Menu
Citát
Svätý Pavol vo všetkých svojich listoch vzdáva vďaky za všetky dobrodenia sveta. Vzdávajme vďaky aj my za svoje dobrodenia – i za dobrodenia iných ľudí – malé i veľké.
sv. Ján Zlatoústy
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícka teologická fakulta
Gréckokatolícky magazín
Rómska misia
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
Žijúci / zosnulí:
Aktuálna funkcia:
Rehoľa:
vrátiť pôvodné nastavenie

doc. Marek PRIBULA, PhD., titulárny arcidekan

Cirkevný titul:
tit. arcidekan (2001)

Narodený:
1974 Prešov

Zomrel (miesto pochovania):
18. máj 2010 Prešov-Solivar

Ordinovaný:
19. marec 1998 Prešov

Vyššie a iné štúdiá:
Mgr. - KTF UK v Prahe (1997)
ThLic. - KUL v Lubline (2000)
ThDr., PhD. - RKCMBF UK v Bratislave (2002)
PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2002)
doc. - TF KU v Košiciach (2004)
mim. prof. (2008)

Pôsobiská:
1998  -  2003 správca farnosti Miklušovce
2000  -  2001 správca excurrendo Klenov
2007  -  2010 mimo pastorácie

Menovania a iné pôsobiská:
2000  -  2002 odb. asistent GBF PU
2002  -  2007 prodekan GBF PU
2003  -  2007 vedúci Katedry kresťanskej edukácie GBF PU
2007  -  2010 rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove


1999 - 2002 diecézny vikár pre masmédiá
1998 - 2001 predseda redakčnej rady časopisu Slovo
2001 - 2002 predseda Akademického senátu GBF PU

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.