Menu
Citát
Nestále opakuj tie isté povzbudenia a nikdy neprejavuj lenivosť; maj vždy láskavý a milý prístup. Či nevidíš, ako maliari, keď chcú vytvoriť pekný portrét, starostlivo niektoré črty zdôrazňujú a iné zasa retušujú? Nebuď horší od maliara. Keď toľko úsilia vkladajú do vykreslenia ľudskej podoby, o čo väčší dôvod máme na to my, keď formujeme podobu duše, aby sme ju vytvorili dokonalú.
sv. Ján Zlatoústy
Gréckokatolícka charita Prešov
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícka teologická fakulta
Národný pochod za život
Úvod > Rok > Rok rodiny > Katechézy k Roku rodiny > Katechéza pre rodinu – o sexualite
Tento návrh katechézy je vhodný obzvlášť pre rodiny, kde nie sú už iba malé deti, ale aj väčšie deti napr. v puberte a adolescenti.
Ten, kto vedie modlitbu aj číta katechézu.
 
Čítanie z knihy Genezis
Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“
 
Toto Božie slovo hovorí o zámere, aký má Boh s človekom od počiatku. Stvoril ho na svoj obraz a podobu, a to ako muža a ženu. Ich jednota sa najviac prejavuje vo sviatostnom manželstve. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.“ V manželstve sa muž a žena stávajú najbližšími osobami vytvárajúcimi najužšie priateľstvo, teda jedným živým organizmom, v ktorom sú si rovní a majú vo vzájomnom vzťahu a v rodine svoje nenahraditeľné miesto. Preto je dôležité, aby muž bol mužom a žena ženou, aby si každý zastal svoje miesto a poslanie. Manžel, otec je hlavou rodiny, kým manželka, matka je jej srdcom. Aj hlava, aj srdce sú nevyhnutne potrebné k životu, ale hlava a srdce majú v ľudskom organizme svoje špecifické úlohy.
Niektorí ľudia sa však snažia presadiť, aby sa nerešpektoval tento Boží zámer, ktorý je vpísaný do srdca, teda do prirodzenosti človeka. Chcú dokonca zaviesť také zákony, aby si každý mohol určiť a rozhodnúť sa, či chce byť mužom alebo ženou, alebo aj mužom aj ženou. Potom na základe toho chcú aj to, aby sa manželstvo nechápalo ako výhradný vzťah medzi mužom a ženou, ale aby to mohol byť akýkoľvek iný vzťah, ktorý nezodpovedá ani Božej vôli ani prirodzenosti človeka.
Preto dnes večer pred ikonou Svätej rodiny ďakujeme Bohu za naše/vaše manželstvo a rodinu... (Použijeme zvyšnú časť vety podľa situácie rodiny – čo sa viac hodí.)
...a prosíme aj za manželstvá a rodiny našich detí.
alebo:
...a už teraz prosíme aj za manželstvá a rodiny našich detí.
Stále platí slovo zo Skutkov apoštolov: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený Pán, nás pozýva, aby sme mu boli svedkami všade tam, kde sa nachádzame. Dnes je veľmi ohrozená prirodzená rodina a sviatostné manželstvo ako aj čistý intímny život. Preto aj v týchto skutočnostiach od nás Pán očakáva, že mu budeme svedkami až po samý kraj zeme. Aby to tak bolo, potrebujeme silu Svätého Ducha. Podobne ako zostúpil na Pannu Máriu, aj my potrebujeme byť otvorení jeho mocnému pôsobeniu, aby sa v nás jeho zámer mohol uskutočniť. V súčasnosti sa nám pod vplyvom toho, čo napríklad často ponúkajú médiá, môže zdať priam nemožné žiť podľa Božej vôle, žiť čisto a prijať sviatostné manželstvo a žiť v ňom až do smrti. Nedajme sa oklamať, Boží zámer s nami môžeme naplniť, nie však vlastnými silami, ale s Božou pomocou. Preto Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, ktorý nám vo svojom veľkonočnom tajomstve ukázal ako nás Boh miluje a pozýva nás vstúpiť do tejto jeho lásky. On je ten, ktorý nás ako prvý miluje. Jeho láska v nás, ak jej uveríme, spôsobí to, že ho budeme môcť nasledovať aj v tom, čo je ľudsky ťažké. Doslova sa bude môcť v našom živote zrealizovať slovo Ježiša Krista: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
S mužom a ženou sa úzko spája aj sexualita. Božie slovo hovorí, že muž a žena budú jedným telom. Slovo sexualita v nás môže vzbudzovať rôzne predstavy, pretože svet o nej často hovorí s neúctou voči dôstojnosti muža a ženy. Avšak sexualita je Božím darom, v ktorom nie je nič nečisté. Usmernenia na správne užívanie tohto daru nám Boh dáva v šiestom prikázaní Desatora – nezosmilníš. Sexualitu môžeme prirovnať k rieke, ktorá nie je nejakým tichým potôčikom, ale je to skôr silná rieka. Boh jej však vyčlenil akoby dva brehy tohto prikázania: nezosmilníš a nescudzoložíš. Ak človek rešpektuje tieto dva brehy, všetko prebieha podľa Božieho plánu. Ale keď sa čo i len jeden z týchto brehov nerešpektuje, sexualita podobne ako rieka prekročí svoje hranice a dochádza k potope, teda prichádza hriech. Boh nás teda nechce prikázaniami obrať o šťastie, ale chce zabrániť nášmu nešťastiu.
Šieste prikázanie nám hovorí o tom, že intímny život má svoje miesto v manželstve. Boh naozaj chce, aby až manželia spolu intímne žili, pretože je to najvyšší prejav ich vzájomnej jednoty. Porušením tohto Božieho zámeru je predovšetkým neochota prijať nový život a neprirodzené bránenie sa prijatiu nového života prostredníctvom rôznej antikoncepcie, ale aj intímny život pred manželstvom alebo napríklad sebaukájanie, tiež pornografia a podobne.
Manželská nevera tiež odporuje Božiemu zámeru s človekom. Aj keď sa nám takýto spôsob života ponúka takmer vo všetkých filmoch a seriáloch, či na internete, Božím plánom je život v manželskej vernosti, pretože iba takýto život privádza manželov a ich deti k skutočnému šťastiu. Manželská vernosť je veľmi dôležitým znakom kresťanského manželstva.
Vyvstáva tu otázka, ako môžeme v našom živote uskutočniť tento Boží zámer s nami?
Boh nám ako pomoc ponúka práve život v kresťanskej rodine, ktorá chce nasledovať Svätú nazaretskú rodinu v jej poslušnosti Božiemu slovu. Len si pripomeňme ako bol sv. Jozef zakaždým verný tomu, čo mu povedal Pán do konkrétnej situácie Svätej rodiny.
Základom kresťanskej rodiny je sviatostné manželstvo, ktoré nám Boh tiež posiela na pomoc. Vieme, že máme sedem sviatostí. Sú to účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Každú sviatosť slávime prostredníctvom viditeľného obradu. Aby sme však ešte viac videli o čo ide vo sviatostiach, môžeme povedať, že každá sviatosť je vlastne živý, ukrižovaný a vzkriesený Ježiš Kristus, ktorého prijímame v podobe tej ktorej sviatosti. Teda aj sviatosť manželstva je živý Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, uprostred manželov, uprostred ich vzťahu. Teda sviatostné manželstvo je manželstvo s Kristom uprostred. Jeho prítomnosť môže manžel vidieť vo svojej manželke a ona vo svojom manželovi. Keď pozeráme na ikonu Svätej rodiny, ktorá zavítala do našej rodiny, vidíme práve tento sviatostný rozmer manželstva a rodiny – Ježiša Krista uprostred. Preto prosme pred touto ikonou, aby sme mali milosť stále znova v rôznych situáciách prijímať Krista, aby bol medzi nami a posväcoval naše vzťahy, naše manželstvo, vzťahy medzi nami manželmi, medzi nami rodičmi a deťmi (prípadne aj: starými rodičmi a deťmi) a medzi vami, deti, navzájom. Aby posväcoval aj našu sexualitu, aby sme tento dar nikdy nezneužili, ale aby sme ho vedeli žiť podľa vôle jeho darcu.
V súvislosti s každou sviatosťou môžeme počuť Ježiša, ako nám hovorí: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ Modlime sa, aby sme nikdy neprepočuli toto jeho klopanie a aby sme mu stále znova otvorili dvere, aby bol medzi nami. Vyjadrime to aj pozdravom, ktorý to vystihuje: Kristus medzi nami! (Je a bude!).

 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
Dnes
21. september 2019 (sobota) Matúš
Liturgické čítania:
Ap. zač. 125b. (1 Kor 1, 26 – 29); Jn zač. 30. (8, 21 – 30) (sob. po Povýšení)
Ap. zač. 162. (1 Kor 15, 39 – 45); Lk zač. 15. (4, 31 – 36) (radové)
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1313999 (35 %)
môže byť
1196067 (32 %)
nepáči
1205621 (32 %)
Hlasy: 3715687
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX