Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Niektor by chceli robi dobre ale nechc trpie zlo, chc by pokorn, ale aby nikto nimi neopovrhoval, chc sa uspokoji s tm, o maj, ale aby im nikdy nechbalo potrebn, chc by istmi ale bez umtvenia, trpezlivmi, ale bez urok. Chceli by zska nosti, ale sa nenamhaj pre ne, skrtka tia po vaznch poctch v meste bez toho, aby poznali vojensk boje v poli.
sv. Gregor Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

doc. ThDr. Peter TIRPK, PhD., protojerej s prvom nosi nbedernk

Cirkevn titul:
protojerej s prvom nosi nbedernk (2021)

Naroden:
1978 Trebiov

Ordinovan:
8. december 2001 Preov

Vyie a in tdi:
ThLic. PAT v Krakove (2004)
ThDr., PhD. PAT v Krakove (2008)
doc. GTF PU v Preove (2013)

Psobisk:
2001  -  2003 kapln Bardejov
2003  -  2007 sprvca farnosti Rafajovce
2007  -  2015 univerzitn pastorcia na GTF PU v Preove ako aj pastorcia vysokokolskej a stredokolskej mldee v rmci mesta Preov
2008  -  2013 odb. asistent GTF PU
2013  -  ? docent na GTF PU

Menovania a in psobisk:
2008  -  ? len European Society of Catholic Theology
2011  -  ? len Presbyterskej rady Preovskej archieparchie
2013  -  ? sekretr Metropolitnho a Archieparchilneho zhromadenia
2015  -  ? univerzitn pastorcia na GTF PU v Preove
2017  -  ? len Kolgia konzultorov Preovskej archieparchie
2023  -  ? dekan GTF PU v Preove

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.