Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Pozemsk dobr maj viac horkosti ne sladkosti.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Projekty > Marinske svtyne PL-SK pohraniia > Zkladn informcie o projekte

  


Projekt: MARINSKE SVTYNE POSKO-SLOVENSKHO POHRANIIA


Eurpsky fond regionlneho rozvoja
Programu cezhraninej spoluprce Posko Slovensk republika 2007 2013
Prioritn os 3: Podpora miestnych iniciatv (mikroprojekty)

slo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/068
Zaiatok projektu: aprl 2013
Ukonenie projektu: oktber 2013
Celkov nklady projektu: 38 238,04 Eur
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 30 877,21 Eur
Nrodn spolufinancovanie: 5 448,92 Eur
Vedci partner: Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Cezhranin partner: Obec Limanowa, Posko
Domci partneri: Ptnick centrum Baziliky minor v utine, Ptnick centrum Hory Zvir v Litmanovej

Strun popis projektu:
Cieom projektu je zbliovanie poskch a slovenskch komunt prostrednctvom zlepenia informanej zkladne o marinskych ptnickch miestach na slovensko-poskom pohrani. Skvalitnenm a prepojenm poskytovanch informci o historickom a nboenskom dedistve ptnickch miest sa dosiahne skvalitnenie turistickch sluieb.
Projekt riei nedostatok propaganch materilov zaloenm informanho centra, kde nvtevnk zska na jednom mieste ucelen informciu o danch ptnickch miestach na posko-slovenskom pohrani a alch zaujmavch lokalitch, m prispeje k zlepeniu dostupnosti informci a prepojeniu tchto ptnickch miest.
almi aktivitami k naplneniu cieov projektu s vydanie brorok o ptnickch miestach, natoenie dokumentrneho filmu a 3D prezentcie tchto miest. Pre efektvnu implementciu projektu, ale aj aliu budcu spoluprcu zastnench subjektov m sli aktivita Pracovn workshop a zveren aktivita Otvorenie infocentra so stlou expozciou spojn s konferenciou. V infocentre bud okrem vstupov projektu k dispozcii aj alie printov informan materily a aktulne informcie o tchto marinskych svtyniach.

Hlavn cie projektu:
Posilnenie priamych kontaktov a komparcia kultrnych, historickch a religiznych svislost medzi komunitami na prihraninom zem.

pecifick ciele:
1. Posilnenie priamych kontaktov medzi poskmi a slovenskmi komunitami organizovanm spolonch podujat, vydanm propaganch materilov a otvorenm infocentra
2. Rozrenie ponuky a zvenie kvality poskytovanch turistickch sluieb a nboenskho turizmu v cezhraninej oblasti

Hlavn aktivity projektu:

1. Riadenie projektu

Aktivitu bude vykonva projektov tm, ktor bude zodpovedn za realizciu vetkch aktivt projektu v slade so schvlenm harmonogramom a rozpotom projektu, bude taktie vypracovva monitorovacie sprvy a komunikova s riadiacim orgnom programu. Taktie bude zodpovedn za publicitu projektu, v rmci ktorej bud zverejnen dve tlaov sprvy a bud umiestnen informanej tabule v sdle iadatea a na miestach realizcie jednotlivch aktivt projektu. Rovnako vetky tlaen materily bud obsahova poadovan log a informcie.

2. Zriadenie infocentra so stlou expozciou v Preove
Aktivita zaha vykonanie drobnch stavebnch prav, nkup a intalciu technickho vybavenia na prezentciu ptnickch miest utina, Litmanov a Limanowa (PL), nkup, grafick spracovanie a intalcia stlej expozcie v priestoroch infocentra.

3. Pracovn workshop v Limanowej, Posko
Pracovn workshop sa uskuton na poskej strane v Limanowej. Na tomto pracovnom stretnut sa partneri oboznmia s cieom, aktivitami a asovm harmonogramom projektu, zadefinuje sa zodpovednos jednotlivch partnerov na projekte a dohodn sa alie kroky v realizcii projektu.

4. Tvorba propaganch materilov - brorky
Aktivita zaha prpravu textov o jednotlivch svtyniach, prpravu fotografickho materilu, preklad do poskho, anglickho a nemeckho jazyka, grafick spracovanie, sadzba a tla bror, ktor s uren pre irok verejnos s cieom propagcie projektu i jednotlivch ptnickch miest.

5. Tvorba dokumentrneho filmu
Vroba filmuotroch ptnickch marinskych miestach zaha prpravu materilov, spracovanie a finalizciu filmovho materilu. Dokumentrny film bude irokej verejnosti premietan v priestoroch infocentra.

6. Vytvorenie 3D prezentci ptnickch miest
Aktivita zaha prpravu panoramatickch 3D snmok a spracovanie prezentci a ich sprstupnenie irokej verejnosti s cieom ich prezentcie.

7. Otvorenie infocentra s konferenciou
Aktivita zaha slvnostne otvorenie infocentra so stlou expozciou svt posko-slovenskho pohraniia za asti partnerov, zstupcov PSK a alch zainteresovanch intitci spojen s konferenciou. Z tejto konferencie bude vytlaen zbornk prspevkov.

Kontakt:
Ing. Denisa Janovkov, koordintor projektu
Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Hlavn 1, 080 01 Preov
e-mail: projekty@greckokat.sk
tel.: 051/75 62 695


Projekt spolufinancovan Eurpskou niou z prostriedkov Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja v rmci Programu cezhraninej spoluprce Posko Slovensk republika 2007 2013.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
06. december 2022 (utorok) Mikul
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1447960 (35 %)
me by
1325355 (32 %)
nepi
1341399 (33 %)
Hlasy: 4114714
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX