Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nepatr sa estnmu loveku by hrdm na svoje dobr skutky, ale k pokore sa privdza. Ten, kto rob dobr skutky, m svetl veniec. A ten, kto mnoh dobr skutky vykonal, ale domnieva sa, e mlo je toho, o dobrho vykonal, ten lovek tmto pokornm zmanm o sebe, svetlej a jagavej veniec dostane. U koho je pokorn zmanie, jeho dobr skutky bvaj svetlejie, no ak niet pokornho zmania, vtedy aj svetl dobr skutky temnej a vek sa zmenuj. Preto, ak chce niekto svoje dobr skutky ukza vekmi, nech ich nepoklad za vek, a vtedy sa oni stan vekmi.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Mgr. Mikul PRUINSK, titulrny kanonik, prvo nosi nbedernk

Cirkevn titul:
tit. kanonik (1998), prvo nosi nbedernk (2016)

Naroden:
1939 dol

Ordinovan:
20. november 1966 Preov

Psobisk:
1983  -  1994 sprvca farnosti Becherov
1994  -  1996 zstupca ekonma biskupskho radu
1996  -  2000 tajomnk GBF PU
2001  -  2002 na odpoinku
2002  -  2012 pracovnk arcibiskupskho radu
2012  -  ? vpomocn duchovn Preov

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.