Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kazi, ktor prebvaj medzi umi, maj by svtejmi a estnejmi ako t, ktor odili do hr a pte, lebo kazi sa staraj o seba i o ud, a t, o odili do pte, staraj sa iba o seba. Na ivot kazov, ktor s medzi umi, sa vetci pozeraj a nasleduj ich, a t, ktor sedia v jaskyniach a v pti, t svoje rany lieia alebo vence sami sebe plet.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Jn Parnahaj

Naroden:
1922 Stana

Ordinovan:
11. mj 1969 Preov

Psobisk:
1969  -  1970 sprvca farnosti Podhoro
1970  -  1972 sprvca farnosti Vyn Rybnica
1972  -  1974 sprvca farnosti Jasenov
1972  -  1974 sprvca excurrendo Vyn Rybnica
1974  -  1983 sprvca farnosti Beovce
1983  -  1987 sprvca farnosti arisk Jastrabie
1987  -  1993 sprvca farnosti Vyn Nemeck
1993  -  ? vpomocn duchovn Seovce

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.