Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
akou ranou je hrdos, ktor je prameom vetkho zla... Ostatn hriechy sa ohraniuj iba naou (udskou) podstatou, avak hrdos uchopila a zvrhla z neba i netelesn sily (anjelov). Diabla, ktor predtm nebol diablom, prve ona urobila diablom.
sv. Jn Zlatosty, 3. Beseda, Na slov proroka Izaia, 3
Facebook grkatpo
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Schematizmus

Eparchia:
ijci / zosnul:
Aktulna funkcia:
Rehoa:
vrti pvodn nastavenie

Jn Gamrt

Naroden:
1923

Zomrel (miesto pochovania):
23. november 1991 Michalovce

Ordinovan:
24. jn 1972, coel.

Psobisk:
1972  -  1973 sprvca farnosti migovec
1972  -  1973 sprvca excurrendo Uba
1973  -  1978 sprvca farnosti Zemplnske Hradite
1978  -  1986 sprvca excurrendo ukalovce
1978  -  1986 sprvca farnosti Polin
1979  -  1980 sprvca excurrendo Hostovice
1979  -  1980 sprvca excurrendo Osadn
1982  -  1985 sprvca excurrendo Hostovice
1982  -  1985 sprvca excurrendo Osadn
1986  -  1990 sprvca farnosti Sedlisk
1986  -  1990 sprvca excurrendo Vyn Kazimr

Menovania a in psobisk:
1990 - kltor v Michalovciach

Vyhadvanie

Farnos (poda farnosti, fililky alebo jurisdiknho zemia):
 
Kaz (poda priezviska):
podrobn vyhadvanie
Pri psan textu systm automaticky ponkne vyhovujce zznamy.