Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
lovekom nie je kad, kto m ruky a nohy, rozum, ale kto napreduje v zbonosti a dobroinnosti.
sv. Jn Zlatosty
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

01.01.2018 | ISPA | tanos(3207)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Pastiersky list otca arcibiskupa a metropolitu Jna Babjaka SJ k Jubilejnmu roku Preovskej archieparchie 2018

Pastiersky list otca arcibiskupa a metropolitu Jna Babjaka SJ k Jubilejnmu roku Preovskej archieparchie 2018

Drah bratia a sestry!

Na zaiatku Jubilejnho roka Preovskej archieparchie 2018, v ktorom Grckokatolcka cirkev bude akova mnohorakmi spsobmi Pnu Bohu za jeho nekonen lsku a dobrotu v duchu modlitby: Tvoje z tvojho tebe priname..., vs vetkch srdene pozdravujem a prajem vm poehnan nov rok pln milost, pokoja a Boej lsky, ktor nm Pn neustle ponka, ale ete hojnejie v tomto jubilejnom roku.

Dnen sviatok Obrezania Pna vyjadruje zmluvu uzavret na Sinaji medzi Bohom a izraelskm udom. Kad chlapec sa stal obriezkou astn na prisbeniach vyplvajcich z tejto zmluvy. My sme boli krstom zalenen do novho Izraela do Cirkvi a stali sme sa astnmi na Kristovch prisbeniach. V evanjeliu povame, e po naroden Jeia pastieri oslavovali a chvlili Boha za vetko, o pouli a videli. Aj my chceme po cel tento rok oslavova a chvli Boha za evanjelium, ktor posilovalo cel genercie naich veriacich a ktor aj my povame ako radostn zves pre n ivot, ale aj za vetky jeho viditen i neviditen dobrodenia za vetko, o sme pouli a videli. Dnen evanjelium nm predstavuje aj udalos, ke Jozef a Mria nali Jeia v chrme. Nech nm Jubilejn rok Preovskej archieparchie 2018, ktor dnes zaname slvi, pome umocni nau vieru v Jeia Krista prtomnho v naich chrmoch, v Boom slove, vo sviatostiach a v spoloenstve Cirkvi, ale aj nanovo ho njs v naom kadodennom ivote, v naich rodinch, v udalostiach nho ivota.

Hlavnm jubileom v tomto roku je vznamn medznk ivota Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, ktorm je dvesto rokov od zriadenia Preovskej eparchie. Svt stolica ponkla naim predkom ijcim na tomto zem u pred dvesto rokmi vlastn cirkevn hierarchiu Preovsk eparchiu na ele s eparchilnym biskupom. Tak boli nai predkovia jasne ukotven vo vlastnej cirkevnej truktre a zastreen vlastnm biskupom. Od toho asu Preovsk eparchia zaala psa svoje vlastn radostn i bolestn dejiny. Hoci zaiatky boli ak, pretoe sme boli v tomto priestore akmsi nechcenm dieaom, to, e to bolo vek Boie dielo, meme vidie dnes, po tom vetkom, o Grckokatolcka cirkev na Slovensku preila. Poas jej likvidcie v rokoch 1950 1968 bola celch osemns rokov postaven mimo zkona, jej biskupi a mnoh kazi skonili vo vzen a ostatn kazi aj s rodinami boli deportovan do vyhnanstva. Aj po obnoven Cirkvi bola a do roku 1990 situcia kritick. Potom sa vaka horlivm kazom a veriacim zaal jej rozkvet.

V jubilejnom roku si pripomname pdesiat rokov od obnovenia innosti Grckokatolckej cirkvi, ktor komunistick reim v roku 1950 nsilne zlikvidoval. Biskupi muenci, ale aj kazi, ktor preli vzenm, boli rehabilitovan. Vy star si na to ivo pamtte, koko bolo v roku 1968 zo vzkriesenia Grckokatolckej cirkvi radosti.

Pred desiatimi rokmi bola Preovsk eparchia poven na archieparchiu a Preov sa stal metropolitnm sdlom. Ppe Benedikt XVI. v roku 2008 zriadil Grckokatolcku metropoliu sui iuris na Slovensku, povil Koick apotolsk exarcht na Koick eparchiu a zriadil Bratislavsk eparchiu.
  
V jubilejnom roku si ete pripomenieme aj stotridsa rokov od narodenia bl. hieromuenka Pavla Petra Gojdia a tridsa rokov od vyhlsenia baziliky minor v utine, najvom ptnickom mieste Grckokatolckej cirkvi. V tom vetkom vidme dozrievanie naej miestnej cirkvi. Za vetky tieto Boie dary chceme v jubilejnom roku zo srdca akova.

Zrove v tomto roku budem aj ja Bohu akova za niekoko jubile za svoj ivot, za dar kazstva, za biskupsk svtenie i za slubu metropolitu.
Jubilejn rok 2018 chceme teda dstojne oslvi mnohorakm spsobom. V kadom chrme sme ho u zaali eucharistickou pobonosou a modlitbou.

V Rme sme poiadali o zskanie odpustkov jubilejnho roka pre desa vybranch chrmov Preovskej archieparchie, v ktorch ich budeme mc zskava poas celho roka za splnenia obvyklch podmienok. Okrem katedrlneho chrmu v Preove a vikaritneho chrmu v Humennom, baziliky v utine a chrmu na hore Zvir v Litmanovej budeme mc zska plnomocn odpustky aj v chrmoch v Poprade, v Bardejove, vo Svidnku, v Stropkove, v emernom a v Snine. Vrelo odporam tak jednotlivcom, ako aj kazom, aby sa snaili sprostredkova veriacim spolon pte na niektor z vymenovanch miest s cieom zska tieto jubilejn odpustky.

V jubilejnom roku vm chceme ponknu sriu desadielnej kninej edcie Grckokatolcka cirkev na Slovensku, vedeck konferenciu, slvnostn svt liturgiu za asti domcich biskupov i vchodnch biskupov z okolitch krajn. Usporiadame tlaov konferencie, tri vek akovn pte: v aprli do Svtej zeme, v jni do Sankturia Boieho milosrdenstva v Krakove a v oktbri do Rma. Vyjde nm jubilejn potov znmka, vydme pamtn medailu, usporiadame putovn vstavu historickch fotografi. Ale najdleitejm bodom jubilejnch oslv bude akovn rok pred Eucharistiou celoron adorcia v naich farskch a fililnych chrmoch, vo formanch centrch a v inch kaplnkch poda pripravenho rozpisu.
Na Vianoce som v katedrle posvtil kpie ikony krsnobrodskej Presvtej Bohorodiky, ktor dnes zan putova po Preovskej archieparchii, po kadom protopresbyterte. Vek draz kladieme na nae najvie odpustov slvnosti v Litmanovej a v utine. Vetky tohtoron slvenia a podujatia bud ma prvlastok jubilejnch oslv.

Drah veriaci, vetkch vs pozvam k aktvnej asti na tchto oslavch poda pripravenho kalendra slven a podujat, ktor je k dispozcii v kadom chrme. Tie je kompletn a aktualizovan na webovej strnke naej archieparchie, aby bol dostupn kadmu veriacemu. Vanos plod nov dary. Bume horliv v akovan Pnu Bohu i Presvtej Bohorodike za nau Grckokatolcku cirkev, za jej rozkvet, za biskupov, kazov, rehonkov, rehon sestry a za bohoslovcov. Modlime sa, aby sme vetci ili horlivo poda Boej vle, kad na tom mieste, kde ns Pn Boh postavil, aby sme rili Boie krovstvo na zemi. Aby sa Jei vzmhal v naom ivote i v tomto svete. Presvt Bohorodika, pros za ns, aby sme vetky jeho slov poda tvojho prkladu zachovvali vo svojich srdciach a uskutoovali ich v kadodennom ivote.

Vetkm im a vyprosujem astn a poehnan nov rok pln Boej lsky a pokoja, a zo srdca vm udeujem archijerejsk poehnanie.
 
V arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
28. mj 2024 (utorok) Viliam
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1519176 (35 %)
me by
1392762 (32 %)
nepi
1409716 (33 %)
Hlasy: 4321654
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX