Menu
Citát
Prvé a najväčšie nebezpečenstvo je byť spokojný sám so sebou.
sv. Bazil Veľký
Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum
Gréckokatolícka teologická fakulta
Rómska misia
GMC BARKA - Juskova Voľa
Úvod > Rok > Rok rodiny > Katechézy k Roku rodiny > Katechéza o rodine – o hriechu
Ten, kto vedie modlitbu aj číta katechézu.
 
Čítanie z listu Rimanom
...Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi........ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.  A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.“ (Rim 1, 25-32)
 
V tejto časti z listu svätého apoštola Pavla Rimanom vidíme aká lavína sa spustí, keď sa ľudia rozhodnú opustiť Boha a začnú žiť podľa svojich chúťok. Túto skutočnosť vidíme potvrdenú v dnešnom svete, aj vo vlastnej rodine i vo svojom osobnom živote. Keď potom pri počúvaní Božieho slova vidíme aký bol Boží plán s manželstvom a rodinou, a pozeráme na svätú nazaretskú rodinu, môže nás naplniť zmes smútku a závisti. „Keby dnešní muži boli takí spravodliví a zodpovední ako bol svätý Jozef. Keby ženy vedeli byť také pokorné, tiché a oddané ako panna Mária. Keby deti boli poslušné ako bol Ježiš. Prečo v našich rodinách je tak málo lásky? Prečo si každý žije svoj vlastný život? Prečo je toľko napätia a kriku? Odkiaľ sa vzalo všetko to zlo?“
Odpoveďou na tieto otázky je  to, čo Sväté Písmo nazýva HRIECH. Jeho podstatou je nedôvera a následná vzbura voči Bohu, túžba rozhodovať o svojom živote iba sám. V Biblii je táto skutočnosť naznačená diablovou prefíkanou ponukou: „Budete ako Boh, vy sami si budete rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé!“ .(Gn 3,4-5) Keď ľudia prestali Bohu dôverovať, keď zapochybovali o Jeho láske, keď uverili, že im Boh nedopraje pravú slobodu a sú len jeho sluhovia, zrodilo sa SEBECTVO. Ono je koreňom každého zla, každého smútku a nešťastia na tejto zemi.
Sebecký muž, sa už netešil zo svojej ženy a neochraňoval ju, ale chránil svoju kožu a vlastné zlyhanie zvalil práve na ňu: „To žena, ktorú si mi Ty dal, ona ma naviedla – ja som nevinný.“ (porovnaj Gn 3, 12) Sebectvo viedlo muža v celých dejinách k tomu, aby buď tvrdo panoval nad ženou, ubližoval jej, podvádzal ju, nestaral sa o jej potreby, alebo naopak, prenechal jej zodpovednosť za chod rodiny a sám sa venoval svojej práci, svojim záľubám, alebo išiel s kamarátmi na pivo. To žena má vychovávať deti, to ona sa má starať o dom, to je jej vec čo urobí s neplánovaným potomstvom. Všetko je to jej vec. A keď čosi nefunguje, na vine je predsa ona. Ak je muž egoista málo sa venuje svojím deťom, nepočúva aké majú problémy, aké zažívajú radosti, nemá čas pomôcť s úlohami, nepovzbudí v problémoch, nepochváli úspech . Nanajvýš vie odpásať remeň a násilím ich „umravní“ . Ak muž opustil Boha a nedôveruje mu, stane sa otrokom práce, peňazí, ľudí, športu, kariéry a pod.
Ak žena uverila diablovej lži, hľadá tiež svoje vlastné „šťastie“. Prečo by mala byť oddanou manželkou? Prečo byť starostlivou a nežnou matkou? Bez Boha má len pár rokov života na zemi a tiež ich nechce prežiť ako slúžka. Aj ona chce niečo zo života mať. A bojuje proti mužovi. Pokúša sa manipulovať ním, aj deťmi, pomocou výčitiek, sĺz, intríg, krikom, či falošnosťou. Odmieta rodiť deti, pretože je s nimi veľa práce a vyžadujú veľa obety. Dnes častejšie ako v iných dobách ženy budujú kariéru, chodia po svete, dosahujú úspechy v práci, umení, politike, či športe. Už niet záujmu o to, byť manželkou a matkou. Možno neskôr. Vo vnútri ženy však stále horí túžba po pravej láske. Keď stretnú šťastnú matku s deťmi, ozve sa aj v ich srdci materský cit. Bez pravej lásky nedokážu byť šťastné.
Ak rodičia žijú sebecky, aké môžu mať potomstvo? Deti rýchle odpozorujú, čo je dôležité pre rodičov, za čím idú dospelí. Urobia všetko preto, aby to získali a vyskúšali čím skôr. Čudujeme sa, kde sa deti naučili klamať a podvádzať? Prečo sú drzé a neslušné? Prečo strácajú cit pre bolesť druhých? Prečo sú pre peniaze schopné urobiť všetko? Prečo pribúda starobincov a penziónov pre nechcených starých rodičov? To všetko sme do nich, možno nevedomky, zasiali aj my.
Hriech nám všetkým zatemnil myseľ, oslabil vôľu, urobil nás otrokmi vecí. Skúsme dnes, pred Bohom i pred touto ikonou, uznať a pomenovať svoje vlastné hriechy, ktorými sme aj my poškvrnili obraz Boha v sebe a zraňovali našich najbližších. Poprosme spolu o odpustenie Jeho i seba navzájom!
Na začiatku sme hovorili o tom, že sa opustením Boha, nedôverou voči Nemu, spustila lavína zla, našim návratom k Bohu sa spustí vodopád Božej milosti pre naše rodiny i pre spásu všetkých našich blízkych.  
Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
Dnes
10. apríl 2020 (piatok) Igor
Liturgické čítania:
Veľká utiereň s čítaniami strastných evanjelií (slúži sa vo štvrtok večer alebo v noci):
1. Od začiatku až po veľkú ekténiu všetko ako každodenná utiereň.
2. Namiesto Boh Hospoď sa spieva Aleluja a tropár Jehda slávnii učenici 2x, Sláva, I te­raz, to isté.
3. Počas spevu tropára si kňaz oblieka felón, otvára cárske dvere, berie kadidlo a okiadza všetko podľa predpisu. Po okiadzaní prednáša malú ekténiu bez zvolania (takto je až do 8. evanjelia); namiesto vozhlasu kňaz zvolá I o spodobitisj a nam. Ľud pred evanjeliom spieva Sláva, strastem Tvojim. Kňaz číta prvé evanjelium. Po evanjeliu Sláva, dolhoterpinij u Tvojemu. Po prečítaní každého evanjelia sa zvoní. Okiadzanie je už len na ďalších päť evanjelií, pričom sa okiadza len prestol a ľud z cárskych dverí. Po každom z prvých piatich evanjelií sa berie jeden sedalen, pričom každý má pred sebou tri antifóny strastných tropárov. Po šiestom nasledujú blaženstvá, prokimen a 7. evanjelium. Žalm 50. a 8. evanjelium. Kánon tripisnec (5., 8. a 9. pieseň). Po piatej piesni kondak a ikos z triody. Nespieva sa velebenie, ale spieva sa iba Čestňijšuju ako irmos 9. piesne, po 9. piesni svitilen z triody a 9. evanjelium; chvály na 4 z triody, Sláva, z triody, I teraz, z triody a 10. evanjelium. Malé slávoslovie, prositeľná ekténia a 11. evanjelium; veršové slohy z triody a 12. evanjelium. Blaho jesť, trojsväté po Otče náš a tropár Iskupil ny jesi 1x. 
4.Ekténia Pomiluj nás Bože a stredné prepustenie.
Kráľovské hodinky(Piatok dopoludnia):
Prvá hodinka: Zach 11, 10 – 14; Ap. zač. 215b. (Gal 6, 14 – 18); Mt zač. 110. (27, 1 – 56)
Tretia hodinka: Iz 50, 4 – 11; Ap. zač. 88b. (Rim 5, 6 – 10); Mk zač. 67. (15, 16 – 41)
Šiesta hodinka: Iz 52, 13 – 54, 1; Ap. zač. 306. (Hebr 2, 11 – 18); Lk zač. 111. (23, 32 – 49)
Deviata hodinka: Jer 11, 18 – 23; 12, 5a. 9b – 10. 14 – 15; Ap. zač. 324. (Hebr 10, 19 – 31); Jn zač. 59. (18, 28 – 19, 37)
Veľká večiereň s uložením plaščenice:
1. Kňaz v epitrachile začína ako obyčajne. Katizma nie je. 2. Hospodi, vozzvách na 6 z triody. 3. Vchod s evanjeliárom a kadidlom; mirstvovanie a prvý prokimen a prvá parémia Ex 33, 1 – 23; druhý prokimen bez mirstvovania a dve parémie Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1; počas čítaní parémii sú cárske dvere zatvorené, otvarajú sa iba na prokimen. 4. Po prečítaní kňaz otvára cárske dvere znova robí mirstvovanie. Nasleduje prokimen a apoštol: Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 2, 2). Aleluja s okiadzaním; evanjelium: Mt zač. 110. (Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61). 5. Ekténia Rcem vsi, Spodobi Hospodi, ekténia Ispolnim molitvu; veršové slohy z triody. Počas veršových slôh sa kňaz oblieka do plného tmavého bohoslužobného rúcha. 6. Počas Nyňi otpuščaješi kňaz rozprestrie plaščenicu na prestol a okiadza ju. Po trojsvätej piesni po Otče náš, kňaz berie plaščenicu na plecia a robí sprievod okolo chrámu 1x. Ľud počas sprievodu spieva tropár Blahoobraznyj Josif. Po sprievode ukladá plaščenicu do hrobu, ľud spieva Sláva, I teraz, tropár Mironosicam ženam. Po uložení číta predpísanú modlitbu, ak je zvykom; veľké prepustenie veľkého piatku. 
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1375104 (35 %)
môže byť
1254345 (32 %)
nepáči
1269649 (33 %)
Hlasy: 3899098
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX