Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
akou ranou je hrdos, ktor je prameom vetkho zla... Ostatn hriechy sa ohraniuj iba naou (udskou) podstatou, avak hrdos uchopila a zvrhla z neba i netelesn sily (anjelov). Diabla, ktor predtm nebol diablom, prve ona urobila diablom.
sv. Jn Zlatosty, 3. Beseda, Na slov proroka Izaia, 3
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Rok > Rok rodiny > Katechzy k Roku rodiny > Katechza o rodine rozjmanie
Ten, kto vedie modlitbu aj ta katechzu.
 
tanie zo svtho evanjelia poda Luka
Jeiovi rodiia chodievali kad rok do Jeruzalema na vekonon sviatky. Ke mal dvans rokov, tie ili, ako bvalo na sviatky zvykom. A ke sa dni slvnost skonili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Jei v Jeruzaleme, o jeho rodiia nezbadali. Nazdvali sa, e je v sprievode. Preli de cesty a hadali ho medzi prbuznmi a znmymi. No nenali. Vrtili sa teda do Jeruzalema a tam ho hadali. Po troch doch ho nali v chrme. Sedel medzi uitemi, poval
ich a kldol im otzky. Vetci, o ho pouli, asli nad jeho rozumnosou a odpoveami. Ke ho zazreli, stpli od divu a matka mu povedala: Syn mj, o si nm to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme a s bolesou hadali! On im odpovedal: Preo ste ma hadali? Nevedeli ste, e mm by tam, kde ide o mjho Otca? Ale oni nepochopili slovo, ktor im hovoril.
Potom sa s nimi vrtil do Nazareta a bol im poslun. A jeho matka zachovvala vetky slov vo svojom srdci. A Jei sa vzmhal v mdrosti, veku a v obube u Boha i u ud.

 

Mria povie Jeiovi, ke ho po troch doch hadania njdu v jeruzalemskom chrme s bolesou sme a hadali. Koko bolesti preva mama, otec, ke hadaj dnes svoje zatlan deti. Koko bolesti prevaj rodiia a cel rodiny, ke sa asto deti ani nenechaj njs. Koko rznych nebezpeenstiev aj dnes ohrozuje loveka. Koko rznych nebezpeenstiev ohrozuje rodinu. Diabol sa neuspokoj s nieim druhoradm, on to na to, o m vek hodnotu. To vzcne o je tak ohrozen v dnenej dobe je prve rodina. Aj dnes chce v rodine, medzi umi, vo vzahoch vldnu zlo, klamstvo, falo, neprimnos. Tak ako v kadej dobe aj dnes sa musme postavi na obranu. Nesmieme len tak ahostajne vymeni vetky vzcnosti za to, o je menej hodnotn. Iste v tejto dobe je ak i ako Svt rodina, ale nie je to nemon. Tento svet nepraje a ani zaleka nepodporuje hodnoty a mylienky kresanstva. N kadodenn ivot sa podstatne zrchlil, vytvra vek nroky na rodinu a je m alej aie a aie i plnohodnotn kresansk manelsk ivot. Mnoho rodn mus denne prekonva nemal finann problmy, aby vbec preili. Neprekvapuje, ke ns v takej chvli prepadne zfalstvo a bezndej. Ist vak je, e zfalstvo nikdy nie je rozumn reakcia! Jei mohol prs na tento svet akmkovek spsobom, ale on si vybral rodinu. Takmto spsobom zdraznil ctu aj k naej rodine. V jeiovi prichdza ndej aj do naej rodiny. Ak dnes naa rodina, alebo niekto z ns, prechdza akmikovek problmami, ak sa trpime s rznymi otzkami a bojujeme kad de so svojimi slabosami, nebojme sa. Boh o tom vie a stoj verne pri ns. Len mu plne dverujme a uvidme, e nau rodinu nikdy nesklame. Tak vemi dnes rodiia dnen Jozefovia a Mrie potrebujeme odvahu nasledova vek prklad v plnen Boej vle. Je ahk poveda, e mali len jedno diea, a o to je, ke ja mm dve, tri... doba bola vtedy in.ale keby sme si tak predstavili seba v ich lohe, o od nich iadal Boh, keby sa vm, matky zjavil anjel a oznmil Boie diea ako by ste sa zachovali? A vy otcovia, keby vs Boh postavil pred hotov vec, e sa stanete otcom Boieho Syna, hne by vm prebehlo mysou, ja toho nemem by hodn, jednoducho dnes sa to ned, dnes to nie je v mde. Ke si tak predstavme rodiny dneka, zd sa nm to ako vymyslen prbeh. Rodiny potrebuj predovetkm vek lsku, lsku Boha, ktor sa postar o vetko. Dvajme teda draz na tieto hodnoty loveka, obohacujme nimi svoje deti, dvajme im skuton prklady, nie prklady ud, ktorch hanobia peniaze, ij nemravnm ivotom a myslia si, e s krli zeme. Vidme ako sa v kadej dobe dmon snail oklama loveka, ako toil na vzah loveka k pravmu Bohu, ako ponkal vetko mon, len aby zniil, to o je skutone vzcne. Nebojme sa by apotolmi tejto doby, nech sa aj teraz nanovo dej zzraky v naich rodinch, v naich vzahoch. Nevzdajme sa odvahy hlsa vernos Slovu, ktor sa stalo Telom, vstpilo do tohto sveta aby zmenilo jeho dejiny a aby zmenilo aj dejiny naej spsy. A meme si by ist, e naa doba viac nebude poznaen rozvodmi, potratmi a nectou k ivotu loveka.
 
Meme ete preta alm 139 a Skutky sv. apotolov 4, 23 - 30  
Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. mj 2024 (streda) Vilma
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1519281 (35 %)
me by
1392862 (32 %)
nepi
1409853 (33 %)
Hlasy: 4321996
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX