Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Neist duchovia nemu pozna nae mylienky. Mu si len doma bu na zklade viditench znakov, alebo tm, e skmaj nae sklony, nae slov a veci, ktorm nevenujeme svoju pozornos. Naproti tomu to, o sme nevyjadrili navonok, o zostva v hbke naich du, je pre nich plne nedostupn. Ani mylienky, ktor nm sami ponkaj, ani n shlas s nimi, ani reakcia, ktor v ns vyvolvaj, im pre samotn podstatu naej due nemu by znme... poznaj ich jedine prostrednctvom naich pohybov a vonkajch prejavov.
Jn Kasin
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

doc. ThDr. Peter BORZA, PhD., protojerej

Cirkevn titul:
protojerej (2009)

Naroden:
1975 Preov

Ordinovan:
12. jl 1998 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. - PAT v Krakove (2003)
ThDr., PhD. - PAT v Krakove (2006)
doc. - FF PU v Preove (2015)

Psobisk:
1998  -  2002 kapln Bardejov
2000  -  2001 sprvca excurrendo Reov
2002  -  2004 sprvca farnosti Andrejov
2002  -  2004 sprvca excurrendo arisk ierne
2004  -  2008 sprvca farnosti utina
2008  -  2010 farr utina
2009  -  2017 odb. asistent GTF PU
2010  -  ? vpomocn duchovn Preov
2017  -  ? docent FF UPJ Koice

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.