Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

PhDr. Gabriel SZKELY, PhD.

Naroden:
1951 Trebiov

Ordinovan:
9. jn 1974 Preov

Vyie a in tdi:
PhDr. - UK v Bratislave (2003)
PhD. - H SAV v Bratislave (2006)

Psobisk:
1975  -  1983 sprvca excurrendo eovce
1975  -  1983 sprvca farnosti Nin ipov
1983  -  1991 sprvca farnosti Hlivitia
1990  -  1991 sprvca excurrendo Sobrance
1991  -  1992 sprvca farnosti Koice
1992  -  1993 sprvca farnosti Vykovce
1993  -  1997 sprvca excurrendo Vernr
1993  -  2003 sprvca farnosti Poprad
1993  -  2003 sprvca excurrendo Svit
2003  -  2008 farr Preov
2008  -  2011 riadite GAU a poveren duchovnou sprvou interntu sestier OSBM pri SZ sv. Bazila Vekho
2011  -  2019 vpomocn duchovn Preov
2011  -  ? archivr Grckokatolckeho arcibiskupstva
2019  -  2020 sprvca farnosti Abranovce
2020  -  ? vpomocn duchovn Preov

Menovania a in psobisk:
1991  -  1992 dekan Koickho dekantu
2003  -  2008 protopresbyter Preovskho protopresbyteritu
2004  -  2018 predseda Komisie pre ekumenick dialg
2008  -  2011 znalec subkomisie KBS pre cirkevn a ostatn koly
2011  -  ? len Rady pre ekumenizmus KBS

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.