Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Odpus urky! Ke si raz, dvakrt i tretkrt odpustil tomu, kto a urazil, ak je div od diabla, nebude takm hrubm, aby zopakoval svoje urky.
sv. Jn Zlatosty
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

doc. Mons. ThDr. ubomr PETRK, PhD., mitroforn protojerej

Cirkevn titul:
stavroforn protojerej (2008), Mons. (2011), mitroforn protojerej (2021)

Naroden:
1965 Vranov nad Topou

Ordinovan:
19. jn 1988 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. - KUL v Lubline (2000)
ThDr., PhD. - KUL v Lubline (2003)
doc. - GTF PU v Preove (2013)

Psobisk:
1988  -  1991 sprvca farnosti Kapiov
1988  -  1991 sprvca excurrendo Krulov
1988  -  1991 sprvca excurrendo Nin Pisan
1988  -  1991 sprvca excurrendo Vpenk
1991  -  2003 sprvca farnosti Svidnk
1991  -  2003 sprvca excurrendo Vyn Jedov
1993  -  1994 sprvca excurrendo Kekovce
1997  -  1998 sprvca excurrendo Kekovce
2002  -  2013 odb. asistent GTF PU
2003  -  2011 riadite a kancelr Biskupskho/Arcibiskupskho radu
2011  -  2017 vpomocn duchovn Preov
2013  -  ? docent na GTF PU
2017  -  2022 protosynkel Preovskej archieparchie
2022  -  2024 delegt ad omnia Preovskej archieparchie
2024  -  ? protosynkel Preovskej archieparchie

Menovania a in psobisk:
1997  -  2000 len Komisie KBS pre prpravu Vekho jubilea 2000
1997  -  2003 predseda Pastoranej rady Preovskej eparchie
2003  -  2010 len Ekonomicko-prvnej rady KBS
2003  -  2011 len Kolgia konzultorov Preovskej eparchie/archieparchie
2003  -  2019 hovorca Grckokatolckeho biskupstva/arcibiskupstva
2003  -  2023 len Rady KBS pre spoloensk komunikan prostriedky
2003  -  ? len Presbyterskej rady Preovskej eparchie/archieparchie
2004  -  ? predseda Stavebnej komisie Preovskej eparchie/archieparchie
2004  -  ? predseda Komisie pre masmdi Preovskej eparchie/archieparchie
2005  -  2017 len sprvnej rady Pre Lumen, n. o.
2008  -  ? len programovej rady Rdia Lumen
2017  -  ? len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie
2020  -  ? predseda komisie pre postgradulne tdi kazov

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.