Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nech neminie de, aby ste zo Svtho psma si nepretali nieo uiton a nezamysleli sa nad nm. Pretoe ni tak nesti duu a neposiluje srdce ako jeho tanie.
sv. Theonas
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

ICDr. Jurij POPOVI, PhD., protojerej s prvom nosi nbedernk

Cirkevn titul:
protojerej (2008), prvo nosi nbedernk (2019)

Naroden:
1969 Svaava (Ukrajina)

Ordinovan:
10. august 1997 Uhorod (Ukrajina)

Vyie a in tdi:
ICLic. - PIO v Rme (1998)
ICDr., PhD. - KU Lublin (2015)

Psobisk:
1996  -  1998 tdium na PIO v Rme
1997  -  2003 sprvca farnosti Mlynrovce
2003  -  2011 farr Mikluovce
2008  -  2019 sdny vikr Metropolitnho tribunlu Preovskej metropolie
2011  -  ? vpomocn duchovn Preov
2019  -  ? sudca Metropolitnho tribunlu Preovskej metropolie

Menovania a in psobisk:
1996  -  ? inkardinovan do Preovskej dieczy z Mukaevskej eparchie
2003  -  2006 odb. asistent GTF PU
2003  -  2007 sudca DCS v Preove
2007  -  2008 sdny vikr Preovskej eparchie
2010  -  2019 len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie
2010  -  ? len Metropolitnej komisie cirkevnho prva za Preovsk archieparchiu
2011  -  2019 len Presbyterskej rady Preovskej archieparchie

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.