Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
ako je mi uveri, e bude spasen ten, kto nepracuje na spse svojho blneho.
sv. Jn Zlatosty
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Projekty a zmluvy > Zchrana drevench chrmov na medzinrodnej drevenej ceste

 

 

Projekt: Zchrana drevench chrmov na medzinrodnej drevenej ceste


Eurpsky fond regionlneho rozvoja
Programu cezhraninej spoluprce Posko Slovensk republika 2007 2013
Prioritn os II: Socilny a ekonomick rozvoj
Oblas podpory 2: Ochrana kultrneho a prrodnho dedistva

slo projektu:
WTSL.02.02.00-84-119/08
Zaiatok projektu:
marec 2010
Ukonenie projektu:
februr 2012
Celkov nklady projektu:
526 397,70
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF:
428 120,33
Nrodn spolufinancovanie:
98 277,37
Vedci partner:
Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov


Strun popis projektu:
Projekt m charakter vodnej etapy irieho rieenia zchrany sakrlnych stavieb v prihraninej oblasti. Do projektu je okrem vedceho partnera zapojench alch 13 partnerov (5 SK a 8 PL). Projekt zaha renovciu a vybavenie 16 chrmov, ktor si to vzhadom na svoj stav najviac vyaduj. Cieovmi skupinami projektu s: miestne obyvatestvo, nvtevnci reginu, tudenti a kad, kto sa zaujma o histriu a kultrne tradcie.

Hlavn cie projektu:
Zintenzvnenie posko-slovenskej partnerskej spoluprce cirkevnch subjektov za elom zachovania a propagcie kultrno-historickho dedistva v slovensko-poskom pohrani.

pecifick ciele:
1. Zachovanie regionlneho kultrneho dedistva v pohrani prostrednctvom zlepenia technickho stavu a zabezpeenia drevench sakrlnych pamiatok.
2. Zatraktvnenie a vytvorenie podmienok pre sprstupnenie drevench sakrlnych pamiatok irokej medzinrodnej verejnosti
3. Zvenie kultrno-historickho povedomia verejnosti o drevench sakrlnych pamiatkach v slovensko-poskom pohrani vyuitm informanch technolgi.
4. Propagcia drevench sakrlnych pamiatok v prihraninom regine.

Hlavn aktivity projektu:

vodn konferencia
vodn konferencia projektu sa uskuton v aprli 2010 v Posku. Zameran bude na informovanie o cieoch projektu, prostriedkoch realizcie a konenej vzii. Na konferenciu bud pozvan zstupcovia mdi, odbornej i laickej verejnosti a zstupcovia miestnych samosprv.

Renovcia chrmov
Cieom tejto nosnej aktivity je zchrana drevench pamiatok prostrednctvom zlepenia ich technickho stavu. Aktivita bude pokrva opravy exterirov a interirov jednotlivch chrmov. Renovovanch bude 11 chrmov z toho 3 na Slovensku a 8 v Posku.

Intalcia bezpenostnho systmu
Pre zachovanie hodnt je potrebn vybavi objekty bezpenostnm systmom. Systm bude intalovan v piatich slovenskch a jednom poskom chrme.

Intalcia audio sprievodcov
Pre zvenie kultrno-historickho povedomia verejnosti bude v chrmoch intalovan audio sprievodca, ktor bude obsahova sprievodn vklad v 10 jazykoch. Audio sprievodca je ekonomicky aj asovo najvhodnejm rieenm ako nvtevnkom kedykovek zabezpei odborn vklad o kultrnej pamiatke.

Pracovn workshop
V priebehu realizcie projektu sa uskutonia dva pracovn workshopy, na ktorch sa zastnia zstupcovia vetkch partnerov a al aktri na kultrnom poli. Jednotliv astnci zhodnotia dosiahnut vsledky, predloia sprvy o implementcii, prpadne bud riei problmy, aby nebola naruen celkov realizcia projektu.

Technick audit
V tejto aktivite sa pota s fotografickm zdokumentovanm vetkch drevench chrmov pre potreby zmapovania technickho stavu jednotlivch pamiatok a pre tvorbu publikci a alch tlaovn.  

Vypracovanie propaganch materilov
Vstupmi v zverenej fze projektu bud informan publikcie o jednotlivch drevench chrmoch (16 publikci) slovensko-poskho pohraniia v tyroch jazykoch. almi vstupmi bude maovan mapa so zakreslenmi pamiatkami reginu a webportl informujci verejnos o priebehu realizcie projektu, histrii a prevdzke chrmov.

Zveren konferencia
Poslednou aktivitou, realizovanou vedcim partnerom, je zveren konferencia uskutonen v Preove. Na nej bud prezentovan vstupy a ukazovatele projektu.

 

Web strnka o realizcii projektu: www.zdch.grkatpo.sk


Kontakt:
Mgr. Daniel Dzurovin, koordintor projektu
Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Hlavn 1, 081 35 Preov
e-mail: dzurovcin@grkatpo.sk
tel.: 051 756 26 67
fax: 051 756 26 25
mobil: 0911 912 691

 

 

Projekt spolufinancovan Eurpskou niou z prostriedkov Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja v rmci Programu cezhraninej spoluprce Posko Slovensk republika 2007 2013.

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
17. aprl 2024 (streda) Rudolf
Svt da: Nai prepodobn otcovia Simeon z Perzie a Akakios, melitnsky biskup
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506798 (35 %)
me by
1381190 (32 %)
nepi
1397911 (33 %)
Hlasy: 4285899
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX