor bola PETRA, n. o. zaloen.
  
Zloenie orgnov PETRA, n. o. k 31.12.2009
 
Sprvna rada n. o.
Mgr. Daniel Dzurovin, predseda
ThLic. Juraj Grado, len
ThDr. Miroslav Danck, PhD., len
 
Riadite n. o.
Ing. Jn Paesa
 
Revzor n. o.
Ing. Tatiana pesov

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. september 2023 (utorok) Edita
Svt da: Odchod do venosti svtho apotola a evanjelistu Jna Teolga.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1476031 (35 %)
me by
1353259 (32 %)
nepi
1368511 (33 %)
Hlasy: 4197801
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX