Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Keby bol pre ns pochopiten, nebol by to Boh.
sv. Augustn
Grckokatolcka teologick fakulta
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

19.04.2013 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(5254) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

ivotopis P. SEODr. Milana Lacha SJ

ivotopis P. SEODr. Milana Lacha SJ

Otec Milan Lach SJ, novovymenovan pomocn biskup pre Preovsk archieparchiu, je grckokatolckym rehonm kazom slovenskej provincie Spolonosti Jeiovej. 
Narodil sa 18. novembra 1973 v Kemarku. M troch srodencov. Najmlad brat Peter je grckokatolckym kazom Preovskej archieparchie. Svoje detstvo preil v podtatranskej obci ubica. Gymnazilne tdi ukonil maturitou v roku 1992 v Kemarku. Vedom si Boieho volania ku kazstvu bol v roku 1992 prijat do grckokatolckeho kazskho seminra a na Grckokatolcku bohosloveck fakultu UPJ v Preove (v sasnosti Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity). Po ukonen tretieho ronka, ctiac v sebe rehon povolanie vstpil v roku 1995 do novicitu Spolonosti Jeiovej v Trnave, kde po dvoch rokoch zloil jednoduch ven suby. V zkladnch teologickch tdich pokraoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave v roku 1997. V rokoch 1999 a 2000 bol v rmci rehonej formcie na magisterke ako vychovvate na jezuitskom chlapenskom internte v Koiciach. Teologick tdium ukonil na TF TU v Bratislave v roku 2001. Z rk terajieho koickho eparchilneho biskupa vladyku Milana Chautura CSsR prijal 11. novembra 2000 diakonsk a 1. jla 2001 kazsk vysviacku v Katedrlnom chrme Narodenia Presvtej Bohorodiky v Koiciach. 
V rokoch 2001 2002 si vykonval civiln nhradn slubu v jezuitskej komunite v Koiciach a popri tom do roku 2003 psobil v Centre spirituality Vchod Zpad Michala Lacka, vedecko-vskumnom pracovisku TF TU, ako vedeck pracovnk. Poas tohto psobenia pracoval spolu s otcom Jnom Babjakom SJ, terajm preovskm arcibiskupom a metropolitom. Od roku 2003 do roku 2004 bol poveren vedenm Centra spirituality Vchod Zpad v Koiciach. Zrove ako kaz vypomhal pastorane veriacim v Koiciach a okol. 
V roku 2004 zaal vyie tdi na Ppeskom vchodnom intitte v Rme, kde dosiahol v roku 2006 licencit z vchodnch cirkevnch vied a v roku 2009 zskal doktort v tom istom odbore obhajobou dizertanej prce Prnos Juraja Joannikija Bazilovia OSBM na mnsku formciu bazilinov Mukaevskej eparchie v rokoch 1789 1821. Okrem sksenost z medzinrodnho akademickho prostredia nadobudol i sksenosti z duchovnej sluby ako vpomocn piritul Ppeskho kolgia Russicum a ako duchovn asistent Federcie skautov Eurpy v Rme. Autorsky spolupracoval s Vatiknskym rozhlasom. 
Po nvrate zo tdi v Rme od roku 2009 pracoval ako riadite op v Centre spirituality Vchod Zpad M. Lacka v Koiciach. Popri zabezpeovan vedecko-vskumnch loh centra, organizovan vedeckch konferenci, budovan knininho fondu a nadvzovan kontaktov so zahranim, vyuoval jeden semester spiritualitu kresanskho Vchodu aj na Teologickej fakulte Katolckej univerzity v Koiciach, kde bol aj lenom redaknej rady teologickho asopisu Verba Theologica. Svoju pozornos venoval tie sprstupovaniu odbornch poznatkov irej verejnosti prispievanm do asopisov a organizovanm populrno-vedeckch prednok na pde Centra. Od 1. decembra 2011 psob ako prodekan pre zahranin vzahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde vyuuje kresansk spiritualitu a spiritualitu kresanskho Vchodu. Oblasou, ktorej sa odborne venuje je vchodn kresansk spiritualita. 
V reholi Spolonosti Jeiovej na Slovensku bol od 30. decembra 2009 konzultorom provincila a od 1. janura 2012 bol aj delegtom pre formciu jezuitskch scholastikov. Momentlne sa pripravoval absolvovanm tzv. tretej probcie na zloenie slvnostnch vench subov. 
Vedeck prcu vyvaoval prcou s umi. Venoval sa duchovnej slube grckokatolckym veriacim ako vpomocn duchovn v bratislavskej farnosti. Bol aktvnym vo Federcii skautov Eurpy ako nrodn duchovn asistent. Medzi jeho zuby patria prroda, knihy a spev. U v ase vysokokolskch tdi psobil v Zbore sv. Romana Sladkopevca v Preove. Plynule hovor po taliansky, aktvne komunikuje anglicky a rusky, pasvne franczsky.

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
05. december 2022 (pondelok) Oto
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1447894 (35 %)
me by
1325297 (32 %)
nepi
1341334 (33 %)
Hlasy: 4114525
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX