Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ak chce pozna prevek dobrotu a Boie milosrdenstvo, nau sa tomu zo Svtho psma. Pozri na Izraelitov. Hoci proti Bohu dlho hreili a urali ho, on to milosrdne znal. A ke sa k nemu obracali, rd ich prijmal, a ke sa znovu od neho odvracali, on ich neopal, ale cestou prorokov ich volal, aby sa k nemu navrtili. Podobne je milosrdn, dobrotiv a milostiv Boh ku kadmu z ns, ke vid, e padme, a milostivo ak, i skoro prestaneme hrei, a ke sa od hriechu odvrtime, prjme ns s vekou lskou a radosou. Ve on tak hovor, e v nebi sa Bo anjeli raduj nad jednm hrienikom, o rob poknie (Lk 15,10).
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Farnos: Nin Pisan

Chrm:
Sv. Michala archanjela, 1913, 5 km

Poet obyvateov:
0

Poet grckokatolkov:
40

Vzdialenos od katedrly:


Celkov poet grckokatolkov vo farnosti:
0

Zoznam farrov a sprvcov farnosti:
1715  -  1752 Jakub Miha
1788  -  1793 Jn Jakovi
1794  -  1814 tefan Szkely
1821  -  1823 Jozef Szkely
1826  -  1830 Eli Kovalick
1832  -  1840 Juraj Mihali (*1808)
1840  -  1841 Andrej Gernt
1842  -  1884 Anton Nevick (*1817)
1884  -  1894 Anton Nevick (*1850)
1894  -  1902 Viktor Miroay
1902  -  1906 Eli Zima
1907  -  1919 Anton Ko
1919  -  1921 Juraj Mydlik
1922  -  1930 Irenej Janick
1930  -  1934 Jozef elinsk
1934  -  1944 Ladislav Sinetar
1944  -  1945 Vasi Prokipk
1947  -  1952 Pavol Cilly
1969  -  1970 Jn Hrusti - excur. z Kapiovej
1972  -  1977 Vasil Kormank - excur. z Kapiovej
1977  -  1980 Teodor Hant - excur. z Kapiovej
1980  -  1987 Mikul Pavlk - excur. z Kapiovej
1987  -  1988 Peter Rusnk - teraj bratislavsk eparcha; excur. z Kapiovej
1988  -  1991 ubomr Petrk - excur. z Kapiovej
1991  -  1991 Jn Liko - excur. z Kapiovej
1991  -  1994 Ladislav ediv - excur. z Kapiovej
1994  -  2003 Marek Kolesr - excur. z Kapiovej
2003  -  2004 Rastislav Bruzda - excur. z Kapiovej

Zoznam kaplnov:
1821  -  1824 Andrej Petrk (*1796)

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.

Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1503673 (35 %)
me by
1378641 (32 %)
nepi
1395304 (33 %)
Hlasy: 4277618
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX