Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Vy, ktor ste zvyknut zastova sa aktvne Boch sviatost, ke dostvate telo Pnovo, chrnite ho so vetkou starostlivosou a uctievate si ho, dvajc vek pozor, aby z neho nespadla na zem ani omrvinka, aby sa ni nestratilo z posvtnho daru. A skutone, vae presvedenie, e by bolo hriechom, ak by pre vau nepozornos omrvinka spadla, je sprvne. Ke vak pre uchovanie tela, ste tak pozornmi, aj je sprvne, e takmi ste, preo potom myslte, e je menou vinou, ke sa nedbalo strat Boie slovo namiesto jeho tela?
Origenes
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Cyril Janiin

Naroden:
1948 Legnava

Ordinovan:
20. jn 1971

Vyie a in tdi:
ICLic. - KUL Lublin (1998)

Psobisk:
1971  -  1975 sprvca farnosti Medzilaborce-Borov
1975  -  1991 sprvca farnosti utina
1991  -  1992 sprvca farnosti Preov
1992  -  1997 sprvca farnosti Koice

Menovania a in psobisk:
1992  -  1997 dekan Koickho dekantu
1997  -  ? riadite exarchtneho radu v Koiciach
1999  -  ? sudca cirkevnho sdu GKE
2000  -  ? predseda Komisie pre pernamentn kazsk formciu GKE
2004  -  ? synkel pre ekonomiku GKE

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.