Menu
Citát
Keď sa nám vidí vecou neľahkou alebo nemožnou obrátiť sa k Bohu pre množstvo našich hriechov, pripomeňme si a uvážme, ako Pán, keď ešte chodil po zemi, svojou dobrotivosťou vracal slepým zrak, liečil všelijaké choroby, hluchým dával sluch, kriesil mŕtvych, ktorí už takmer hnili a pod. Preto tým viac navráti dušu, ktorá sa k nemu obracia, hľadá jeho milosrdenstvo a prosí ho o pomoc. Pretože ten, ktorý stvoril telo, stvoril aj dušu; a ako vtedy, keď prebýval tu na zemi, tým všetkým, ktorí k nemu prichádzali a u neho hľadali pomoc a uzdravenie, svoju dobrotu štedro prejavoval, - to isté urobí i vo veciach duchovných. Pretože, keď telám, ktoré hynú a umierajú, prejavoval také milosrdenstvo, tým viac prejaví milosrdenstvo duši nesmrteľnej, nehynúcej, ktorá sa k nemu priblíži, bude jeho pomoc hľadať a o jeho milosrdenstvo prosiť.
sv. Makar Egyptský, pustovník, +390
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum
Gréckokatolícka teologická fakulta
Gréckokatolícky magazín
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
Žijúci / zosnulí:
Aktuálna funkcia:
Rehoľa:
vrátiť pôvodné nastavenie

Štefan KITĽAN CSsR

Narodený:
1943 Korunková

Zomrel (miesto pochovania):
26. január 2012 Stropkov

Ordinovaný:
15. jún 1980 Prešov, coel.

Dátum začiatku rehoľnej služby:
1. október 1975

Pôsobiská:
1980  -  1982 kaplán Michalovce
1982  -  1984 správca farnosti Lomné
1984  -  1990 správca farnosti Závadka
1990  -  1991 správca excurrendo Kalná Roztoka
1990  -  1991 správca farnosti Kolonica
1990  -  1991 správca excurrendo Stakčín
1991  -  1992 správca farnosti Stará Ľubovňa
1992  -  1993 správca farnosti Porúbka
1993  -  1994 správca farnosti Breznička
1994  -  1994 kaplán Stará Ľubovňa
1995  -  1996 kaplán Jakubany
1996  -  1999 kaplán Stará Ľubovňa
1999  -  2003 správca farnosti Stropkov
2003  -  2004 na odpočinku
2004  -  2005 správca farnosti Korunková

Menovania a iné pôsobiská:
2005  -  2008 duchovný rehoľného rádu v monastieri Korunková


1994 - 1995 pôsobil v Ríme
2008 - 2012 poverený duchovnou správou sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.