Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nepatr sa estnmu loveku by hrdm na svoje dobr skutky, ale k pokore sa privdza. Ten, kto rob dobr skutky, m svetl veniec. A ten, kto mnoh dobr skutky vykonal, ale domnieva sa, e mlo je toho, o dobrho vykonal, ten lovek tmto pokornm zmanm o sebe, svetlej a jagavej veniec dostane. U koho je pokorn zmanie, jeho dobr skutky bvaj svetlejie, no ak niet pokornho zmania, vtedy aj svetl dobr skutky temnej a vek sa zmenuj. Preto, ak chce niekto svoje dobr skutky ukza vekmi, nech ich nepoklad za vek, a vtedy sa oni stan vekmi.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Jozef Borovsk

Naroden:
1906 Vek Ruskov

Zomrel (miesto pochovania):
17. jn 1973 Vek Ruskov

Ordinovan:
12. august 1934 Uhorod

Psobisk:
1945  -  1945 sprvca farnosti Reniov
1945  -  1945 sprvca farnosti Valkov
1946  -  1951 sprvca farnosti Stankovce
1951  -  1968 mimo pastorcie
1968  -  1968 farr Stankovce

Menovania a in psobisk:
1934  -  1945 sprvca fanosti Latorka

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.