Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto vlastn, akoby ni nevlastnil (porov. 1 Kor 7, 30); kto si sce zhromauje vetko potrebn na uvanie, ale obozretne predvda, e to bude musie oskoro opusti. Ten uva tento svet, akoby ho neuval; kto vlastn veci nevyhnutn pre ivot, ale nedovouje, aby ovldli jeho srdce, a sna sa, aby to vetko slilo a nie kodilo na itok dui, ktor sleduje vyie ciele.
sv. Gregor Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Pavol Mudrk

Naroden:
1775

Zomrel (miesto pochovania):
21. jl 1831 ?

Ordinovan:
0. 1800

Psobisk:
1802  -  1805 sprvca farnosti Kremn
1805  -  1809 sprvca farnosti Orlov
1809  -  1812 sprvca farnosti Livov
1813  -  1820 sprvca farnosti Tich Potok
1820  -  1821 kapln Slovinky
1821  -  1825 sprvca farnosti Matiaka
1825  -  1831 sprvca farnosti Nin Jablonka

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.