Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vzia svoj kr znamen by pripraven na smr pre Jeia Krista. Znamen to umtvova telo a jeho iadosti, zna rzne nebezpeenstv pre meno Krista a nema nijak vzbu k tomuto doasnmu ivotu.
Sv. Bazil Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Mons. ThDr. Jn BABJAK SJ, PhD., preovsk arcibiskup metropolita

Cirkevn titul:
tit. dekan (1985), Mons. (2002)

Naroden:
1953 Han nad Cirochou

Ordinovan:
11. jn 1978 Preov, coel.

Dtum zaiatku rehonej sluby:
18. jn 1989

Vyie a in tdi:
ThLic. - PIO v Rme (1993)
ThDr., PhD. - PIO v Rme (1996)
26.10.2010 - udelenie estnho titulu Dr.h.c. PU v Preove
25.04.2013 - udelenie estnho titulu Dr.h.c. UKSW vo Varave

Psobisk:
1978  -  1983 kapln Preov
1983  -  1983 sprvca excurrendo Fulianka
1983  -  1989 sprvca farnosti ubica
1989  -  1990 prefekt Kazskho seminra CMBF v Bratislave
1990  -  1991 kapln Bratislava
1991  -  1993 tdium na PIO v Rme
1993  -  1994 sprvca Exercinho domu sv. Ignca v Preove
1994  -  1995 redaktor Vatiknskeho rozhlasu v Rme
1995  -  1996 tdium na PIO v Rme
1997  -  2001 riadite Centra spirituality Vchod-Zpad M. Lacka v Koiciach
2001  -  2002 riadite vedecko-vskumnho pracoviska TF TU - CSVZML v Koiciach
2003  -  2008 preovsk biskup
2008  -  2022 preovsk arcibiskup metropolita

Menovania a in psobisk:
1997  -  2001 odb. asistent GBF PU
1997  -  2001 odb. asistent TF TU v Trnave
2000  -  2001 len teologickej komisie pre blahoreenie biskupa P. P. Gojdia
2003  -  2010 vrmci KBS m na staros Rdio Lumen
2010  -  ? predseda Enviromentlnej subkomisie KBS


11.12.2002 vymenovanie za sdelnho preovskho biskupa
06.01.2003 biskupsk konsekrcia ppeom bl. Jnom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Rme
18.01.2003 intronizcia v Preove, vek kancelr GBF PU v Preove, v rmci KBS mal na starosti Rdio Lumen do roku 2010
30.01.2008 vymenovan za prvho preovskho arcibiskupa metropolitu, hlavu Grckokatolckej cirkvi sui iuris na Slovensku
17.02.2008 slvnostn intronizcia v Preove
29.06.2008 prevzatie posvtnho plia z rk ppea Benedikta XVI. na sviatok ap. Petra a Pavla
od roku 2008 synodlny otec (v r. 2008 sa zastnil Biskupskej synody o Boom slove, v r. 2012 Biskupskej synody o Novej evanjelizcii na odovzdanie viery, v r. 2014 prpravnej Biskupskej synody o rodine, v r. 2015 riadnej Biskupskej synody o rodine a v r. 2018 sa zastnil Biskupskej synody na tmu Mlad, viera a rozliovanie povolania)
07.03.2009 vymenovan za lena Kongregcie pre vchodn cirkvi

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.