Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto chce dospie k spoloenstvu astnch, mus by ochotn prispie k rozradostneniu neastnch.
sv. Lev Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

PaedDr. Frantiek DANCK, stavroforn protojerej

Cirkevn titul:
tit. arcidekan (1968), tit. kanonik (1998), protojerej (2004), stavroforn protojerej (2008)

Naroden:
1939 Varhaovce

Zomrel (miesto pochovania):
18. november 2018 Andrejov

Ordinovan:
19. jl 1964 Andrejov

Vyie a in tdi:
spoloensk komunikcia - TU v Trnave (2000)
PaedDr. - GBF PU v Preove (2003)

Psobisk:
1968  -  1977 sprvca farnosti Hrabsk
1973  -  1977 sprvca excurrendo Snakov
1977  -  1978 sprvca excurrendo Hrabsk
1977  -  2003 sprvca farnosti Krulov
2003  -  2008 vpomocn duchovn Preov
2008  -  2010 vicekancelr Preovskho arcibiskupstva
2010  -  2018 vpomocn duchovn Bardejov

Menovania a in psobisk:
1980  -  1985 dekan Bardejovskho dekantu
1984  -  1991 fredaktor asopisov SLOVO a BLAHOVISTNIK
1995  -  2006 odb. asistent GTF PU
1996  -  1999 predseda Redaknej rady asopisu Slovo
1997  -  2007 len Vboru SSV
1999  -  2000 fredaktor asopisu SLOVO
2004  -  2006 cenzor asopisu CESTA
2012  -  2017 predseda Redaknej rady asopisu SLOVO
2012  -  2018 predseda Komisie pre ptnick miesta
2013  -  2015 predseda Komisie Archieparchilneho zhromadenia pre pecilnu pastorciu mldee, Rmov a rodn

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.