Menu
Citát
Niektorí by chceli robiť dobre ale nechcú trpieť zlo, chcú byť pokorní, ale aby nikto nimi neopovrhoval, chcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale aby im nikdy nechýbalo potrebné, chcú byť čistými ale bez umŕtvenia, trpezlivými, ale bez urážok. Chceli by získať čnosti, ale sa nenamáhajú pre ne, skrátka túžia po víťazných poctách v meste bez toho, aby poznali vojenské boje v poli.
sv. Gregor Veľký
GMC BARKA - Juskova Voľa
Gréckokatolícka charita Prešov
Gréckokatolícky magazín
Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Farnosť:

Farár:
Miroslav Mihalčo

Chrám:


Počet obyvateľov:
0

Počet gréckokatolíkov:
0

Vzdialenosť od katedrály:


Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:
0

Zoznam farárov a správcov farnosti:
1737  -  1742 Ján Uchalevič
1745  -  1745 Vasiľ Žatkovič
1746  -  1746 Daniel Mastis
1752  -  1782 Mikuláš Lizoni
1803  -  1820 Gregor Gerzanič - excur. z Veľkej Poľany
1804  -  1808 Ján Palovič
1822  -  ? Ján Lacko - bibliotékar knižnice Jána Kováča
1830  -  1831 Ján Čanda (*1807) - aktuár Biskupského úradu
1831  -  1831 Juraj Mihalič (*1808) - protokolista Biskupského úradu
1832  -  1836 Meletius Chamilla OSBM
1838  -  1839 Viktor Dobranský - aktuár Kováčovej knižnice
1838  -  1843 Alexander Duchnovič - notár Biskupského úradu
1843  -  1848 Andrej Molnár (*1810) - kanonik Prešovskej eparchie
1843  -  1865 Alexander Duchnovič - kanonik
1843  -  1875 Jozef Gaganec - prešovský sídelný biskup
1846  -  1851 Michal Baričko - poštár Biskupského úradu
1848  -  1848 Viktor Dobranský - tajomník biskupa
1848  -  1851 Alexander Pavlovič (*1819) - archivár a protokolista Biskupského úradu v Prešove
1848  -  1851 Michal Gerbery - kanonik Prešovskej eparchie
1851  -  1860 Viktor Dobranský - kanonik Prešovskej eparchie
1856  -  1884 Jozef Iľkovič (*1792)
1859  -  1863 Michal Molčanyi (*1832) - archivár biskupskéhop úradu
1863  -  ? Anton Wikovicz - kaplán Miškovec
1865  -  1865 Ján Vályi - kaplán Sátoraljaujhelyi
1865  -  1869 Eliáš Kovalický
1870  -  1883 Michal Farkaš
1873  -  1881 Štefan Zachariáš (*1826)
1874  -  1876 Michal Lisoňák - bibliotékar Biskupského úradu
1879  -  1882 Andrej Petrašovský
1880  -  1886 Mikuláš Katrenič
1881  -  1884 Ján Gojdič (*1857) - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1882  -  1885 Ján Takáč
1883  -  1888 Ján Bezeghy - biskupský protokoliska a koncipista
1884  -  1885 Július Homa - profesor biblických štúdií
1884  -  1886 Michal Andrejkovič (*1799)
1884  -  1888 Ján Romoňák - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1886  -  1888 Július Homa - profesor religionistiky a katechéta na gymnáziu v Prešove
1888  -  1890 Július Homa - eparchiálny školský inšpektor
1888  -  1899 Ján Bezeghy - vicerektor seminára
1889  -  1918 Jozef Vojtovič - riaditeľ Alumnea
1890  -  1892 Július Homa - profesor religionistiky a katechéta na gymnáziu v Užhorode
1890  -  1896 Zenon Kovalický - koncipista a bibliotékar Biskupského úradu
1892  -  1896 Alexander Fircák - kaplán Turja Pasika
1892  -  1896 Július Homa - profesor religionistiky a katechéta na gymnáziu v Prešove
1892  -  1900 Peter Čanda
1894  -  1894 Maximilián Vislocký - kaplán Sajó-Petriensem
1894  -  1895 Teodor Bogdaň - kaplán Homrogd
1895  -  1902 Andrej Adzima
1896  -  ? Zenon Kovalický - riaditeľ Biskupského úradu a biskupský tajomník
1897  -  1903 Bernard Deák
1897  -  1904 Teodor Pankovič
1897  -  1918 Jozef Mižičko - rektor Kňazského seminára v Prešove
1898  -  1899 Hilárion Iľkovič - protokolista a archivár biskupského úradu
1899  -  1901 Hilárion Iľkovič - profesor Preparandie
1899  -  1904 Anton Janický
1899  -  1907 Mikuláš Beskid (*1864) - biskupský koncipista
1902  -  1903 Mikuláš Marťák - kaplán Svätý Peter
1902  -  1903 Jozef Gerbery
1902  -  1928 Simeon Smandray (*1874) - profesor v Prešove
1902  -  1950 Mikuláš Rusnák (*1878) - profesor na Vysokej bohosloveckej škole v Prešove
1903  -  1905 Michal Ďurišin (*1880) - kaplán Szerenci
1903  -  1905 Chrysant Hodermarský
1903  -  1907 Anton Petrašovič (*1833)
1905  -  1906 Anton Kopčay (*1879) - kaplán Marmaroš-Sziget
1907  -  1908 Eugen Hučko - protokolista a archivár Biskupského úradu v Prešove
1907  -  1911 Vojtech Juraj Dudič - kaplán Mukačevo
1909  -  1921 Ján Viliam Malinič - správca farnosti Kňahina
1910  -  1913 Eugen Dojčák - správca farnosti Tornabarakony
1910  -  1923 Pantelejmon Špilka
1911  -  1916 Andrej Petraško - správca farnosti Kolodno
1913  -  1914 Štefan Puza (*1886) - kaplán Mukačevo
1913  -  1916 Andrej Andor - správca farnosti Baskó
1914  -  1916 Anton Tink - kaplán Bilky
1914  -  1921 Štefan Puza (*1886) - správca farnosti Hribovce
1915  -  1917 Emil Bokšay - kaplán Mukačevo
1915  -  1926 Viktor Demjanovič - správca farnosti Iska
1916  -  1917 Ján Želtvay (*1890) - správca farnosti Terebľa
1916  -  1918 Andrej Štilicha - kaplán Ceholňa
1916  -  1926 Viktor Damjanovič (*1891) - správca farnosti Iska
1916  -  1931 Ján Korotnoky - kanonik Prešovskej eparchie
1917  -  1917 Anton Mihalovič - kaplán Ilnica
1917  -  1919 Eugen Chira (*1893) - kaplán Dolha
1917  -  1920 Ján Želtvay (*1890) - farár Šerbovce
1917  -  1925 Alexej Párkányi - kaplán Chust
1917  -  1925 Anton Mihalovič - správca farnosti Veľká Toroňa
1917  -  1927 Viktor Popovič (*1892) - správca farností Ľachovce a Ploské
1918  -  1919 Ján Fedorko - správca farnosti Ceholňa
1918  -  1921 Alexej Miroššay (*1892) - správca farnosti Krasnišora
1918  -  1927 Mikuláš Rusnák (*1878) - generálny vikár
1919  -  1920 Imrich Sedlák - aktuár a protokolista Biskupského úradu
1919  -  1921 Eugen Chira (*1893) - kaplán Mistice
1919  -  1923 Pavol Manajlo - správca farnosti Verchovina-Bystrá
1920  -  1923 Štefan Želtvay - kaplán Ceholňa
1920  -  1923 Ján Krafčík (*1892) - profesor v Užhorode
1920  -  1926 Cyril Ján Zakopal CSsR - pôsobenie v ČR
1920  -  1929 František Rákóci - kaplán Paláď, Veľká Komjata, Streda nad Bodrogom
1920  -  1935 Dezider Dubay - na misiách v Amerike
1921  -  1922 Ladislav Suchý - správca farnosti Berezovo
1921  -  1923 Ján Fircák - kaplán Veľké Komjaty
1921  -  1923 Imrich Sedlák - profesor Vysokej školy teologickej v Prešove
1921  -  1924 Štefan Puza (*1886) - kaplán Rakošina
1921  -  1928 Eugen Chira (*1893) - správca farnosti Kajdanovo
1921  -  1928 Alexej Miroššay (*1892) - správca farnosti Ňagovo
1921  -  1948 Eugen Dojčák - profesor v Prešove
1922  -  1923 Michal Leiner - kaplán Imstičevo
1922  -  1927 Emil Suchý - katechéta
1922  -  1931 Andrej Artim (*1854)
1922  -  1932 Ladislav Suchý - správca farnosti Sokirnica
1923  -  1927 Anton Havrilla - správca fanosti Malý Rakovec
1923  -  1928 Michal Leiner - kaplán Ceholňa
1923  -  1929 Ján Fircák - správca farnosti Krivá nad Tisou
1923  -  1937 Augustín Podhájecký
1923  -  1943 Imrich Sedlák - vicerektor Kňazského seminára Prešov
1923  -  1950 Pavol Stuľakovič - štátny profesor v Prešove a Košiciach
1924  -  1930 Metod Dominik Trčka CSsR - v monastieri na Ukrajine
1926  -  1935 Alexej Petrašovič (*1860)
1927  -  1928 Július Hricišák - archivár a koncipista na Biskupskom úrade v Prešove
1927  -  1929 Jozef Alexander Šereghy - kaplán Berezovo
1927  -  1937 Jozef Hromják - profesor v Mukačeve
1927  -  1947 Emil Suchý - biskupský tajomník
1927  -  1950 Ján Kokinčák - riaditeľ biskupskej kancelárie
1928  -  1932 Michal Beskid (*1859)
1928  -  1932 Jozef Sirko - adm. Fastiensem
1928  -  1933 Simeon Smandray (*1874) - rektor kňazského seminára
1928  -  1933 Eugen Chira (*1893) - farár Bedevľa
1928  -  1936 Gregor Páhy - správca farnosti Bekeň
1929  -  1931 Mikuláš Petrašovič
1929  -  1932 Andrej Karczub - správca farnosti Kobylecká Poľana
1929  -  1933 Pavol Petrík - vicerektor seminára
1929  -  1937 Ján Kavčák - správca farnosti Dilky
1929  -  1942 Ján Fircák - správca farnosti a farár Nižné Remety
1929  -  1943 Michal Sabadoš (*1904) - učiteľ náboženstva
1930  -  1935 Michal Molčanyi (*1873) - koncipista na Biskupskom úrade v Prešove
1930  -  1936 Irenej Janický - koncipista biskupského úradu v Prešove
1930  -  1937 Alexander Bačinský (*1863)
1931  -  1933 Štefan Čižmár - správca farnosti Roztoky (UA)
1931  -  1933 Ladislav Kopčay (*1906) - správca farnosti Kušnica
1931  -  1936 Vojtech Babják - pôsobenie v administratíve
1931  -  1937 Eugen Dohovič - správca frnosti Vulšinky
1931  -  1942 Anton Kosťo - správca farnosti Dravce
1932  -  1933 Ján Tichý - správca farnosti Iza
1932  -  1935 Ján Tomáš - správca farnosti Nižný Šárd
1932  -  1939 Ladislav Suchý - správca farnosti Veľké Rátovce
1932  -  1939 Michal Čarný - správca farnosti Koločava
1933  -  1935 Teodor Bobák - prefekt seminára
1933  -  1937 Štefan Čižmár - správca farnosti Hribovce (UA)
1933  -  1937 Michal Stuľakovič
1933  -  1938 Július Čonka - kaplán Chust
1933  -  1943 Anton Rojkovič (*1872) - rektor kňazského seminára
1933  -  1945 Jozef Ernest Homičko OSBM - profesor v Prešove
1933  -  1947 Ján Tichý - kaplán a profesor v Mukačeve
1934  -  1938 Jozef Sabo - správca farnosti Toruň
1934  -  1939 Anton Podhájecký (*1906) - docent na Podkarpatskej Rusi
1934  -  1945 Jozef Borovský - správca fanosti Latorka
1935  -  1936 Anton Pukan - kaplán Mukačevo
1935  -  ? Viktor Želtvay - riaditeľ internátu v Užhorode
1936  -  1936 Bazil Steranka - prefekt seminára
1936  -  1937 Michal Peja - kaplán Ľuta
1936  -  1937 Jozef Palaščak - vojenský kaplán v Košiciach
1936  -  1938 Mikuláš Ladižinský - koncipista Biskupského úradu v Prešove
1936  -  1938 Myron Podhájecký - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1936  -  1939 Vladimír Petraško - správca farnosti Lipča
1936  -  1943 Vasiľ Hopko - špirituál v kňazskom seminári v Prešove
1936  -  1945 Anton Pukan - správca farnosti Kosťová Pastila
1936  -  1948 Mikuláš Rusnák (*1878) - profesor CMBF UK v Bratislave
1937  -  1938 Michal Horňák - kaplán Ljuta
1937  -  1945 Eugen Dohovič - správca farnosti Lipša
1937  -  1945 Štefan Čižmár - správca farnosti Novoje Selo (UA)
1938  -  1938 Ladislav Kopčay (*1906) - správca farnosti Orľava
1938  -  1941 Ján Želtvay (*1890) - správca farnosti Legiňa
1938  -  1942 Ján Kosť - správca farnosti Vulšinky
1938  -  1944 Gabriel Kopčay - správca farnosti Puzniakovce
1938  -  1949 Jozef Sobota - generálny vikár pre maďarské farnosti
1938  -  1950 Michal Ďurišin (*1880) - profesor v Michalovciach
1939  -  1941 Ladislav Suchý - katechéta v Užhorode
1939  -  1945 Michal Jozef Ľachovič - správca farnosti Smereková
1939  -  1945 Bazil Ladislav Štima - správca farnosti Kušnica
1939  -  1947 Anton Tink - generálny vikár Apoštolskej administratúry Mukačevskej eparchie na Slovensku
1939  -  1947 Emil Suchý - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1939  -  1950 Ján Šramka - profesor v Michalovciach
1939  -  1950 Ján Murin - profesor v Michalovciach
1939  -  1950 Andrej Zima (*1910) - profesor v Prešove
1940  -  1941 Jozef Zorvan (*1882) - generálny vikár pre Slovákov
1940  -  1942 Mikuláš Barna (*1915) - katechéta v Užhorode
1940  -  1943 Konštantín Kadár - správca farnosti Kaliny
1940  -  1950 Pavol Kaňuščák - vojenský duchovný
1941  -  1941 Jozafát Jozef Kaminský OSBM - správca farnosti Čistogorbi (Poľsko)
1941  -  1944 Štefan Papp - správca farnosti Bilky
1941  -  1947 Ján Želtvay (*1890) - správca farnosti Antalovce
1941  -  1950 Myron Podhájecký - rektor Kňazského seminára v Prešove
1942  -  1943 Peter Staurovský (*1914) - prefekt Preparandie
1942  -  1945 Mikuláš Barna (*1915) - kontrolór eparchiálnej pokladne
1942  -  1947 Ján Kosť - správca farnosti Kuzmino
1942  -  1950 Vladimír Hromjak - školský dištriktuálny profesor
1943  -  1943 Pavol Rusnák (*1881) - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1943  -  1947 Vasiľ Hopko - profesor v Prešove
1943  -  1947 Michal Sabadoš (*1904) - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1943  -  1950 Imrich Sedlák - rektor Kňazského seminára v Prešove
1944  -  1945 Vojtech Salamon - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1944  -  1945 Vojtech Havaši - vojenský kaplán
1944  -  1945 Imrich Vasiľčák - správca farností Dolha, Puzňakovce a Hankovica
1944  -  1945 Pantelejmon Špilka - Kanada, pôsobil v chráme sv. Andreja vo Winnipegu
1944  -  1946 Mikuláš Bežovský - správca farnosti Bukovce (UA)
1944  -  1947 Gabriel Kopčay - správca vfarnosti Turja Bystrá
1944  -  1950 Mikuláš Rusnák (*1905) - profesor na Vysokej škole teologickej v Prešove
1944  -  1951 Ladislav Hučko - profesor na 1. štátnom gymnáziu v Prešove
1945  -  1946 Andrej Krafčik - tajomník biskupa
1945  -  1947 Ladislav Suchý - úradník v Užhorode
1945  -  1950 Ladislav Tibor Tátray - katechéta v Košiciach
1946  -  1948 Jozef Sirko - curat animar. Milikov (Čechy)
1946  -  1950 Michal Šutaj - katechéta v Humennom
1946  -  1950 Augustín Kliment CSsR - igumen v monastieri v Sabinove
1946  -  1950 Konštantín Kadár - pôsobisko Jelení Milotice
1946  -  1950 Pavol Rusnak (*1906) - profesor v Humennom
1947  -  1948 Jozef Kizák - prodekan teologickej fakulty v Prešove
1947  -  1950 Vasiľ Hopko - prešovský pomocný biskup
1947  -  1950 Michal Sabadoš (*1904) - profesor Vysokej školy teologickej v Prešove
1947  -  1950 Ján Tichý - profesor v Michalovciach
1947  -  1950 Boris Turkiňák - tajomník biskupa
1948  -  1949 Štefan Havrilla - tajomník biskupského úradu
1948  -  1968 Emil Bokšay
1948  -  1968 Jozafát Jozef Kaminský OSBM
1948  -  1968 Juraj Bumbera SJ
1949  -  1950 Štefan Havrilla - na misiách v ČR
1949  -  1950 Ján Hirka - koncipista na biskupskom úrade v Prešove
1949  -  1950 Jozef Dandár - správca farnosti Hoštka (ČR)
1949  -  1968 Nikodém Mikuláš Krett OSBM
1949  -  1968 Juraj Nižník
1950  -  1689 Bartolomej Leško
1950  -  1951 Michal Rusnák
1950  -  1951 Ján Leukanič (*1881)
1950  -  1951 Demeter Petrenko
1950  -  1951 Július Čonka
1950  -  1952 Leopold Efrém Kozelský CSsR
1950  -  1952 Ján Staurovský (*1889)
1950  -  1952 Andrej Krafčik
1950  -  1954 Andrej Karczub
1950  -  1954 Vladimír Arvaj
1950  -  1956 Viktor Popovič (*1892)
1950  -  1957 Mikuláš Chanáth st. - prvý farár gréckokatolíckej farnosti Welland
1950  -  1957 Anton Kosťo
1950  -  1957 Ján Fedorko
1950  -  1958 Štefan Čanda
1950  -  1958 Štefan Puza (*1886)
1950  -  1959 Michal Malý
1950  -  1959 Ladislav Chlebaško
1950  -  1961 Anton Tink
1950  -  1961 Anton Kopčay (*1879)
1950  -  1962 Jozef Zorvan (*1882)
1950  -  1963 Ľudovít Malcher
1950  -  1963 Pavol Manajlo
1950  -  1964 Ján Čekan st
1950  -  1964 Ján Chanáth (*1885)
1950  -  1966 Jozef Alexander Šereghy
1950  -  1967 Vojtech Juraj Dudič
1950  -  1967 Ján Krafčík (*1892)
1950  -  1967 Ladislav Kopčay (*1884)
1950  -  1967 Ján Marián Sučko OSBM
1950  -  1968 Mikuláš Kašpar
1950  -  1968 Jozef Čverčko CSsR
1950  -  1968 Jozef Gejza Ďulaj
1950  -  1968 Alexej Toronský
1950  -  1968 Jozef Ernest Homičko OSBM
1950  -  1968 Juraj Kocák
1950  -  1968 Alexander Schudich
1950  -  1968 Mikuláš Ďurkáň CSsR
1950  -  1968 Vojtech Huľva
1950  -  1968 Michal Onderišin
1950  -  1968 Ján Fircák
1950  -  1968 Ján Mihalovič (*1892)
1950  -  1968 Ján Čisárik (*1909)
1950  -  1968 Anton Minčik
1950  -  1968 Ján Šimon
1950  -  1968 Mikuláš Takáč
1950  -  1968 Gabriel Kopčay
1950  -  1968 Andrej Prokopovič CSsR
1950  -  1968 Ján Jurko
1950  -  1968 Bohumil Čelůstka CSsR
1950  -  1968 Cyril Ján Zakopal CSsR
1950  -  1968 Štefan Havrilla
1950  -  1968 Ján Murin
1950  -  1968 Andrej Greš
1950  -  1968 Michal Sabat
1950  -  1968 Ján Krlička
1950  -  1968 Michal Sabadoš (*1904)
1950  -  1968 Michal Ďurišin (*1880)
1950  -  1968 Imrich Jesenský
1950  -  1968 Vasiľ Hopko
1950  -  1968 Michal Šutaj
1950  -  1968 Ján Škoviera
1950  -  1968 Eugen Chira (*1893)
1950  -  1968 Mikuláš Hricov
1950  -  1968 Ján Mastiliak CSsR
1950  -  1968 Andrej Zima (*1910)
1950  -  1968 Vojtech Havaši
1950  -  1968 Jozef Žadanský
1950  -  1968 Andrej Ďurkovič (*1924)
1950  -  1968 Dionýz Rokický
1950  -  1968 Alexej Miroššay (*1916)
1950  -  1968 Mikuláš Rojkovič (*1909)
1950  -  1968 Eugen Dohovič
1950  -  1968 Bartolomej Demko
1950  -  1968 Vasiľ Prokipčák
1950  -  1968 Ján Šramka
1950  -  1968 Ján Hirka
1950  -  1968 Ladislav (Bazil) Labanič
1950  -  1968 Vasiľ Nevický (*1894)
1950  -  1968 Ján Chanáth (*1923)
1950  -  1968 Michal Majovský CSsR
1950  -  1968 Ján Hricov
1950  -  1968 Štefan Zima
1950  -  1968 Ján Ďurkaň CSsR
1950  -  1968 Jozef Dubiak
1950  -  1968 Ján Pribula
1950  -  1968 Hieronym Andrej Fedoroňko OSBM
1950  -  1968 Mikuláš Bežovský
1950  -  1968 Nikefor Petraševič
1950  -  1968 Ján Nemčík
1950  -  1968 Michal Székely
1950  -  1968 Michal Čintala
1950  -  1968 Vojtech Molčan
1950  -  1968 Vladimír Hromjak
1950  -  1968 Štefan Čižmár
1950  -  1968 Metod Székely
1950  -  1968 Andrej Timkovič st.
1950  -  1968 Mikuláš Vladimír
1950  -  1968 Edmund Gulovič
1950  -  1968 Andrej Zima (*1886)
1950  -  1968 Jozef Dandár
1950  -  1968 Juraj Böör
1950  -  1968 Jozef Petrašovič (*1904)
1950  -  1968 Marian Potaš OSBM
1950  -  1968 Ladislav Kopčay (*1906)
1950  -  1968 Ján Tomáš
1950  -  1968 Vladimír Molčanyi (*1908)
1950  -  1968 Mikuláš Sigeti
1950  -  1968 Augustín Kliment CSsR
1950  -  1968 Vincent Nagy
1950  -  1968 Ján Fazekaš
1950  -  1968 Jakub Hradil
1950  -  1968 Michal Fitz
1950  -  1968 Ján Seman
1950  -  1968 Imrich Vasiľčák
1950  -  1968 Štefan Gojdič (*1887)
1950  -  1968 Pavol Tirpák
1950  -  1968 Pavol Marťák (*1903)
1950  -  1968 Aurel Mihalič
1950  -  1968 Michal Mašlej
1950  -  1968 Štefan Simko
1950  -  1968 Štefan Haluška
1950  -  1968 Alexej Miroššay (*1892)
1950  -  1968 Pavol Spišák
1950  -  1968 Mikuláš Čudáky (*1905)
1950  -  1968 Pavol Stuľakovič
1950  -  1968 Emanuel Michal Hlaváč OSBM
1950  -  1968 Jozef Haľko
1950  -  1968 Július Zachariáš
1950  -  1968 Pavel Kompér st.
1950  -  1968 Ladislav Tibor Tátray
1950  -  1968 František Haluška
1950  -  1968 Michal Čarný
1950  -  1969 Pavol Rusnak (*1906)
1950  -  1969 Mikuláš Aurel Kerestény
1951  -  1951 Štefan Ivančo
1951  -  1952 Pavol Karczub (*1880)
1951  -  1952 Eugen Hučko
1951  -  1960 Alexej Párkányi
1951  -  1964 Konštantín Turkiňák
1951  -  1966 Jozef Kellö st
1951  -  1968 Juraj Podhájecký
1951  -  1968 Eliáš Baláž
1951  -  1968 Emil Július Župan
1951  -  1968 Viktor Damjanovič (*1891)
1951  -  1968 Viktor Skorodenský
1951  -  1968 Michal Veliký
1951  -  1968 Jozef Knežo
1951  -  1968 Jozef Želinský
1951  -  1968 Anton Mihalovič
1951  -  1968 Jozef Borovský
1951  -  1968 Ladislav Nevický (*1918)
1951  -  1968 Edmund Juhás
1951  -  1968 Ján Valko
1951  -  1968 Michal Ďurišin (*1898)
1951  -  1968 Mikuláš Kokinčák
1951  -  1968 Ján Zuber
1951  -  1968 Mikuláš Kellö (*1911)
1951  -  1968 Peter Priputen
1951  -  1968 Ján Tkáč (*1915)
1951  -  1968 Ladislav Hučko
1951  -  1968 Michal Horňák
1951  -  1968 Jozef Sabo
1951  -  1968 Dezider Tink
1951  -  1968 Ján Viliam Malinič
1951  -  1968 Emil Zorvan (*1913)
1951  -  1968 Ján Hičo
1951  -  1968 Ján Eugen Kočiš
1951  -  1968 Juraj Bujňák
1951  -  1968 Štefan Molčanyi (*1904)
1951  -  1978 Jozafát Štefan Kuzmiak OSBM - pôsobil v Ríme a v USA
1951  -  2003 Michal Rusnák - pôsobenie v Kanade
1952  -  1968 Anton Pukan
1952  -  1968 Vincent Luca
1952  -  1968 Gabriel Németh
1952  -  1968 Jozef Molčanyi
1952  -  1968 Viktor Michalič (*1907)
1952  -  1968 Pavol Cilly
1952  -  1968 Leopold Efrém Kozelský CSsR - pôsobenie v ČR
1952  -  2007 Andrej Krafčik - pôsobenie v Kanade
1953  -  1968 Emil Husár
1953  -  1969 Emil Korba - pôsobenie v ČR
1955  -  1968 Mikuláš Maďar
1955  -  1994 Vladimír Arvaj - pôsobenie v Ríme a Nemecku
1968  -  1968 Ján Hirka - dekan Prešovského dekanátu
1968  -  1968 Michal Veliký - výpomocný duchovný v St. Catherine (CAN)
1968  -  1969 Ján Murin - tajomník biskupského úradu
1968  -  1969 Andrej Zima (*1910) - riaditeľ biskupského úradu v Košiciach
1968  -  1970 Pavol Stuľakovič - výpomocný duchovný v duchovnej správe
1968  -  1970 Štefan Ujhelyi - tajomník ordinariátu
1968  -  1975 Štefan Kundra
1968  -  1976 Vasiľ Hopko - prešovský svätiaci biskup
1968  -  1979 Andrej Zehér
1968  -  1981 Ján Mastiliak CSsR - viceprovinciál redemptoristov
1968  -  1991 Jozef Knežo - dekan Michalovského dekanátu
1969  -  1970 Ladislav Hučko - šéfredaktor časopisu Slovo
1969  -  1973 Vladimír Poláček - pôsobenie v Olomouckej arcidiecéze
1969  -  1974 Vladimír Hromjak
1969  -  1989 Jozef Tóth - činnosť v katakombálnej cirkvi
1969  -  1989 Ján Krajňák - činnosť v katakombálnej cirkvi
1969  -  1990 Ján Hirka - ordinár a apoštolský administrátor Prešovského biskupstva
1969  -  1990 Ján Krajňák
1969  -  1990 Jozef Tóth
1969  -  1990 Ján Eugen Kočiš - aktuár a ceremoniár na Biskupskom úrade v Prešove
1970  -  1973 Ján Seman - riaditeľ Gréckokatolíckeho ordinariátu v Prešove
1970  -  1974 Štefan Simko - dekan Bardejovského dekanátu
1970  -  1978 Emil Korba - šéfredaktor čaopisov Slovo a Blahovistnik
1971  -  1977 Andrej Timkovič st.
1971  -  1990 Oto Gábor
1971  -  1997 Klaus Metsch - pastoračné aktivity prekračujúce štátne hranice na základe špeciálneho poverenia
1972  -  1976 Štefan Haluška
1972  -  1990 Štefan Baník - účtovník biskupského úradu
1973  -  1974 Vladimír Poláček - pôsobenie v Pražskej arcidiecéze
1973  -  1990 Mikuláš Janočko
1973  -  1990 Ján Gajdoš - tajomník biskupského úradu v Prešove
1974  -  1977 Vladimír Molčanyi (*1908)
1975  -  1990 Vladimír Poláček - pôsobenie v Olomouckej arcidiecéze
1976  -  1978 Emil Korba - šéfredaktor Katolíckych novín
1976  -  1992 Nikefor Petraševič - pôsobenie v Hajdudorožskej eparchii
1978  -  2003 Andrej Dujčák - dekan Svidníckeho dekanátu
1979  -  1981 Vladimír Tomko - ZVS
1979  -  1991 Jozef Voskár
1980  -  1985 František Dancák - dekan Bardejovského dekanátu
1981  -  1990 Vladimír Boňko
1983  -  1988 Pavel Dancák - dekan Trebišovského dekanátu
1983  -  1991 Juraj Zimovčák - dekan Prešovského dekanátu
1984  -  1991 František Dancák - šéfredaktor časopisov SLOVO a BLAHOVISTNIK
1985  -  1986 Ján Belejkanič
1987  -  2008 Ján Belejkanič
1988  -  1990 Pavel Dancák - riaditeľ biskupského úradu v Prešove
1988  -  1990 Vasil Kormaník - dekan Spišskonovoveského dekanátu
1988  -  1991 Michal Kučera - dekan Trebišovského dekanátu
1988  -  1992 Ján Šimon
1988  -  1992 Štefan Haluška
1988  -  1997 Pavol Chanáth st - dekan Bardejovského dekanátu
1989  -  1990 Ján Babjak SJ - prefekt Kňazského seminára CMBF v Bratislave
1989  -  1990 Pavol Tomko CSsR - štúdium na PIO v Ríme
1989  -  1993 Michal Roško CSsR - dekan Humenského dekanátu
1990  -  1991 Jozef Mašlej - riaditeľ biskupského úradu
1990  -  1991 Miroslav Čajka CSsR - výpomocný duchovný Oshawa (Kanada)
1990  -  1991 Vasil Kormaník - rektor Kňazského seminára v Prešove
1990  -  1992 Vojtech Boháč st - prešovský generálny vikár
1990  -  1992 Vladimír Tomko - rektor katedrálneho chrámu
1990  -  1992 Vladimír Tomko - odb. asistent CMBF UK Bratislava
1990  -  1992 Milan Chautur CSsR - protoigumen CSsR
1990  -  1992 Vladimír Tomko - ceremoniár a riaditeľ Biskupského úradu v Prešove
1990  -  1993 Peter Rusnák - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1990  -  1993 Emil Turiak - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1990  -  1995 Ján Krajňák - prodekan a vedúci Katedry filozofie GBF UPJŠ
1990  -  1995 Vojtech Boháč st - odb. asistent GBF PU
1990  -  1995 Vladimír Poláček - dekan a vedúci Katedry právnickej GBF UPJŠ
1990  -  1995 Jozef Tóth - prodekan a vedúci Katedry dogmaticko-morálnej GBF UPJŠ
1990  -  1999 Emil Turiak - odb. asistent GBF PU
1990  -  1999 Ján Gajdoš - odb. asistent GBF PU
1990  -  2002 Ján Hirka - sídelný biskup a veľký kancelár GBF PU v Prešove
1990  -  2003 Peter Rusnák - odb. asistent GBF PU
1990  -  ? Štefan Kundra - v USA
1991  -  1991 Gorazd Andrej Timkovič - spr. far. Kula (monastyr v Juhoslávii)
1991  -  1992 Gabriel Székely - dekan Košického dekanátu
1991  -  1993 František Čitbaj - dekan Prešovského dekanátu
1991  -  1993 Ján Babjak SJ - štúdium na PIO v Ríme
1991  -  1993 František Puci - dekan Vranovského dekanátu
1991  -  1993 Jozef Voskár - archivár biskupského úradu
1991  -  1995 Michal Onderko st - dekan Trebišovského dekanátu
1991  -  1996 Vojtech Hornyák - dekan pre maďarské farnosti
1991  -  1997 Milan Mojžiš - predseda Pastoračnej komisie Prešovského biskupstva
1991  -  1997 Milan Mojžiš - dekan Spišskonovoveského dekanátu
1991  -  1999 Jozef Knežo - predseda SSCM Michalovce
1991  -  1999 Michal Moskaľ - dekan Michalovského dekanátu
1991  -  2000 Milan Mojžiš - člen Komisie KBS pre prípravu Veľkého jubilea 2000
1991  -  2003 Ľubomír Matejovič
1991  -  2003 Vasiľ Feckanič - dekan Staroľubovnianskeho dekanátu
1992  -  1993 Oto Gábor - riaditeľ Biskupského úradu v Prešove
1992  -  1993 Andrej Pribula - správca chrámu Košice-mesto
1992  -  1993 Peter Pavel Haľko OSBM - vicerektor Kňazského seminára Prešov
1992  -  1993 Jozef Sukovský CSsR - protoigumen CSsR
1992  -  1994 Pavol Nižník - správca katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa
1992  -  1995 Stanislav Diheneščík - odborný asistent GBF PU v Prešove
1992  -  1996 František Puci - promotor spravodlivosti na Cirkevnom súde GPA
1992  -  1997 Cyril Jančišin st. - dekan Košického dekanátu
1992  -  2002 Pavol Chanáth st - sudca DCS v Prešove
1992  -  2002 Vincent Ďordík - účtovník biskupského úradu v Prešove
1992  -  2002 Ján Gajdoš - sudca DCS v Prešove
1992  -  2002 Ján Gajdoš - generálny vikár Prešovského biskupstva
1992  -  2003 Ján Tkáč - diecézny ekonóm
1992  -  2008 Michal Onderko st - sudca DCS v Prešove
1992  -  2008 Jozef Voskár - notár DCS v Prešove
1992  -  2008 Andrej Dujčák - sudca DCS v Prešove
1993  -  1993 Gorazd Andrej Timkovič - pôsobenie v Generálnom dome baziliánov v Ríme (Taliansko)
1993  -  1994 Emil Turiak - vedúci katedry pedagogiky GBF UPJŠ Prešov
1993  -  1994 Anton Mojžiš - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1993  -  1994 František Čitbaj - riaditeľ Biskupského úradu v Prešove
1993  -  1994 Ján Babjak SJ - správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove
1993  -  1994 Peter Rusnák - dekan Vranovského dekanátu
1993  -  1995 Daniel Šarišský - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1993  -  1995 Jozafát Vladimír Timkovič - štúdium na PIO v Ríme
1993  -  1995 Vasil Kormaník - dekan Humenského dekanátu
1993  -  1996 František Puci - rektor Kňazského seminára v Prešove
1993  -  1996 Ján Eugen Kočiš - kancelár vikariátu pre gréckokatolíkov v Českej republike
1993  -  1996 Miroslav Čajka CSsR - protoigumen CSsR
1993  -  1997 Michal Zorvan st. - dekan Prešovského dekanátu
1993  -  1997 Jozef Pavlovič - odb. asistent GBF PU
1993  -  2005 Jozef Voskár - odb. asistent GBF PU
1993  -  2008 Vojtech Boháč st - defensor vinculi DCS v Prešove
1994  -  1994 Jozef Maretta - spr. katedrálneho chrámu
1994  -  1995 Miroslav Labač - lektor v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule
1994  -  1995 Ján Babjak SJ - redaktor Vatikánskeho rozhlasu v Ríme
1994  -  1995 Gorazd Andrej Timkovič - pôsobenie v Generálnom dome baziliánov v Ríme (Taliansko)
1994  -  1995 Peter Rusnák - tajomník biskupského úradu, ceremoniár
1994  -  1996 Mikuláš Pružinský - zástupca ekonóma biskupského úradu
1994  -  1996 Kamil Dráb CSsR - pôsobenie v Toronte (Kanada)
1994  -  1997 Marek Petro - dekan Vranovského dekanátu
1994  -  1998 Štefan Baník - asistent GBF PU
1994  -  2000 Metod Milan Bilančík OSBM - protoihumen OSBM
1994  -  2000 Miroslav Labač - odb. asistent GTF PU Prešov
1994  -  2014 Anton Mojžiš - archivár biskupského/arcibiskupského úradu
1995  -  ? Dušan Seman - protopresbyter Trebišovského protopresbyteriátu
1995  -  1996 Juraj Danko st - prodekan GBF PU a vedúci Katedry kánonického práva
1995  -  1996 Ján Babjak SJ - štúdium na PIO v Ríme
1995  -  1997 Miroslav Pazourek - prodekan GBF PU
1995  -  1997 Ján Krehlík - štúdium na PIO a na Kongregácii pre Kauzy svätých v Ríme
1995  -  1998 Ivan Saraka - dekan Sninského dekanátu
1995  -  1998 Ján Krajňák
1995  -  1998 Peter Rusnák - biskupský vikár, riaditeľ biskupského úradu
1995  -  1999 Igor Zimovčák - dekan Popradského dekanátu
1995  -  1999 František Čitbaj - dekan Humenského dekanátu
1995  -  1999 Ján Gajdoš - vedúci Katedry biblických vied GBF PU
1995  -  1999 Miroslav Pazourek - odb. asistent HTF UK Praha
1995  -  2000 Jozef Voskár - vedúci Katedry pedagogiky GBF PU
1995  -  2000 Miroslav Labač - člen výboru SBS
1995  -  2000 Ľubomír Novák - odb. asistent GBF PU
1995  -  2002 Andrej Rusnák - tajomník biskupského úradu
1995  -  2003 Vojtech Boháč st - vedúci Katedry praktickej teológie GTF PU
1995  -  2004 Jozef Zorvan - odb. asistent GBF PU
1995  -  2005 Pavol Dancák - odborný asistent GBF/GTF PU
1995  -  2005 Michal Zorvan st. - odb. asistent GBF PU
1995  -  2005 Miron Keruľ-Kmec - dekan/protopresbyter Stropkovského dekanátu/protopresbyteriátu
1995  -  2006 František Dancák - odb. asistent GTF PU
1995  -  2017 Andrej Zehér
1995  -  ? Jozef Tóth
1996  -  1996 Pavol Tomko CSsR - prefekt v seminári pre redemptoristov v Tuchowe (Poľsko)
1996  -  1997 Jozef Čekan - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1996  -  1997 Miroslav Čajka CSsR - spr. farnosti Oshawa (Kanada)
1996  -  1997 Michal Kučera - odb. asistent GBF PU
1996  -  1997 Peter Sabol - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1996  -  1997 Gorazd Andrej Timkovič - spr. far. Kula (monastyr Juhoslávia)
1996  -  1998 Peter Geletka - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1996  -  1998 Jurij Popovič - štúdium na PIO v Ríme
1996  -  1999 František Dancák - predseda Redakčnej rady časopisu Slovo
1996  -  1999 Štefan Ištvaník CSsR - misia v kláštore Korolevo (UA)
1996  -  1999 Michal Kučera - rektor Kňazského seminára v Prešove
1996  -  2000 Mikuláš Pružinský - tajomník GBF PU
1996  -  2003 Ján Eugen Kočiš - protosynkel Apoštolského exarchátu v Prahe
1996  -  2003 Peter Šturák st. - odb. asistent GBF PU
1996  -  2005 Jozef Jurčenko CSsR - protoigumen CSsR
1996  -  2007 Štefan Ósz - protopresbyter Veľkokapušianskeho protopresbyteriátu
1996  -  ? Jurij Popovič - inkardinovaný do Prešovskej diecézy z Mukačevskej eparchie
1997  -  ? Michal Hospodár - člen RR Duchovného pastiera
1997  -  ? Ján Ducár - člen Katechetickej subkomisie KBS pre školskú a mimoškolskú katechézu
1997  -  ? Cyril Jančišin st. - riaditeľ exarchátneho úradu v Košiciach
1997  -  ? Ján Ducár - riaditeľ Katecheticko-pastoračného centra GKAE (GKE)
1997  -  1997 Miroslav Iľko - štúdium na PIO v Ríme
1997  -  1997 Peter Orenič - dekan Trebišovského dekanátu
1997  -  1997 Kamil Dráb CSsR - ZVS
1997  -  1998 Pavol Tomko CSsR - prefekt seminaristov a štúdium na PIO v Ríme
1997  -  1998 Peter Pavel Haľko OSBM - misia Kula (Srbsko)
1997  -  1998 Andrej Kereštan
1997  -  1998 Peter Sabol - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1997  -  1999 Pavol Nižník - dekan Vranovského dekanátu
1997  -  1999 Miroslav Bartoš - dekan Sninského dekanátu
1997  -  1999 Pavol Medviď - ceremoniár GKAE
1997  -  1999 Jozef Harničár - štúdium na PIO v Ríme
1997  -  1999 Emil Turiak - prodekan GBF PU
1997  -  2000 Ľubomír Petrík - člen Komisie KBS pre prípravu Veľkého jubilea 2000
1997  -  2000 Jozafát Vladimír Timkovič - igumen a magister noviciátu v Trebišove
1997  -  2001 Ján Babjak SJ - odb. asistent TF TU v Trnave
1997  -  2001 Ján Babjak SJ - riaditeľ Centra spirituality Východ-Západ M. Lacka v Košiciach
1997  -  2001 Ján Babjak SJ - odb. asistent GBF PU
1997  -  2001 Jozef Maretta - odb. asistent GBF PU
1997  -  2001 Ján Krehlík - postulátor diecéznej fázy káuz svätých
1997  -  2001 Michal Onderko st - prodekan GBF PU
1997  -  2001 Michal Zorvan st. - dekan Sabinovského dekanátu
1997  -  2002 Pavol Medviď - tajomník košického exarchu
1997  -  2002 Andrej Pribula - diecézny vikár pre katechetickú činnosť
1997  -  2003 Ľubomír Petrík - predseda Pastoračnej rady Prešovskej eparchie
1997  -  2003 Michal Stanko - dekan Medzilaboreckého dekanátu
1997  -  2003 Alfonz Bocko - dekan Bardejovského dekanátu
1997  -  2003 Michal Kučera - dekan Vranovského dekanátu
1997  -  2003 Michal Onderko st - odb. asistent GBF PU
1997  -  2003 Pavol Dancák - vedúci Katedry kresťanskej filozofie a etiky GBF PU
1997  -  2004 Andrej Pribula - riaditeľ DKS Prešov
1997  -  2004 Miroslav Čajka CSsR - spr. farnosti Toronto (Kanada)
1997  -  2005 Miroslav Dancák - odb. asistent GTF PU
1997  -  2007 Miroslav Iľko - odb. asistent GBF PU
1997  -  2007 Klaus Metsch - spolupráca pri organizácii protidrogového poradenstva mesta Lipsko a spolupráca ako duchovný správca a terapeut
1997  -  2007 Marek Petro - odborný asistent GBF PU
1997  -  2007 František Dancák - člen Výboru SSV
1997  -  2008 František Hanobik - predseda Komisie pre pastoráciu Rómov
1997  -  2012 Milan Mojžiš - člen presbyterskej rady Košického apoštolského exarchátu (Košickej eparchie)
1997  -  ? Klaus Metsch - pôsobenie v Nemecku
1997  -  ? Klaus Metsch - inkardinovaný do Prešovského biskupstva
1997  -  ? Jozef Kellö ml - protopresbyter Sobraneckého protopresbyteriátu
1997  -  ? Michal Onderko st - inkardinovaný do Prešovskej diecézy z Košického apoštolského exarchátu
1997  -  ? Jaroslav Štefanko - protopresbyter Spišskonovoveského protopresbyteriátu
1997  -  ? Vladimír Tomko - protosynkel GKE
1998  -  ? Michal Hospodár - člen Komisie pre masmédiá KBS
1998  -  1998 Peter Komanický - asistent GBF PU
1998  -  1999 Miroslav Janočko - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1998  -  1999 Slavomír Viravec - štúdium na PIO v Ríme
1998  -  1999 Jozef Mati - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1998  -  1999 Jozef Mašlej
1998  -  1999 Jozef Šoltýs - spr. chrámu Ľutina
1998  -  2000 Gorazd Andrej Timkovič - pôsobenie v monastyre Trebišov
1998  -  2000 František Fedor - duchovný pre laických poslucháčov GBF PU
1998  -  2000 Ján Krajňák - riaditeľ Biskupského úradu v Prešove
1998  -  2000 Vladimír Juraj Sedláček OSBM - misia Kula (Srbsko)
1998  -  2001 Ján Koščo - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1998  -  2001 Jaroslav Štelbaský CSsR - magister noviciátu
1998  -  2001 Oto Gábor - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1998  -  2001 Jonáš Jozef Maxim - štúdium na PIO v Ríme
1998  -  2003 Ján Lemeš - misie na Ukrajine
1998  -  2003 Stanislav Diheneščík - dekan Bratislavského dekanátu
1998  -  2004 Juraj Gradoš - riaditeľ Náboženského vydavateľstva Petra
1998  -  2005 Anton Pariľák - metodik pre 2. stupeň ZŠ pri DKS
1998  -  2006 František Fedor - aktuár DKS
1998  -  2011 Vladimír Anton Turčaník OSBM - misia Kula (Srbsko)
1998  -  2014 Jozef Voskár - notár aktuár pre kauzy blahorečenia
1998  -  2019 Štefan Vasilík CSsR - na odpočinku v monastieri Stropkov
1998  -  ? František Puci - protopresbyter Michalovského protopresbyteriátu
1999  -  ? Peter Nižník - duchovný správca ústavov ZVJS SR
1999  -  ? Juraj Rak CSsR - duchovný rehoľného rádu
1999  -  ? Cyril Jančišin st. - sudca cirkevného súdu GKE
1999  -  ? Michal Hospodár - predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda
1999  -  1999 Jozef Michalič - prefekt Kňazského seminára v Prešove
1999  -  2000 Vasil Kindja - socius novicmajstra v noviciáte SJ v Trnave
1999  -  2000 František Dancák - šéfredaktor časopisu SLOVO
1999  -  2001 Tomáš Muszka - protodiakon GKAE
1999  -  2001 Jozef Voskár - prodekan GBF PU
1999  -  2001 Igor Zimovčák - dekan Prešovského dekanátu
1999  -  2001 Peter Komanický - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1999  -  2002 Peter Fedor - vedúci Katedry biblických vied a jazykov GBF PU
1999  -  2002 Jozef Čekan - pracovník biskupského úradu poverený správou sakrálnych stavieb
1999  -  2002 Ján Krehlík - diecézny vikár pre kauzy svätých
1999  -  2002 Jozef Mati - riaditeľ Diecézneho školského úradu v Prešove, diecézny vikár pre školstvo
1999  -  2003 Vladimír Capcara - dekan Humenského dekanátu
1999  -  2003 Štefan Čarný
1999  -  2003 Ján Maďoran - dekan Breznianského dekanátu
1999  -  2003 Marek Pulščák - špirituál Kňazského seminára v Prešove
1999  -  2003 Vojtech Boháč st - rektor Kňazského seminára v Prešove
1999  -  2003 Peter Sabol - biskupský vikár v Bratislave
1999  -  2003 Igor Bibko
1999  -  2004 Jozef Pavlovič
1999  -  2004 Miroslav Labač - sudca cirkevného súdu GKE
1999  -  2005 Pavol Medviď - notár Cirkevného súdu GKAE
1999  -  2006 Jozef Harničár
1999  -  2007 Miroslav Dancák - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
1999  -  2014 Ivan Saraka
1999  -  2014 Jozef Voskár - duchovný správca diecéznej charity
1999  -  2019 Pavel Kompér
1999  -  ? František Čitbaj - súdny vikár Košickej eparchie (GKAE)
1999  -  ? Pavol Medviď - predseda Komisie pre posvätné umenie
1999  -  ? Jozef Miňo - obhajca manželského zväzku pri cirkevnom súde GKE
1999  -  ? Jozef Ivan - sudca Cirkevného súdu GKE
2000  -  ? Milan Gábor - poverený pastoráciou Rómov
2000  -  ? Cyril Jančišin ml. - tajomník KBS
2000  -  ? Emil Turiak - odb. asistent KU Ružomberok
2000  -  ? Cyril Jančišin st. - predseda Komisie pre pernamentnú kňazskú formáciu GKE
2000  -  2000 Vladimír Juraj Sedláček OSBM - misia Krechov (Ukrajina)
2000  -  2000 Polykarp Štefan Jacoš OSBM - provinciál OSBM
2000  -  2001 Milan Zaleha CSsR - misijná príprava Krakov
2000  -  2001 Miroslav Labač - člen KBD
2000  -  2001 Ján Čuchráč CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri Stropkov
2000  -  2001 Ján Babjak SJ - člen teologickej komisie pre blahorečenie biskupa P. P. Gojdiča
2000  -  2002 Marek Pribula - odb. asistent GBF PU
2000  -  2002 Vojtech Hornyák - Komisia pre prípravu učebníc náboženskej výchovy pre ZŠ
2000  -  2002 Vasil Kindja - univ. kaplán v Bratislave
2000  -  2003 Peter Pavel Haľko OSBM - protoihumen OSBM
2000  -  2003 Jozafát Vladimír Timkovič - igumen monastiera Prešov
2000  -  2003 František Čitbaj - šéfredaktor revue Logos
2000  -  2004 Jozef Mašlej
2000  -  2004 Jozef Urvinitka - ceremoniár na Biskupskom úrade v Prešove
2000  -  2005 Peter Komanický - asistent GBF PU
2000  -  2006 Gorazd Andrej Timkovič - pôsobenie v monastyre Prešov
2000  -  2006 Ľuboslav Petričko - pôsobenie na Ukrajine
2000  -  2008 Štefan Kopčák - predseda Komisie pre rodinu
2000  -  2010 Anton Mojžiš - cenzor časopisu SLOVO
2000  -  2010 Štefan Kopčák - člen Rady pre rodinu pri KBS
2000  -  2020 Alexej Janočko
2000  -  ? Juraj Gradoš - šéfredaktor časopisu Slovo
2000  -  ? Polykarp Štefan Jacoš OSBM - duchovná služba u sr. baziliánok v Trebišove a Sečovciach
2001  -  ? Juraj Terek - vysokoškolský kaplán, vyučujúci a animátor študentského života v ITI Gaming
2001  -  ? Róbert Jáger - člen Katolíckeho biblického diela v Svite
2001  -  2002 František Hanobik - riaditeľ biskupského úradu
2001  -  2002 Ján Krehlík - osobný sekretár biskupa
2001  -  2002 Milan Lach SJ - civilná služba v CSVZML
2001  -  2002 Emil Turiak - prodekan PF KU Ružomberok
2001  -  2002 Ján Babjak SJ - riaditeľ vedecko-výskumného pracoviska TF TU - CSVZML v Košiciach
2001  -  2002 Mikuláš Pružinský
2001  -  2003 Michal Onderko st - dekan Prešovského dekanátu
2001  -  2003 Miroslav Iľko - prefekt Kňazského seminára v Prešove
2001  -  2003 Peter Šturák st. - dekan Sabinovského dekanátu
2001  -  2003 Róbert Jáger - odb. asistent FF KU Ružomberok
2001  -  2004 Michal Onderko st - promotor justície pre blahorečenie
2001  -  2004 Ján Krehlík - generálny postulátor pre blahorečenie hieromučeníkov P. P. Gojdiča a V. Hopka
2001  -  2004 Marián Andrej Pacák CSsR - štúdium na Accademia Alfonsiana v Ríme
2001  -  2004 Jonáš Jozef Maxim - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2001  -  2005 Jaroslav Štelbaský CSsR - správca farnosti Vukovar (Srbsko)
2001  -  2005 Tomáš Smoleňák CSsR - Vukovar (HR)
2001  -  2012 Vladimír Boňko
2002  -  ? Róbert Jáger - odb. asistent GTF PU Prešov
2002  -  2002 Jozef Čekan - rektor katedrálneho chrámu
2002  -  2003 Milan Lach SJ - vedecký pracovník CSVZML
2002  -  2003 Pavol Litavec - spr. chrámu Jakubany
2002  -  2003 Milan Kuzmiak - odb. asistent GBF PU
2002  -  2004 Jozef Čekan - metodik DKS
2002  -  2004 Vincent Ďordík
2002  -  2005 Marek Petro - vedúci Katedry systematickej teológie GBF PU
2002  -  2007 Daniel Šarišský - prefekt Kňazského seminára v Prešove
2002  -  2007 Pavol Dancák - prodekan GTF PU
2002  -  2007 Slavomír Gallik - farár Bačinec (Srbsko)
2002  -  2007 Andrej Slodička - odb. asistent GTF PU Prešov
2002  -  2007 Marek Pribula - prodekan GBF PU
2002  -  2008 Vasil Kindja - univ. kaplán v Trnave
2002  -  2012 Marcel Mojzeš - odb. asistent GTF PU
2002  -  2012 Mikuláš Pružinský - pracovník arcibiskupského úradu
2002  -  2013 Ľubomír Petrík - odb. asistent GTF PU
2002  -  2015 Ján Gajdoš
2002  -  ? Ján Čupalka - Ordinariát OS a OZ SR
2002  -  ? Vladimír Tomko - riaditeľ Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice
2002  -  ? František Čitbaj - odborný asistent CMBF UK
2003  -  ? Peter Nižník - OS a OZ SR
2003  -  ? Michal Tóth - riaditeľ Eparchiálneho centra voľného času sv. Lukáša
2003  -  ? Michal Fedorčák - poverený pastoráciou Rómov v Košickom a Trebišovskom protopresbyteriáte
2003  -  ? Michal Hospodár - predseda Komisie pre masmédiá GKE
2003  -  2003 Ján Zavacký - aktuár biskupského úradu Prešovskej eparchie
2003  -  2003 Jaroslav Štelbaský CSsR - správca farnosti Rajevo Selo (HR)
2003  -  2004 Martin Chudík - aktuár biskupského úradu
2003  -  2004 Peter Šturák st. - protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu
2003  -  2004 Štefan Kitľan CSsR
2003  -  2004 Andrej Rusnák
2003  -  2004 Jozef Voskár - duchovný vo väznici Prešov
2003  -  2004 Milan Lach SJ - poverený vedením CSVZML v Košiciach
2003  -  2005 Peter Fedor - vedúci Katedry biblickej teológie GBF PU
2003  -  2005 Peter Šturák st. - docent na GTF PU
2003  -  2005 Miroslav Dancák - predseda Akademického senátu GTF PU
2003  -  2005 Michal Kučera - protopresbyter Čemernianskeho protopresbyteriátu
2003  -  2005 Ľubomír Novák - protopresbyter Vranovského protopresbyteriátu
2003  -  2005 Vladimír Skyba - protosynkel Prešovskej eparchie
2003  -  2005 Jozef Mati - poverený vedením Diecezného školského úradu v Prešove
2003  -  2006 Jozafát Vladimír Timkovič - pôsobenie v monastieri Prešov
2003  -  2006 Jurij Popovič - odb. asistent GTF PU
2003  -  2006 Peter Sabol - protopresbyter Banskobystrického protopresbyteriátu
2003  -  2006 Marek Durlák - prepožičaný pre službu v Mukačevskej eparchii (Ukrajina)
2003  -  2006 Vojtech Boháč st - docent na GTF PU
2003  -  2007 Marcel Gajdoš - člen výboru SSV
2003  -  2007 Peter Šturák st. - vedúci Katedry cirkevných dejín GBF PU
2003  -  2007 Jurij Popovič - sudca DCS v Prešove
2003  -  2007 Vasil Kormaník - rektor Kňazského seminára v Prešove
2003  -  2007 Ján Tkáč - poverený vedením ekonomického oddelenia BÚ
2003  -  2007 Vojtech Boháč st - dekan GTF PU v Prešove
2003  -  2007 Marek Pribula - vedúci Katedry kresťanskej edukácie GBF PU
2003  -  2008 Daniel Galajda - protopresbyter Staroľubovnianskeho protopresbyteriátu
2003  -  2008 Ján Babjak SJ - prešovský biskup
2003  -  2008 Peter Rusnák - protopresbyter Bratislavského protopresbyterátu
2003  -  2008 Peter Pavel Haľko OSBM - synkel pre Rusínov
2003  -  2008 Igor Suchý - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2003  -  2008 Rastislav Dzurjovčin - pôsobenie v Apoštolskom exarcháte v Českej republike
2003  -  2008 Pavol Bardzák - znalec Komisie pre katechizáciu KBS
2003  -  2008 Gabriel Székely - protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu
2003  -  2009 Ján Fedák - pôsobenie v Mukačevskej eparchii na Ukrajine
2003  -  2009 Peter Tremko - protopresbyter Sninského protopresbyteriátu
2003  -  2010 Ľubomír Petrík - člen Ekonomicko-právnej rady KBS
2003  -  2010 Michal Onderko ml - protopresbyter Humenského protopresbyterátu
2003  -  2010 Ján Babjak SJ - vrámci KBS má na starosť Rádio Lumen
2003  -  2011 Jozef Zorvan - protopresbyter Bardejovského protopresbyteriátu
2003  -  2011 Ľubomír Petrík - člen Kolégia konzultorov Prešovskej eparchie/archieparchie
2003  -  2011 Ľubomír Petrík - riaditeľ a kancelár Biskupského/Arcibiskupského úradu
2003  -  2012 Jaroslav Pasok - pôsobenie v Ukrajinskej katolíckej eparchii v Melbourne (Austrália)
2003  -  2012 Vladimír Juraj Sedláček OSBM - protoihumen OSBM
2003  -  2013 Marek Storoška - prepožičaný pre službu v Ordinariáte OS a OZ SR
2003  -  2013 Miroslav Bartoš - protopresbyter Popradského protopresbyteriátu
2003  -  2016 Marek Pulščák - protopresbyter Svidníckeho protopresbyteriátu
2003  -  2016 Ján Karas - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2003  -  2019 Ľubomír Petrík - hovorca Gréckokatolíckeho biskupstva/arcibiskupstva
2003  -  ? Pantelejmon Peter Gerbery - duchovný rehoľného rádu
2003  -  ? Peter Horváth - predseda Komisie pre pastoráciu Rómov GKE
2003  -  ? Peter Horváth - poverený pastoráciou Rómov
2003  -  ? Ľubomír Petrík - člen Presbyterskej rady Prešovskej eparchie/archieparchie
2003  -  ? František Čitbaj - odborný asistent GBT PU (GTF PU)
2003  -  ? Ján Blaško - protopresbyter Medzilaboreckého protopresbyteriátu
2003  -  ? Ľubomír Petrík - člen Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky
2003  -  ? Jaroslav Popovec - predseda Spolku sv. Jána Krstiteľa
2003  -  ? Vojtech Rosík
2004  -  ? Martin Demo - odborný asistent PF KU v Ružomberku
2004  -  ? Michal Hospodár - hovorca GKE
2004  -  ? Michal Hospodár - člen Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS
2004  -  ? Róbert Jáger - šéfredaktor revue Logos
2004  -  ? Cyril Jančišin st. - synkel pre ekonomiku GKE
2004  -  ? Michal Hospodár - člen Programovej rady Rádia Lumen
2004  -  ? Emil Turiak - protopresbyter ˇ6ilinského protopresbyteriátu
2004  -  2005 Ondrej Pacák CSsR - socius noviciátu
2004  -  2005 Marcel Mojzeš - pastorácia stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže
2004  -  2005 František Murín - štúdium v Ríme
2004  -  2005 Martin Chudík - osobný tajomník eparchu
2004  -  2006 Ján Eugen Kočiš - pomocný biskup Apoštolského exarchátu v Prahe
2004  -  2006 František Dancák - cenzor časopisu CESTA
2004  -  2006 Marek Novický - diakon prešovského eparchu
2004  -  2006 Miroslav Čajka CSsR - rektor katedrálneho chrámu v Toronte (Kanada)
2004  -  2007 Pavol Dolinský - prepožičaný do Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte (Kanada)
2004  -  2007 Vojtech Boháč ml - štúdium v Paderborne (Nemecko)
2004  -  2007 Jozef Čekan - archivár Biskupského úradu v Prešove
2004  -  2007 Rastislav Višňovský - predseda komisie a koordinátor pre mládež
2004  -  2007 Slavomír Viravec
2004  -  2007 Jozef Ivan - súdny vikár Mukačevskej eparchie
2004  -  2007 Peter Šturák st. - prorektor PU v Prešove
2004  -  2009 Matúš Čekan - uvoľnený z Prešovskej eparchie do rehole redemptoristov
2004  -  2009 Daniel Dzurovčin - informačno-technologický pracovník biskupského úradu
2004  -  2009 Milan Lach SJ - štúdiá na PIO v Ríme
2004  -  2013 Jaroslav Matoľák - protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu
2004  -  2013 Jonáš Jozef Maxim - jeromonach v studitskom monastieri v Unive (Ukrajina)
2004  -  2013 Martin Jurašek - prepožičaný pre službu v Ordinariáte OS a OZ SR
2004  -  2016 Jozef Maretta - exorcista Prešovskej archieparchie
2004  -  2018 Gabriel Székely - predseda Komisie pre ekumenický dialóg
2004  -  ? Ľubomír Petrík - predseda Komisie pre masmédiá Prešovskej eparchie/archieparchie
2004  -  ? Jozef Pavlovič
2004  -  ? Jozef Miňo - sudca Cirkevného súdu GKE
2004  -  ? Ľubomír Petrík - predseda Stavebnej komisie Prešovskej eparchie/archieparchie
2004  -  ? Miroslav Labač - promotor spravodlivosti a obhajca manželského zväzku Cirkevného súdu GKE
2004  -  ? Jozef Tóth - inkardinovaný do Prešovskej eparchie z Košického apoštolského exarchátu
2004  -  ? Peter Orenič - riaditeľ Školského úradu GKE
2004  -  ? Vladimír Hriňák
2004  -  ? Štefan Blanár - Ordinariát OS a OZ SR
2004  -  ? Peter Cap - predseda Komisie pre katechizáciu
2004  -  ? Daniel Dzurovčin - predseda Správnej rady neziskovej organizácie Petra
2004  -  ? Peter Cap - riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie
2004  -  ? Peter Pavel Haľko OSBM - predseda Komisie pre misie
2005  -  ? Róbert Demko - člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS
2005  -  ? Teodor Šangrik - katechéta Trebišov
2005  -  ? Ján Szakala - OS a OZ SR
2005  -  2006 Marcel Pisio - štúdium na PIO v Ríme
2005  -  2006 Rastislav Višňovský - riaditeľ eparchiálneho Centra pre mládež v Juskovej Voli
2005  -  2007 Kamil Dráb CSsR - pôsobenie v Ríme (Taliansko)
2005  -  2007 Marek Kovaľ - duchovný správca nemocníc mesta Michalovce
2005  -  2008 Metod Marcel Lukačik CSsR - socius noviciátu CSsR
2005  -  2008 Tomáš Muszka - formácia v zahraničí
2005  -  2008 Peter Vansač - riaditeľ DŠÚ a poverený duchovnou správou internátu sestier OSBM pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove
2005  -  2008 Andrej Kereštan
2005  -  2008 Jozef Vojtila CSsR - igumen monastiera v Starej Ľubovni
2005  -  2009 Martin Mekel - duchovná služba v centre pre pastoráciu Rómov v Čičave
2005  -  2009 Štefan Kopčák - protopresbyter Vranovského protopresbyteriátu
2005  -  2010 Marcel Mojzeš - protosynkel Prešovskej eparchie/archieparchie
2005  -  2011 Pavol Dancák - docent na GTF PU
2005  -  2011 Michal Vasiľ - protopresbyter Čemernianskeho protopresbyteriátu
2005  -  2011 Marek Petro - predseda Akademického senátu GTF PU
2005  -  2012 Michal Hospodár - predseda RR časopisu Slovo
2005  -  2015 Štefan Vansač - protopresbyter Stropkovského protopresbyteriátu
2005  -  2015 Michal Drahňovský
2005  -  2015 Jaroslav Štelbaský CSsR - protoigumen CSsR
2005  -  2016 Peter Hasara - prepožičaný pre službu v Ordinariáte OS a OZ SR
2005  -  2017 Ľubomír Petrík - člen správnej rady Pre Lumen, n. o.
2005  -  ? Anton Verbovský CSsR - Svatá Hora a Králiky (ČR)
2005  -  ? Anton Pariľák - vyčlenený pre pastoračnú službu v Komunite Ján Krstiteľ
2005  -  ? Peter Šturák st. - profesor na GTF PU
2005  -  ? Peter Paľovčík - notár Cirkevného súdu GKE
2005  -  ? Rudolf Hreňo - diakon farnosti Prešov-Sídlisko III
2006  -  ? Jozef Gočik - správca cirkevného majetku GKE
2006  -  ? Ondrej Fabian
2006  -  2006 Marek Durlák - biskupský ceremoniár
2006  -  2007 Miroslav Čajka CSsR - pôsobenie v Ontariu (Kanada)
2006  -  2007 Ivan Bojčuk - riaditeľ Eparchiálneho centra mládeže v Juskovej Voli
2006  -  2007 Vladimír Pančák (2) - pracovník investičného odd. BÚ v Prešove
2006  -  2007 Peter Sabol - uvoľnený na itineranciu v Moskve
2006  -  2007 Peter Fedor - štúdia v Jeruzaleme
2006  -  2007 Marek Durlák - štúdium na LCI Gaming (Rakúsko)
2006  -  2008 Matúš Marcin - pôsobenie v Rusku
2006  -  2008 Jozef Maretta - sudca DCS v Prešove
2006  -  2008 Miloš Galajda - promotor iustitiae DCS v Prešove
2006  -  2008 Peter Geletka - duchovná správa nemocníc mesta Prešov
2006  -  2008 Miloš Galajda - defensor vinculi DCS v Prešove
2006  -  2008 Alexander Andrejko - biskupský ceremoniár
2006  -  2008 Jozef Zorvan - sudca DCS v Prešove
2006  -  2009 Vojtech Lakomý - prednášajúci na Duchovnej akadémii Theodora Romžu v Užhorode
2006  -  2009 Matúš Čekan - duchovný rehoľného rádu v monastieri Stará Ľubovňa
2006  -  2009 Miroslav Mrug - štúdium na PIO v Ríme
2006  -  2013 Slavomír Molnár - prepožičaný pre službu v Ordinariáte OS a OZ SR
2006  -  2015 Štefan Peľo - duchovný správca NsP A. Leňa
2006  -  2016 Jozef Gača - prefekt Kňazského seminára Prešov
2006  -  2019 Ján Eugen Kočiš - emeritný pomocný biskup Apoštolského exarchátu v Prahe
2006  -  2019 Jozef Zorvan - sudca Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy
2006  -  ? Marek Petro - cenzor pre cirkevnú tlač a literatúru
2006  -  ? Jozafát Vladimír Timkovič - vylúčený z rehole baziliánov a
2006  -  ? Gorazd Andrej Timkovič - vylúčený z rehole baziliánov a
2006  -  ? Vojtech Boháč st - profesor na GTF PU
2006  -  ? Jozef Harničár
2007  -  ? Attila Vakles - protopresbyter Veľkokapušianského protopresbyteriátu
2007  -  ? Miroslav Mihalčo - duchovná správa nemocníc mesta Michalovce
2007  -  ? Marcel Gecej - duchovný správca cirkevných škôl v Trebišove
2007  -  ? Martin Kropuch
2007  -  ? Slavomír Gallik - duchovný správca nemocníc mesta Košice
2007  -  ? Andrej Slodička - docent GTF PU Prešov
2007  -  ? Štefan Ančočík - duchovný správca cirkevných škôl v Sečovciach
2007  -  2008 Jurij Popovič - súdny vikár Prešovskej eparchie
2007  -  2008 Peter Sabol - osobný tajomník prešovského eparchu
2007  -  2008 Miroslav Čajka CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri Michalovce
2007  -  2010 Marek Petro - člen Slovak Society for Catholic Theology
2007  -  2010 Jozef Urvinitka - prefekt Kňazského seminára v Prešove
2007  -  2010 Marek Pribula
2007  -  2010 Marko Rozkoš - rektor Kňazského seminára v Prešove
2007  -  2010 Marek Pribula - rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2007  -  2010 Miroslav Šimko - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
2007  -  2011 Marek Durlák - štúdium na Pápežskom patristickom inštitúte v Ríme (Augustinianum)
2007  -  2013 Štefan Paločko - odb. asistent GTF PU
2007  -  2014 Miron Keruľ-Kmec - prepožičaný do Eparchie Parma v USA
2007  -  2015 Peter Tirpák - univerzitná pastorácia na GTF PU v Prešove ako aj pastorácia vysokoškolskej a stredoškolskej mládeže v rámci mesta Prešov
2007  -  2015 Marek Petro - docent na GTF PU
2007  -  2017 Slavomír Viravec
2007  -  2018 Ján Tkáč - zástupca ekonóma BÚ/ABÚ
2007  -  2018 Jozef Čekan
2007  -  ? Klaus Metsch - rôzne pastoračné aktivity v rámci Lipska ako aj v rámci nemecky hovoriacich krajín
2007  -  ? Martin Mati - riaditeľ Centra pre mládež GKE
2007  -  ? Vladimír Starosta
2007  -  ? Peter Šturák st. - dekan GTF PU v Prešove
2007  -  ? Vojtech Boháč st - vedúci Katedry systematickej teológie GTF PU v Prešove
2007  -  ? Pavol Dancák - vedúci Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove
2007  -  ? Peter Šturák st. - člen Komisie pre klérus pri KBS
2007  -  ? Jozef Šesták
2007  -  ? Erich Eštvan - riaditeľ Cirkevnej školy v prírode a Centra voľného času v Juskovej Voli
2007  -  ? Marek Petro - člen European Society of Catholic Theology
2007  -  ? Jozef Miňo - protopresbyter Košického protopresbyteriátu
2008  -  ? František Fedorišin - duchovný správca Gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
2008  -  ? Igor Suchý - vicekancelár a ceremoniár GBE
2008  -  ? Miroslav Pohár - protopresbyter Sečovského protopresbyteriátu
2008  -  ? Marcel Gajdoš - predseda liturgickej komisie GKE
2008  -  2008 Martin Chudík - aktuár arcibiskupského úradu
2008  -  2008 Vasil Kindja - aktuár arcibiskupského úradu
2008  -  2009 Vojtech Lakomý - prednášajúci na GTF PU v Prešove
2008  -  2009 Miroslav Pindroch
2008  -  2010 Marcel Mojzeš - sekretár Rady hierarchov
2008  -  2010 František Dancák - vicekancelár Prešovského arcibiskupstva
2008  -  2010 Martin Chudík - štúdium na PIO v Ríme
2008  -  2010 Marek Novický - duchovný správca v Centre voľného času v Juskovej Voli
2008  -  2010 Pavol Nižník - inkardinovaný do Košickej eparchie z Prešovskej archieparchie
2008  -  2011 Marián Buraľ - sabatický rok
2008  -  2011 Gabriel Székely - riaditeľ GAŠU a poverený duchovnou správou internátu sestier OSBM pri SZŠ sv. Bazila Veľkého
2008  -  2011 Gabriel Székely - znalec subkomisie KBS pre cirkevné a ostatné školy
2008  -  2011 Marek Petro - člen Rady pre umeleckú činnosť PU
2008  -  2011 Damián Saraka - protopresbyter Staroľubovnianskeho protopresbyteriátu
2008  -  2012 Vladimír Pančák (2) - štúdiá na Katholishe Universität Eichstätt-Ingolstadt
2008  -  2013 Slavko Ganaj - prepožičaný pre službu v Ordinariáte OS a OZ SR
2008  -  2013 Peter Tirpák - odb. asistent GTF PU
2008  -  2014 František Hanobik - duchovný správca Nemocnice sv. Jakuba
2008  -  2014 Jozef Voskár - notár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  2014 Slavomír Zahorjan - duchovný správca Centra voľného času v Juskovej Voli
2008  -  2015 Miloš Galajda - obhajca zväzku Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  2015 Ľuboš Kohút - výpomocný duchovný v Centre pre rodinu - Sigord
2008  -  2015 Mikuláš Tressa CSsR - igumen monastiera v Stropkove
2008  -  2015 Ján Belejkanič
2008  -  2016 Andrej Dujčák - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2008  -  2017 Daniel Galajda - protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu
2008  -  2018 Ivan Bojčuk - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2008  -  2019 Miroslav Čajka CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri Stropkov
2008  -  2019 Vincent Ďordík
2008  -  2019 Jurij Popovič - súdny vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  2019 Jozef Zorvan - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  ? Vojtech Lakomý - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie
2008  -  ? Ján Sabol - duchovný správca mesta Michalovce
2008  -  ? Michal Onderko st - sudca metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2008  -  ? Jozef Maretta - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  ? Ľuboslav Petričko - exorcista GKE
2008  -  ? Vasil Kindja - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie
2008  -  ? Vojtech Boháč st - obhajca zväzku Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2008  -  ? Peter Jakub - riaditeľ Centra pre rodinu - Sigord
2008  -  ? Vladimír Skyba - protosynkel Bratislavskej eparchie
2008  -  ? Ján Ostapčuk - OS a OZ SR
2008  -  ? Martin Mekel - predseda Komisie pre Rómov
2008  -  ? Juraj Danko st - duchovný správca nemocnice a Domova sociálnych služieb v Medzilaborciach a Domova sociálnych služieb v Kalinove
2008  -  ? Ján Babjak SJ - prešovský arcibiskup metropolita
2008  -  ? Peter Tirpák - člen European Society of Catholic Theology
2008  -  ? Peter Komanický - koordinátor centra hnutia Svetlo-Život
2008  -  ? Peter Jakub - predseda Komisie pre rodinu Prešovskej archieparchie
2008  -  ? Slavomír Zahorjan - predseda Komisie pre mládež
2008  -  ? Vojtech Hornyák - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2008  -  ? Ľubomír Matejovič - protopresbyter Nitrianského protopresbyteriátu
2008  -  ? Marián Medviď - ceremoniár GKE
2008  -  ? Ľubomír Petrík - člen programovej rady Rádia Lumen
2008  -  ? Peter Sabol - kancelár Biskupského úradu v Bratislave a osobný tajomník bratislavského eparchu
2009  -  ? František Murín - prepožičaný do Byzantskej katolíckej eparchie Phoenix v USA
2009  -  2009 Michal Leščišin - osobný tajomník arcibiskupa
2009  -  2010 Michal Leščišin - duchovný správca Baziliky minor v Ľutine
2009  -  2010 Peter Lach - riaditeľ kancelárie rektora KU v Ružomberku
2009  -  2010 Peter Lach - prepožičaný do Bratislavskej eparchie
2009  -  2010 Vasil Kindja - duchovný správca archieparchiálneho pútnického miesta na hore Zvir v Litmanovej
2009  -  2011 Milan Lach SJ - riaditeľ CSVZML v Košiciach
2009  -  2012 Metod Milan Bilančík OSBM - duchovný rehoľného rádu v monastieri Prešov
2009  -  2012 Juraj Danko st - duchovný správca Domova sociálnych služieb na Cintorínskej ulici v Medzilaborciach
2009  -  2012 František Sochovič - duchovný správca Centra pre rodinu na Sigorde
2009  -  2013 Marek Kolesár - výpomocný duchovný pre monastier sestier baziliánok v Prešove
2009  -  2013 Milan Lach SJ - konzultor provinciála SJ
2009  -  2015 Pavol Tomko CSsR - ekonóm Viceprovincie redemptoristov v Michalovciach
2009  -  2016 Igor Čikoš - duchovný správca Centra pre pastoráciu Rómov v Čičave
2009  -  2016 Michal Zorvan st. - protopresbyter Vranovského protopresbyteriátu
2009  -  2017 Miroslav Medviď CSsR - tajomník Apoštolskej nunciatúry v Bratislave
2009  -  2017 Peter Borza - odb. asistent GTF PU
2009  -  2019 Miroslav Pindroch - zákaz vykonávania kňazskej služby zo zdravotných dôvodov
2009  -  ? Maroš Prejsa - protopresbyter Sninského protopresbyteriátu
2009  -  ? Peter Ondrej - pôsobenie v SBD
2009  -  ? Martin Mekel - riaditeľ Centra pre pastoráciu Rómov v Čičave
2009  -  ? Daniel Dzurovčin - koordinátor záchrany a prezentácie drevených chrámov Prešovskej archieparchie
2009  -  ? Teodor Maroš Kosť OSBM - duchovný rehoľného rádu v monastieri Krásny Brod
2009  -  ? Juraj Gradoš - duchovná služba v Spojenej internátnej škole Pavla Sabadoša v Prešove
2009  -  ? Matúš Čekan - inkardinovaný naspäť do Prešovskej archieparchie
2009  -  ? Ján Maturkanič - pôsobenie v SBD
2010  -  ? Ján Babjak SJ - predseda Enviromentálnej subkomisie KBS
2010  -  2011 Peter Lach - vicekancelár kúrie Prešovskej archieparchie
2010  -  2011 Slavomír Nergeš - diakon pri farskom chráme v Humennom
2010  -  2011 Pavol Nižník - aktuár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov
2010  -  2011 Martin Chudík - arcibiskupský ceremoniár
2010  -  2012 Marek Novický - osobný tajomník arcibiskupa
2010  -  2012 Slavomír Zahorjan - člen Rady KBS pre mládež a univerzity
2010  -  2013 Michal Onderko ml - protosynkel Prešovskej archieparchie
2010  -  2013 Michal Leščišin - prepožičaný na službu špirituála do Collegia Orientale v Eichstätte
2010  -  2014 Rastislav Firment - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2010  -  2014 Vasil Kindja - rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej
2010  -  2014 Peter Hrib - duchovný správca cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
2010  -  2015 Miloš Galajda - promotor iustitiae Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2010  -  2015 Miroslav Dancák - predseda správnej rady neinvestičného fondu Sv. Ján Krstiteľ
2010  -  2015 Peter Vansač - predseda Komisie pre pastoráciu povolaní
2010  -  2015 Jozef Urvinitka - správca Neinvestičného fondu sv. Ján Krstiteľ
2010  -  2015 Peter Vansač - cenzor časopisu SLOVO
2010  -  2015 Marek Petro - podpredseda Slovak Society for Catholic Theology
2010  -  2015 Vojtech Boháč ml - prepožičaný pre službu odb. asistenta na Teologickej fakulte v Paderborne v Nemecku
2010  -  2016 Jozef Urvinitka - vicerektor Kňazského seminára v Prešove
2010  -  2016 Miroslav Dancák - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2010  -  2017 Martin Zlacký - protopresbyter Humenského protopresbyteriátu
2010  -  2018 Marcel Pisio - duchovný správca archieparchiálneho pútnickeho miesta na hore Zvir v Litmanovej
2010  -  2019 Radovan Kuzmiak - protopresbyter Hrabského protopresbyteriátu
2010  -  2019 Pavel Dancák - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2010  -  2019 Miroslav Dancák - rektor Kňazského seminára v Prešove
2010  -  2019 Jurij Popovič - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2010  -  ? Daniel Dzurovčin - synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie
2010  -  ? Michal Onderko ml - sekretár Rady hierarchov
2010  -  ? Daniel Dzurovčin - člen Ekonomickej rady KBS
2010  -  ? František Čitbaj - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2010  -  ? Peter Jakub - člen Rady pre rodinu pri KBS
2010  -  ? Miroslav Dancák - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2010  -  ? Miroslav Dancák - predseda Komisie pre permanentnú kňazskú formáciu
2010  -  ? Pavol Nižník - inkardinovaný naspäť do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2010  -  ? Jurij Popovič - člen Metropolitnej komisie cirkevného práva za Prešovskú archieparchiu
2010  -  ? Miroslav Dancák - cenzor časopisu SLOVO
2011  -  2013 Ján Hromo - protopresbyter Bardejovského protopresbyteriátu
2011  -  2013 Marek Durlák - štúdium na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme (PIO)
2011  -  2013 Milan Lach SJ - prodekan TF TU v Bratislave
2011  -  2013 Juraj Štefanik - duchovný správca Baziliky minor v Ľutine
2011  -  2014 Jozef Voskár - duchovný správca pre stránky cirkevného súdu Prešovskej archieparchie
2011  -  2014 Jozef Voskár - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2014 Jozef Voskár - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  2015 Milan Kašperek - prepožičaný do Eparchie Phoenix v USA
2011  -  2015 Anton Uhrin - duchovný správca internátu sestier OSBM pri SZŠ sv. Bazila Veľkého
2011  -  2016 Daniel Galajda - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Jozef Maretta - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Jozef Urvinitka - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Jozef Urvinitka - riaditeľ Gréckokatolíckeho bohosloveckého formačného centra v Prešove
2011  -  2016 Jozef Novický - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Peter Jakub - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Ján Karas - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Anton Uhrin - znalec Subkomisie pre školstvo pri KBS
2011  -  2016 Erich Eštvan - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Ján Karas - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Michal Zorvan st. - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Anton Uhrin - riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu
2011  -  2016 Mikuláš Tressa CSsR - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Daniel Galajda - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Jozef Maretta - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Maroš Prejsa - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2016 Marcel Pisio - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2019 Peter Lach - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  2019 Jozef Novický - riaditeľ Pútnického centra Baziliky minor v Ľutine
2011  -  2019 Vladimír Kišák CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri Stará Ľubovňa
2011  -  2019 Vladimír Kišák CSsR - člen komunity Collegio di S. Alfonso
2011  -  2019 Peter Lach - kancelár kúrie Prešovskej archieparchie
2011  -  2019 Jurij Popovič - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  2019 Peter Lach - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Miroslav Iľko - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Marcel Mojzeš - predseda metropolitnej Liturgickej komisie
2011  -  ? Daniel Dzurovčin - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Rastislav Janičko - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Peter Šturák st. - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Štefan Kucer
2011  -  ? Daniel Dzurovčin - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Peter Šturák st. - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Marek Petro - prodekan pre vedeckú činnosť a vonkajšie vzťahy GTF PU
2011  -  ? Peter Gavaľa - protopresbyter Čemernianskeho protopresbyteriátu
2011  -  ? Martin Chudík
2011  -  ? Gabriel Székely - člen Rady pre ekumenizmus KBS
2011  -  ? Marek Durlák - člen Rady Iustitia et Pax KBS za Prešovskú archieparchiu
2011  -  ? Peter Tirpák - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2011  -  ? Marek Petro - člen Rady pre vonkajšie vzťahy a Rady pre vedu a výskum PU
2011  -  ? Marek Belej - prefekt Kňazského seminára v Prešove
2011  -  ? Imrich Marinčák
2011  -  ? Peter Geletka - člen Inštitútu Krista Veľkňaza
2011  -  ? Gabriel Székely - archivár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva
2011  -  ? Patrik Székely - výpomocný duchovný pre Centrum voľného času v Juskovej Voli
2011  -  ? Damián Saraka - vyčlenený pre pastoráciu v Koinonii Ján Krstiteľ
2011  -  ? Pavol Dancák - profesor na GTF PU
2011  -  ? Marián Buraľ
2011  -  ? Rastislav Janičko - protopresbyter Staroľubovnianského protopresbyteriátu
2012  -  ? Marek Novický - prepožičaný do Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Ontariu v Kanade
2012  -  2013 Milan Lach SJ - delegát pre formáciu jezuitských bohoslovcov
2012  -  2015 Jaroslav Pasok - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2012  -  2015 Vladimír Sekera-Mikluš - duchovný správca Domova sociálnych služieb na Cintorínskej ulici v Medzilaborciach
2012  -  2017 František Dancák - predseda Redakčnej rady časopisu SLOVO
2012  -  2017 Miroslav Iľko - protopresbyter Hanušovského protopresbyteriátu
2012  -  2018 František Dancák - predseda Komisie pre pútnické miesta
2012  -  2018 Ľuboš Repický - prepožičaný do Košickej eparchie
2012  -  2019 Štefan Pacák - protopresbyter Giraltovského protopresbyteriátu
2012  -  2019 Peter Iľko - protopresbyter Orlovského protopresbyteriátu
2012  -  ? Jozef Greško - duchovný správca Centra pre rodinu - Sigord
2012  -  ? Vladimír Pančák (2) - prepožičaný do diecézy Chur vo Švajčiarsku
2012  -  ? Jaroslav Pasok - prepožičaný do Prešovskej archieparchie z Melbournskej eparchie v Austrálii
2012  -  ? Peter Jakub - protopresbyter Personálného protopresbyteriátu pre špeciálnu pastoráciu
2012  -  ? Vladimír Lapihuska
2012  -  ? Vladimír Juraj Sedláček OSBM - igumen monastiera Krásny Brod
2012  -  ? Martin Mekel - riaditeľ Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave
2012  -  ? Ján Blaško - predseda Komisie pre Rusínov
2012  -  ? Milan Mojžiš - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2012  -  ? Markián Marián Greško OSBM - rektor monastiera Prešov
2012  -  ? Marcel Mojzeš - docent na GTF PU
2012  -  ? Marcel Mojzeš - predseda Liturgickej komisie Prešovskej archieparchie
2012  -  ? Peter Šturák st. - protopresbyter Personálného protopresbyteriátu pre GTF PU v Prešove
2012  -  ? Metod Milan Bilančík OSBM - protoihumen OSBM
2013  -  2014 Vasil Kormaník
2013  -  2014 Marek Durlák - duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnica
2013  -  2015 František Dancák - predseda Komisie Archieparchiálneho zhromaždenia pre špeciálnu pastoráciu mládeže, Rómov a rodín
2013  -  2015 Jozef Havrila - prepožičaný z Košickej eparchie
2013  -  2015 Milan Lach SJ - predseda komisie Archieparchiálneho zhromaždenia pre evanjelizáciu
2013  -  2015 Peter Cap - predseda Komisie Archieparchiálneho zhromaždenia pre pastoráciu a katechizáciu
2013  -  2015 Daniel Dzurovčin - predseda Komisie Archieparchiálneho zhromaždenia pre správu hmotných dobier
2013  -  2017 Milan Lach SJ - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2013  -  2017 Jaroslav Matoľák - duchovný správca jurisdikčného územia Vysoké Tatry
2013  -  2017 Milan Lach SJ - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2013  -  2017 Jonáš Jozef Maxim - štúdium na PIO v Ríme
2013  -  2017 Michal Kuruc ml - arcibiskupský ceremoniár
2013  -  2017 Milan Lach SJ - pomocný biskup a protosynkel Prešovskej archieparchie
2013  -  2019 Peter Lach - notár v trestných procesoch Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2013  -  ? Ján Čekan ml
2013  -  ? Jaroslav Matoľák - protopresbyter Popradského protopresbyteriátu
2013  -  ? Peter Tirpák - docent na GTF PU
2013  -  ? Michal Onderko ml - protopresbyter Bardejovského protopresbyteriátu
2013  -  ? Peter Tirpák - sekretár Metropolitného a Archieparchiálneho zhromaždenia
2013  -  ? Peter Kačur - tajomník Metropolitného a Archieparchiálneho zhromaždenia
2013  -  ? Ľubomír Petrík - docent na GTF PU
2013  -  ? Slavomír Palfi - protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu
2013  -  ? Slavko Ganaj - exkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2013  -  ? Slavomír Molnár - exkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2013  -  ? Valér Čonka
2013  -  ? Peter Šturák st. - člen Dozornej rady Sapientia
2013  -  ? Štefan Paločko - docent na GTF PU
2014  -  ? Patrik Maľarčík - predseda Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie
2014  -  ? Vladimír Hriňák - k 14.04.2014 prepustený z klerického stavu
2014  -  2014 Miroslav Mrug
2014  -  2015 Peter Hrib - duchovný správca baziliky minor v Ľutine
2014  -  2015 Ján Fedák
2014  -  2015 Ján Fedák - zákaz vykonávania akejkoľvek kňazskej služby v Prešovskej archieparchii na dobu jedného roka
2014  -  2016 Peter Jambor - prepožičaný z Košickej eparchie
2014  -  2016 Martin Jurašek
2014  -  2017 Marek Durlák - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2014  -  2018 Vasil Kindja - duchovný správca cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
2014  -  2018 Vladimír Juraj Sedláček OSBM - duchovný správca Chrámu Povýšenia sv. Kríža na Bukovej Hôrke
2014  -  2019 Michal Leščišin - duchovný správca archieparchiálneho pútnického miesta na hore Zvir v Litmanovej
2014  -  ? František Hanobik
2014  -  ? Patrik Maľarčík - duchovný správca Centra voľného času v Juskovej Voli
2014  -  ? Miron Keruľ-Kmec - exkardinovaný do Eparchie Parma v USA
2014  -  ? Teodor Maroš Kosť OSBM - duchovný správca kláštorného Chrámu Zoslania Svätého Ducha v Krásnom Brode
2014  -  ? Marek Storoška
2014  -  ? Andrej Rusnák
2014  -  ? Emil Lechman
2014  -  ? Peter Jambor - archivár arcibiskupského úradu
2014  -  ? Rastislav Firment - exkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2015  -  ? Marek Petro - revízor Slovak Society for Catholic Theology
2015  -  ? Ľuboš Kohút - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2015  -  ? Pavol Bačik - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  ? Miloš Galajda - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2015  -  ? Martin Laban - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  2016 Miroslav Mrug - duchovný správca kaplnky kláštora vo Vranove nad Topľou-Lomnici
2015  -  2016 Jozef Urvinitka - správca Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka
2015  -  2017 Jozef Voskár
2015  -  2017 Michal Pavlišinovič - zástupca šéfredaktora časopisu Slovo
2015  -  2017 Michal Pavlišinovič - duchovná správa Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra v Prešove a pastorácia stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v rámci mesta Prešov
2015  -  2017 Peter Calko - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  2017 Andrej Šambronský - duchovná správa Kaplnky Božieho milosrdenstva na Sídlisku 3 a Nemocnice A. Leňa v Humennom
2015  -  2017 Slavomír Krajňák - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2015  -  2019 Vladimír Sekera-Mikluš - výpomocný duchovný v Centre pre rodinu - Sigord
2015  -  2019 Peter Lach - notár - aktuár v procese blahorečenia kňaza-rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR
2015  -  2019 Jaroslav Pasok - promotor spravodlivosti Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  2019 Jaroslav Pasok - obhajca zväzku Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  ? Michal Vasiľ - exkardinovaný z Prešovskej archieparchie do Košickej eparchie
2015  -  ? Peter Tirpák - univerzitná pastorácia na GTF PU v Prešove
2015  -  ? Jozef Havrila - inkardinovaný z Košickej eparchie
2015  -  ? Peter Vansač - exkardinovaný z Prešovskej archieparchie do Košickej eparchie
2015  -  ? Miroslav Dancák - predseda správnej rady Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka
2015  -  ? Vasil Kormaník - duchovný správca poverený duchovnou správou Gréckokatolíckej charity Prešov
2015  -  ? Martin Tkáč - odb. asistent na GTF PU
2015  -  ? Marek Petro - profesor na GTF PU
2015  -  ? Slavomír Tarasovič - protopresbyter stropkovského protopresbyteriátu
2015  -  ? Štefan Peľo - exkardinovaný z Prešovskej archieparchie do Bratislavskej eparchie
2015  -  ? Peter Šturák st. - predseda Komisie pre permanentnú kňazskú formáciu Prešovskej archieparchie
2015  -  ? Miroslav Pružinský - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2015  -  ? Jaroslav Pasok - arcibiskupský delegát na archieparchiálnej úrovni v procese blahorečenia Jána Ivana Mastiliaka CSsR
2015  -  ? Milan Kuzmiak - duchovná správa SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove a Školského internátu pri SZŠ
2015  -  ? Milan Kašperek - exkardinovaný z Prešovskej archieparchie do Eparchie Phoenix v USA
2015  -  ? Ján Senaj - advokát Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie
2016  -  ? Rudolf Jakub
2016  -  ? Richard Harvilko - protopresbyter Vranovského protopresbyteriátu
2016  -  ? Marek Petro - vedúci Katedry systematickej teológie GTF PU
2016  -  2017 Radko Blichár - duchovný správca Centra pre pastoráciu Rómov v Čičave
2016  -  2017 Marek Durlák - člen správnej rady Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka
2016  -  2017 Marek Durlák - Duchovná správa Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS v Prešove
2016  -  2017 Jozef Urvinitka - rektor chrámu farnosti Stará Ľubovňa-bl. P. P. Gojdiča
2016  -  2018 Marián Andrej Pacák CSsR - duchovný správca kaplnky kláštora vo Vranove nad Topľou-Lomnici
2016  -  2018 Martin Kozej - rektor baziliky minor v Ľutine
2016  -  2019 Ján Pavlík - protopresbyter Svidníckeho protopresbyteriátu
2016  -  2019 Peter Lach - notár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2016  -  2019 Peter Kijovský - rektor kaplnky na hore Zvir
2016  -  2019 Miroslav Mrug - štúdium na PIO v Ríme
2016  -  ? Vladimír Juraj Sedláček OSBM - vikár Rádu sv. Bazila Veľkého
2016  -  ? Jozef Gača - správca Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka
2016  -  ? Peter Hasara - exkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2016  -  ? Peter Kačur - člen správnej rady Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka
2016  -  ? Jozef Gača - Duchovná správa Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS v Prešove
2016  -  ? Igor Čikoš - duchovný správca Centra pre Rómov v Malcove
2016  -  ? Jozef Harvilko - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2016  -  ? Vojtech Boháč ml - exkardinovaný do Košickej eparchie
2016  -  ? Peter Šturák st. - člen Rady KBS pre výchovu, vzdelanie a kultúru, sekcia pre vedu
2016  -  ? Peter Jambor - inkardinovaný z Košickej eparchie
2016  -  ? Jozef Harvilko - Duchovná správa Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS v Prešove
2016  -  ? Marek Belej - Duchovná správa Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS v Prešove
2016  -  ? Peter Pavel Haľko OSBM - exorcista Prešovskej archieparchie
2016  -  ? Milan Lach SJ - delegát pápežských kolégii a rehoľných študentátov v meste Rím
2016  -  ? Jozef Gača - vicerektora Kňazského seminára Prešov
2016  -  ? Jozef Gača - riaditeľ Gréckokatolíckeho bohosloveckého formačného centra v Prešove
2017  -  2018 Milan Lach SJ - apoštolský administrátor eparchie Parma (USA)
2017  -  2018 Jozef Urvinitka - rektor Kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Jakubanoch
2017  -  2018 Milan Mojžiš - špirituál Kňazského seminára v Prešove
2017  -  2019 Michal Sopko - arcibiskupský ceremoniár
2017  -  ? Peter Borza - docent FF UPJŠ Košice
2017  -  ? Ľubomír Petrík - protosynkel Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Vladimír Sekera-Mikluš - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Patrik Maľarčík - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Slavomír Viravec - dišpenzovaný od posvätného celibátu a záväzkov plynúcich z ordinácie
2017  -  ? Martin Snak - duchovný správca Kaplnky Božieho milosrdenstva na Sídlisku 3 a Nemocnice A. Leňa v Humennom
2017  -  ? Pavol Seman - protopresbyter Hanušovského protopresbyteriátu
2017  -  ? Marek Durlák - uvoľnený pre službu na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme
2017  -  ? Radko Blichár - prepožičaný do Pittsburghskej archieparchie v USA na obdobie troch rokov
2017  -  ? Ján Čekan ml - dišpenzovaný od posvätného celibátu a záväzkov plynúcich z ordinácie k 02.08.2017
2017  -  ? Michal Pavlišinovič - informačno-technologický pracovník na Arcibiskupskom úrade v Prešove
2017  -  ? Miroslav Iľko - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Martin Tkáč - duchovný správca Gréckokatolíckeho mládežníckeho a pastoračného centra v Prešove a poverený pastoráciou stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v rámci mesta Prešov
2017  -  ? Ľubomír Petrík - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Peter Calko - obhajca zväzku Metropolitného tribunálu Prešovskej metropólie
2017  -  ? Michal Onderko ml - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Miroslav Iľko - protopresbyter Humenského protopresbyteriátu
2017  -  ? Martin Zlacký - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Vasiľ Feckanič - duchovný správca Domova sociálnych služieb na Cintorínskej ulici, Eurotrend, zariadenie sociálnych služieb na Duchnovičovej ulici a Vitalis, n. o., na Mierovej ulici v Medzilaborciach
2017  -  ? Tomáš Metýľ - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR na obdobie troch rokov
2017  -  ? Rastislav Janičko - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Slavomír Krajňák - exkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2017  -  ? Peter Fučo - prepožičaný do Apoštolského exarchátu v Grécku na obdobie troch rokov
2017  -  ? Michal Onderko ml - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Daniel Šarišský - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Leontín Lizák ml. - duchovný správca Centra pre Rómov v Starej Ľubovňi
2017  -  ? Martin Zlacký - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Viktor Kučerka
2017  -  ? Rastislav Baka - protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu
2017  -  ? Peter Tirpák - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? Martin Zlacký - vikár Humenského archieparchiálneho vikariátu
2018  -  ? Michal Bučko - prepožičaný do Eparchie Parma v USA
2018  -  ? Pavol Nižník - duchovný správca Centra sociálnych služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove
2018  -  ? Peter Lazorík - duchovný správca v Gréckokatolíckej rómskej misii v okrese Vranov nad Topľou
2018  -  ? Jozef Urvinitka - predseda Komisie pre pútnické miesta Prešovskej archieparchie
2018  -  2019 Rastislav Zápach - duchovný správca v Gréckokatolíckej rómskej misii v okrese Bardejov
2018  -  2020 Štefan Čarný
2018  -  ? Jaroslav Pasok - postulátor v kauze blahorečenia kňaza Jána Kellnera a prekladateľ latinských, slovenských a talianskych textov
2018  -  ? Marcel Pisio - špirituál Kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
2018  -  ? Jaroslav Kačmár - rektor dreveného Chrámu Svätej rodiny v Ľutine
2018  -  ? Michal Stuľak - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2018  -  ? Milan Lach SJ - parmský eparcha (USA)
2018  -  ? Michal Fedin - kaplán pre Rómov v Čičave
2018  -  ? Miroslav Janočko - duchovný správca Nemocnice Svet zdravia, a. s. a Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou
2018  -  ? Ján Frandofer - duchovný správca cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
2018  -  ? Jozef Urvinitka - duchovný správca archieparchiálneho pútnického miesta na hore Zvir v Litmanovej
2018  -  ? Patrik Székely - duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnici
2018  -  ? Vasil Kindja - duchovný správca archieparchiálneho pútnického miesta v Ľutine
2018  -  ? Ján Lemeš - duchovný správca v Gréckokatolíckej rómskej misii v okrese Vranov nad Topľou
2018  -  ? Michal Kočiš - duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnici
2018  -  ? Damián Saraka - predseda Komisie pre ekumenický dialóg Prešovskej archieparchie
2018  -  ? Štefan Paločko - predseda Komisie pre koordináciu hnutí a spoločenstiev
2018  -  ? Vojtech Hornyák
2018  -  ? Martin Jurašek - k 1. novembru 2018 uvoľnený z pastorácie v Prešovskej archieparchii
2018  -  ? Marcel Pisio - predseda Komisie pre pastoráciu povolaní Prešovskej archieparchie
2018  -  ? Marián Andrej Pacák CSsR - torontský eparcha (Kanada)
2018  -  ? Jozef Harničár - dišpenzovaný od posvätného celibátu a záväzkov plynúcich z ordinácie k 26.02.2018
2018  -  ? Ján Lemeš - inkardinovaný do Prešovskej archieparchie z Košickej eparchie
2019  -  ? Vladimír Kišák CSsR - dišpenzovaný od posvätného celibátu a záväzkov plynúcich z ordinácie k 09.06.2019
2019  -  ? Radovan Kuzmiak - protopresbyter Svidníckeho protopresbyteriátu
2019  -  ? Milan Zaleha CSsR - duchovný správca ženského monastiera vo Vranove n/T- Lomnica
2019  -  ? Pavol Tomko CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri v Stropkove
2019  -  ? Peter Jambor - duchovná správa Dorky - Centra pre obnovu rodiny v Prešove
2019  -  ? Miroslav Čajka CSsR - duchovný rehoľného rádu v monastieri Stará Ľubovňa
2019  -  ? Martin Belas - protopresbyter Giraltovského protopresbyterátu
2019  -  ? Michal Kuruc ml - protopresbyter Hrabského protopresbyteriátu
2019  -  ? Michal Sopko - notár - aktuár v procese blahorečenia kňaza-rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR
2019  -  ? Michal Pavlišinovič - hovorca Prešovskej archieparchie
2019  -  ? Rastislav Baka - duchovný správca Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove
2019  -  ? Peter Fedor - poverený sprevádzaním pútnikov Prešovskej archieparchie
2019  -  ? Ján Pavlík - protopresbyter Orlovského protopresbyteriátu
2019  -  ? Jozef Mačejovský - pre potreby východnej vetvy Inštitútu Krista Veľkňaza
2019  -  ? Michal Sopko - notár v trestných procesoch Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2019  -  ? Vladimír Drab - poverený duchovnou správou nemocníc mesta Prešov
2019  -  ? Peter Lach - prepožičaný do Eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade
2019  -  ? Pavol Vasiľ - arcibiskupský ceremoniár
2019  -  ? Rastislav Zápach - prepožičaný do Ordinariátu OS a OZ SR
2019  -  ? Martin Dudok - rektor Chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir
2019  -  ? Jurij Popovič - sudca Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2019  -  ? Ján Murgaš - rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir
2019  -  ? Michal Sopko - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie a člen Presbyterskej rady
2019  -  ? Vladimír Sekera-Mikluš - rektor Kňazského seminára v Prešove
2019  -  ? Jaroslav Pasok - súdny vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie sui iuris
2019  -  ? Michal Sopko - notár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie
2019  -  ? Michal Sopko - kancelár kúrie Prešovskej archieparchie
2019  -  ? Jozef Petričko - poverený prácou v časopise Slovo

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.

Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1380286 (35 %)
môže byť
1258694 (32 %)
nepáči
1275080 (33 %)
Hlasy: 3914060
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX