Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vy, ktor ste zvyknut zastova sa aktvne Boch sviatost, ke dostvate telo Pnovo, chrnite ho so vetkou starostlivosou a uctievate si ho, dvajc vek pozor, aby z neho nespadla na zem ani omrvinka, aby sa ni nestratilo z posvtnho daru. A skutone, vae presvedenie, e by bolo hriechom, ak by pre vau nepozornos omrvinka spadla, je sprvne. Ke vak pre uchovanie tela, ste tak pozornmi, aj je sprvne, e takmi ste, preo potom myslte, e je menou vinou, ke sa nedbalo strat Boie slovo namiesto jeho tela?
Origenes
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

tefan BANK, titulrny arcidekan

Cirkevn titul:
tit. arcidekan (1998)

Naroden:
1931 Koice

Zomrel (miesto pochovania):
29. aprl 2009 Preov

Ordinovan:
8. jn 1975 Preov

Psobisk:
1975  -  1984 sprvca farnosti Okrun
1984  -  1990 sprvca farnosti ubovec
1990  -  1994 sprvca farnosti Mikluovce

Menovania a in psobisk:
1972  -  1990 tovnk biskupskho radu
1994  -  1998 asistent GBF PU

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.