Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
akou ranou je hrdos, ktor je prameom vetkho zla... Ostatn hriechy sa ohraniuj iba naou (udskou) podstatou, avak hrdos uchopila a zvrhla z neba i netelesn sily (anjelov). Diabla, ktor predtm nebol diablom, prve ona urobila diablom.
sv. Jn Zlatosty, 3. Beseda, Na slov proroka Izaia, 3
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Jn LIKO, titulrny kanonik

Cirkevn titul:
tit. arcidekan (1998), tit. kanonik (2002)

Naroden:
1919 Mikov

Zomrel (miesto pochovania):
24. mj 2012 Mikov

Ordinovan:
17. marec 1951 Preov

Psobisk:
1968  -  1969 sprvca farnosti Cernina
1969  -  1978 sprvca farnosti Vykovce
1978  -  1988 sprvca farnosti Hrabovk
1978  -  1988 sprvca excurrendo Stron
1989  -  1991 sprvca farnosti ertin
1991  -  1991 sprvca farnosti Kapiov
1991  -  1991 sprvca excurrendo Krulov
1991  -  1991 sprvca excurrendo Nin Pisan
1991  -  1993 sprvca farnosti Kekovce

Menovania a in psobisk:
1993 - 2012 na odpoinku

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.