Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nebola to chudoba, vaka ktorej sa Lazr dostal do neba, ale jeho pokora; a nebolo to bohatstvo, o zabrnilo bohovi zska ven odpoinok, le jeho egoizmus a nevernos.
sv. Gregor Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Rok > Rok rodiny > Katechzy k Roku rodiny > Katechza o rodine o hriechu
Ten, kto vedie modlitbu aj ta katechzu.
 
tanie z listu Rimanom
...Boiu pravdu zamenili za lo, uctievali stvorenia a slili radej im ako Stvoriteovi........ich eny zamenili prirodzen styk za protiprirodzen.  A podobne aj mui zanechali prirodzen styk so enou a zahoreli iadostivosou jeden k druhmu: mui s mumi pchali nehanebnos. Tak si sami na sebe odniesli zaslen odplatu za svoje pobldenie. A pretoe si nevedeli vi poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrtenmu zmaniu, aby robili, o sa nepatr, plnch neprvosti, zloby, lakomstva, niomnosti, plnch zvisti, vrd, svrov, sti, zlomysenosti; s klebetn, uthask, nenvidia Boha, uraj inch, s pyn, povyuj sa, vymaj zlo, neposlchaj rodiov, s nerozumn, vierolomn, bezcitn a nemilosrdn. Hoci dobre vedia o Boom ustanoven, e t, o robia tak veci, zasluhuj si smr, nielene to sami robia, ale aj schvauj, ke to robia in. (Rim 1, 25-32)
 
V tejto asti z listu svtho apotola Pavla Rimanom vidme ak lavna sa spust, ke sa udia rozhodn opusti Boha a zan i poda svojich chok. Tto skutonos vidme potvrden v dnenom svete, aj vo vlastnej rodine i vo svojom osobnom ivote. Ke potom pri povan Boieho slova vidme ak bol Bo pln s manelstvom a rodinou, a pozerme na svt nazaretsk rodinu, me ns naplni zmes smtku a zvisti. Keby dnen mui boli tak spravodliv a zodpovedn ako bol svt Jozef. Keby eny vedeli by tak pokorn, tich a oddan ako panna Mria. Keby deti boli poslun ako bol Jei. Preo v naich rodinch je tak mlo lsky? Preo si kad ije svoj vlastn ivot? Preo je toko naptia a kriku? Odkia sa vzalo vetko to zlo?
Odpoveou na tieto otzky je  to, o Svt Psmo nazva HRIECH. Jeho podstatou je nedvera a nsledn vzbura voi Bohu, tba rozhodova o svojom ivote iba sm. V Biblii je tto skutonos naznaen diablovou prefkanou ponukou: Budete ako Boh, vy sami si budete rozhodova, o je dobr a o je zl! .(Gn 3,4-5) Ke udia prestali Bohu dverova, ke zapochybovali o Jeho lske, ke uverili, e im Boh nedopraje prav slobodu a s len jeho sluhovia, zrodilo sa SEBECTVO. Ono je koreom kadho zla, kadho smtku a neastia na tejto zemi.
Sebeck mu, sa u neteil zo svojej eny a neochraoval ju, ale chrnil svoju kou a vlastn zlyhanie zvalil prve na u: To ena, ktor si mi Ty dal, ona ma naviedla ja som nevinn. (porovnaj Gn 3, 12) Sebectvo viedlo mua v celch dejinch k tomu, aby bu tvrdo panoval nad enou, ublioval jej, podvdzal ju, nestaral sa o jej potreby, alebo naopak, prenechal jej zodpovednos za chod rodiny a sm sa venoval svojej prci, svojim zubm, alebo iiel s kamartmi na pivo. To ena m vychovva deti, to ona sa m stara o dom, to je jej vec o urob s neplnovanm potomstvom. Vetko je to jej vec. A ke osi nefunguje, na vine je predsa ona. Ak je mu egoista mlo sa venuje svojm deom, nepova ak maj problmy, ak zavaj radosti, nem as pomc s lohami, nepovzbud v problmoch, nepochvli spech . Nanajv vie odpsa reme a nsilm ich umravn . Ak mu opustil Boha a nedveruje mu, stane sa otrokom prce, peaz, ud, portu, kariry a pod.
Ak ena uverila diablovej li, had tie svoje vlastn astie. Preo by mala by oddanou manelkou? Preo by starostlivou a nenou matkou? Bez Boha m len pr rokov ivota na zemi a tie ich nechce prei ako slka. Aj ona chce nieo zo ivota ma. A bojuje proti muovi. Poka sa manipulova nm, aj demi, pomocou vitiek, sz, intrg, krikom, i falonosou. Odmieta rodi deti, pretoe je s nimi vea prce a vyaduj vea obety. Dnes astejie ako v inch dobch eny buduj kariru, chodia po svete, dosahuj spechy v prci, umen, politike, i porte. U niet zujmu o to, by manelkou a matkou. Mono neskr. Vo vntri eny vak stle hor tba po pravej lske. Ke stretn astn matku s demi, ozve sa aj v ich srdci matersk cit. Bez pravej lsky nedoku by astn.
Ak rodiia ij sebecky, ak mu ma potomstvo? Deti rchle odpozoruj, o je dleit pre rodiov, za m id dospel. Urobia vetko preto, aby to zskali a vyskali m skr. udujeme sa, kde sa deti nauili klama a podvdza? Preo s drz a neslun? Preo strcaj cit pre boles druhch? Preo s pre peniaze schopn urobi vetko? Preo pribda starobincov a penzinov pre nechcench starch rodiov? To vetko sme do nich, mono nevedomky, zasiali aj my.
Hriech nm vetkm zatemnil myse, oslabil vu, urobil ns otrokmi vec. Sksme dnes, pred Bohom i pred touto ikonou, uzna a pomenova svoje vlastn hriechy, ktormi sme aj my pokvrnili obraz Boha v sebe a zraovali naich najblich. Poprosme spolu o odpustenie Jeho i seba navzjom!
Na zaiatku sme hovorili o tom, e sa opustenm Boha, nedverou voi Nemu, spustila lavna zla, naim nvratom k Bohu sa spust vodopd Boej milosti pre nae rodiny i pre spsu vetkch naich blzkych.  
Synoda 2021 - 2023
Dnes
15. aprl 2024 (pondelok) Fedor
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506666 (35 %)
me by
1381084 (32 %)
nepi
1397815 (33 %)
Hlasy: 4285565
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX