Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke sa umva, modli sa, ke si na ceste, modli sa, ke si na lku, modli sa. Nech si kdekovek, modli sa. Ty si chrm bo, preto nehadaj miesto, hadaj len duevn naladenie. Nech ide kamkovek, vzvaj Boha, on a vypouje.
sv. Efrm Srsky
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

bl. Pavel Peter Gojdi

Naroden:
1888 Rusk Pekany

Zomrel (miesto pochovania):
17. jl 1960 Preov (Leopoldov)

Ordinovan:
27. august 1911 Preov

Dtum zaiatku rehonej sluby:
20. jl 1922

Psobisk:
1911  -  1912 kapln Cigeka
1919  -  1922 kapln Drienica

Menovania a in psobisk:
20.02.1927 vymenovan za preovskho administrtora
07.03.1927 vymenovan za titulrneho harpaskho biskupa
25.03.1927 biskupsk vysviacka v Bazilike sv. Klementa v Rme
03.04.1939 vymenovan za apotolskho administrtora mukaevskej dieczy na zem eskoslovenska
17.07.1939 vymenovan za preovskho biskupa
08.08.1940 intronizovan na preovskho biskupa
15.01.1946 vymenovan za biskupa grckokatolkov na zem SR
28.04.1950 zatknut tB
29.10.1968 exhumovan
04.11.2001 vyhlasen za blahoslavenho Jnom Pavlom II. v Rme
17.11.2001 slvnostn prenesenie jeho relikvi do preovskej katedrly
2000 - Pribinov kr I. triedy in memoriam
2007 - Spravodliv medzi nrodmi

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.