Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto sa stle boj pekla, ten do neho nepadne, lebo neustla bze z neho ho rob bedlivm.
sv. Jn Zlatosty
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

PaedDr. Peter HRIB

Naroden:
1984 Svidnk

Ordinovan:
28. jn 2009 Preov

Vyie a in tdi:
PaedDr. - GTF PU v Preove (2015)

Psobisk:
2009  -  2011 kapln Humenn
2011  -  2014 vpomocn duchovn Humenn
2011  -  2014 sprvca farnosti Porbka
2014  -  2015 duchovn sprvca baziliky minor v utine
2015  -  ? sprvca farnosti Stakovce

Menovania a in psobisk:
2010  -  2014 duchovn sprvca cirkevnho Gymnzia sv. Jna Zlatosteho v Humennom

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.