Menu
Citát
Nie je dostatočné iba nevydávať sa, ale je nevyhnutná i čistota duševná. Pod touto čistotou nerozumiem iba zdržanie sa od ohnivej túžby, ozdôb, roztržitosti, ale i oslobodenie sa od (všetkých) svetských starostí. Ak toho niet, potom aký máme úžitok od telesnej čistoty?
sv. Ján Zlatoústy
Rómska misia
Gréckokatolícka teologická fakulta
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícka charita Prešov
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
Žijúci / zosnulí:
Aktuálna funkcia:
Rehoľa:
vrátiť pôvodné nastavenie

ThLic. PaedDr. Martin ZLACKÝ, humenský archieparchiálny vikár

Cirkevný titul:
humenský archieparchiálny vikár (2017)

Narodený:
1974 Prešov

Ordinovaný:
6. august 1997 Prešov

Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. (Pastorálna teológia) - PAT v Krakove (2004)
PaedDr. (Náboženská výchova) - KU v Ružomberku (2005)

Pôsobiská:
1997  -  2003 správca excurrendo Snakov
1997  -  2005 správca farnosti Hrabské
2005  -  2010 farár Prešov-Sekčov
2010  -  2017 farár Humenné
2017  -  ? vikár Humenského archieparchiálneho vikariátu

Menovania a iné pôsobiská:
2010  -  2017 protopresbyter Humenského protopresbyteriátu
2017  -  ? člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie
2017  -  ? člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.