Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke sa nm vid vecou neahkou alebo nemonou obrti sa k Bohu pre mnostvo naich hriechov, pripomeme si a uvme, ako Pn, ke ete chodil po zemi, svojou dobrotivosou vracal slepm zrak, lieil velijak choroby, hluchm dval sluch, kriesil mtvych, ktor u takmer hnili a pod. Preto tm viac navrti duu, ktor sa k nemu obracia, had jeho milosrdenstvo a pros ho o pomoc. Pretoe ten, ktor stvoril telo, stvoril aj duu; a ako vtedy, ke prebval tu na zemi, tm vetkm, ktor k nemu prichdzali a u neho hadali pomoc a uzdravenie, svoju dobrotu tedro prejavoval, - to ist urob i vo veciach duchovnch. Pretoe, ke telm, ktor hyn a umieraj, prejavoval tak milosrdenstvo, tm viac prejav milosrdenstvo dui nesmrtenej, nehyncej, ktor sa k nemu pribli, bude jeho pomoc hada a o jeho milosrdenstvo prosi.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

tefan KITAN CSsR

Naroden:
1943 Korunkov

Zomrel (miesto pochovania):
26. janur 2012 Stropkov

Ordinovan:
15. jn 1980 Preov, coel.

Dtum zaiatku rehonej sluby:
1. oktber 1975

Psobisk:
1980  -  1982 kapln Michalovce
1982  -  1984 sprvca farnosti Lomn
1984  -  1990 sprvca farnosti Zvadka
1990  -  1991 sprvca excurrendo Kaln Roztoka
1990  -  1991 sprvca farnosti Kolonica
1990  -  1991 sprvca excurrendo Stakn
1991  -  1992 sprvca farnosti Star ubova
1992  -  1993 sprvca farnosti Porbka
1993  -  1994 sprvca farnosti Breznika
1994  -  1994 kapln Star ubova
1995  -  1996 kapln Jakubany
1996  -  1999 kapln Star ubova
1999  -  2003 sprvca farnosti Stropkov
2003  -  2004 na odpoinku
2004  -  2005 sprvca farnosti Korunkov

Menovania a in psobisk:
2005  -  2008 duchovn rehonho rdu v monastieri Korunkov


1994 - 1995 psobil v Rme
2008 - 2012 poveren duchovnou sprvou sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topou Lomnici

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.