Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Lakomstvo rod: zvis, bezbonos, sklon k falonej prsahe, ernctvu, krdei, nepoctivosti, nevanosti, - slovom ku kadmu zlu.
sv. Jn Zlatosty
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

doc. ThDr. Marcel MOJZE, PhD., mitroforn protojerej

Cirkevn titul:
mitroforn protojerej (2008)

Naroden:
1975 Bratislava

Ordinovan:
27. aprl 2003 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. - PIO v Rme (2000)
ThDr., PhD. - PIO v Rme (2003)
doc. - GTF PU Preov (2012)

Psobisk:
2002  -  2012 odb. asistent GTF PU
2003  -  2004 kapln Sabinov
2004  -  2005 kapln Preov-Sdlisko 3
2005  -  2010 protosynkel Preovskej eparchie/archieparchie
2010  -  ? vpomocn duchovn Preov
2012  -  ? docent na GTF PU

Menovania a in psobisk:
2004  -  2005 pastorcia stredokolskej a vysokokolskej mldee
2008  -  2010 sekretr Rady hierarchov
2011  -  ? predseda metropolitnej Liturgickej komisie
2012  -  ? predseda Liturgickej komisie Preovskej archieparchie

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.