Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto vlastn, akoby ni nevlastnil (porov. 1 Kor 7, 30); kto si sce zhromauje vetko potrebn na uvanie, ale obozretne predvda, e to bude musie oskoro opusti. Ten uva tento svet, akoby ho neuval; kto vlastn veci nevyhnutn pre ivot, ale nedovouje, aby ovldli jeho srdce, a sna sa, aby to vetko slilo a nie kodilo na itok dui, ktor sleduje vyie ciele.
sv. Gregor Vek
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

PaedDr. Michal ONDERKO ml., stavroforn protojerej s prvom nosi nbedernk

Cirkevn titul:
prvo nosi nbedernk (2008) stavroforn protojerej (2022)

Naroden:
1974 Vranov nad Topou

Ordinovan:
11. jl 1998 Preov

Vyie a in tdi:
PaedDr. - GTF PU v Preove (2015)

Psobisk:
1998  -  1999 sprvca farnosti Oavica
1999  -  2003 sprvca farnosti Porbka
2003  -  2004 sprvca excurrendo Sopkovce
2003  -  2010 farr Humenn
2010  -  2013 protosynkel Preovskej archieparchie
2012  -  ? farr Bardejov-Druba

Menovania a in psobisk:
2003  -  2010 protopresbyter Humenskho protopresbytertu
2010  -  ? sekretr Rady hierarchov
2013  -  ? protopresbyter Bardejovskho protopresbyteritu
2017  -  ? len Presbyterskej rady Preovskej archieparchie
2017  -  ? len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.