Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

prof. PhDr. Pavol DANCK st., PhD., protojerej s prvom nosi nbedernk

Cirkevn titul:
tit. dekan (2001), protojerej s prvom nosi nbedernk (2021)

Naroden:
1965 Bardejov

Ordinovan:
19. jn 1988 Preov

Vyie a in tdi:
PhLic. - PAT v Krakove (1997)
PhDr., PhD. - PAT v Krakove (2001)
h.doc. - VZSP sv. Albety v Bratislave (2004)
doc. - FF PU v Preove (2005)
m. prof. - VZSP sv. Albety v Bratislave (2005)
prof. - FF PU v Preove (2011)
26.12.2012 - udelenie estnho titulu Dr.h.c. ttnej Krasnodarskej univerzity kultry a umenia (Rusko)

Psobisk:
1988  -  1995 sprvca farnosti Koroma
1995  -  2003 sprvca farnosti Okrun
1995  -  2005 odborn asistent GBF/GTF PU
2003  -  2005 farr Okrun
2005  -  2011 docent na GTF PU
2005  -  ? vpomocn duchovn Preov
2011  -  ? profesor na GTF PU

Menovania a in psobisk:
1997  -  2003 vedci Katedry kresanskej filozofie a etiky GBF PU
2002  -  2007 prodekan GTF PU
2007  -  ? vedci Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Preove

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.