Menu
Citát
Mali by sme počúvať evanjelium, ako keby bol Pán pri nás prítomný a k nám hovoril. Nemusíme hovoriť: „Akí šťastní boli tí, ktorí ho mohli vidieť.“ Totiž mnohí z tých, čo ho videli, mali účasť na jeho ukrižovaní; a veľa z tých, čo ho nevideli, uverili v neho. Slová, ktoré vyšli z Pánových úst, boli zaznamenané, uschované a zachované pre nás.
sv. Augustín
Gréckokatolícka charita Prešov
Rómska misia
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícke Mládežnícke Pastoračné Centrum
Úvod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
Žijúci / zosnulí:
Aktuálna funkcia:
Rehoľa:
vrátiť pôvodné nastavenie

ThDr. Marek DURLÁK

Narodený:
1975 Levoča

Ordinovaný:
11. júl 1999 Prešov, coel.

Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - Pápežský patristický inštitút Augustinianum v Ríme (2011)
ThDr. - Pápežský Východný Inštitút v Ríme (2014)

Pôsobiská:
1999  -  2000 správca farnosti Ihľany
1999  -  2000 správca excurrendo Spišská Belá
2000  -  2003 kaplán Humenné
2006  -  2006 biskupský ceremoniár
2006  -  2007 štúdium na LCI Gaming (Rakúsko)
2007  -  2011 štúdium na Pápežskom patristickom inštitúte v Ríme (Augustinianum)
2011  -  2013 štúdium na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme (PIO)
2013  -  2014 duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnica
2014  -  2017 špirituál Kňazského seminára v Prešove
2016  -  2017 Duchovná správa Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS v Prešove
2017  -  ? uvoľnený pre službu na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme

Menovania a iné pôsobiská:
2003  -  2006 prepožičaný pre službu v Mukačevskej eparchii (Ukrajina)
2011  -  ? člen Rady Iustitia et Pax KBS za Prešovskú archieparchiu
2016  -  2017 člen správnej rady Vedeckej grantovej agentúry Mikuláša Russnáka

Vyhľadávanie

Farnosť (podľa farnosti, filiálky alebo jurisdikčného územia):
 
Kňaz (podľa priezviska):
podrobné vyhľadávanie
Pri písaní textu systém automaticky ponúkne vyhovujúce záznamy.