Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Mme strach pred smrou a pritom sa nebojme hriechu. Mal deti sa boja straidiel, ale neboja sa oha a ke sa im naskytne prleitos natiahnu ruku k zaplenej svieke, nioho sa neobvaj a ju tam aj naahuj... Nekodn maska straidla ich stra a toho, o je u v samotnom princpe stran oha, sa neboja. Tak ja my sa bojme smrti, ktor je nekodnou maskou a nebojme sa hriechu, ktor je skutone stran a podobne ako ohe zoiera nae svedomie.
sv. Jn Zlatosty
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

21.07.2018 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(2660) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Arcibiskup Jn Babjak vyhlsil blahoslavenho Pavla Gojdia za patrna mesta Preov

Arcibiskup Jn Babjak vyhlsil blahoslavenho Pavla Gojdia za patrna mesta Preov

Jednm z vro prebiehajceho Jubilejnho roka Preovskej archieparchie 2018 je aj 130. vroie narodenia blahoslavenho preovskho biskupa muenka Pavla Petra Gojdia OSBM. V sobotu 21. jla sa v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove uskutonila archieparchilna odpustov slvnos k jeho cte, pri ktorej ho preovsk arcibiskup metropolita Mons. Jn Babjak SJ vyhlsil za patrna mesta Preov. Poas archijerejskej svtej liturgie zrove udelil diakonsk svtenie a posvtil tyri nov obrazy v katedrle.
 
Hlavnm sliacim archijerejskej svtej liturgie bol vladyka Jn Babjak. Homliu ohlsil protosynkel Preovskej archieparchie Mons. ubomr Petrk, ktor zdraznil, e blahoslaven preovsk biskup mal osobn sksenos s mocou Boej lsky, ktor m moc aj smr premeni na ivot. Jasne to vyjadril svojm biskupskm heslom Boh je lska, milujme ho! Svtencovi povedal, aby si za svoj duchovn vzor do kazstva vzal tohto svtca a aby aj on, spolu s manelkou, kad de prosil o dar podobnej sksenosti s Dobrm pastierom Jeiom Kristom. V homlii vychdzal z Jeiovch slov: to mi je zstupu, lebo u tri dni sa zdriavaj pri mne a nemaj o jes. A nechcem ich prepusti hladnch, aby nepoomdlievali na ceste (Mt 15, 32). Pri troch doch poukzal na sksenos Izraela, ktor po troch doch cesty pou zaksil moc Boej lsky (Ex 15, 22 25) a tie na trojdov Jeiovo zostpenie do trob zeme a na jeho Paschu.
 
V dekrte, ktorm vladyka Jn na konci slvnosti vyhlsil jednho zo svojich predchodcov na preovskom biskupskom stolci za patrna mesta Preov, je okrem inho uveden: Blahoslaven hieromuenk Pavel Peter Gojdi OSBM psobil ako grckokatolcky biskup v Preove v rokoch 1927 1960, z ktorch poslednch 10 rokov strvil v leopoldovskej vznici. V roku 1960 vern Kristovi, Cirkvi a Svtmu Otcovi v leopoldovskej vznici aj zomrel. Za jeho lskav, pozorn a dobroinn vzah k uom ho nazvali muom zlatho srdca. Mesto Preov mu v roku 2003 udelilo titul in memoriam: estn oban mesta Preov. Dnes, ke si pripomname 130. vroie jeho narodenia, vedom si jeho otcovskho vzahu k obyvateom mesta Preov a van za prklad jeho svtosti vyhlasujem blahoslavenho hieromuenka Pavla Petra Gojdia OSBM, preovskho biskupa, za patrna Bohom chrnenho mesta Preov. Vetkch obyvateov mesta Preov zverujem pod ochranu Presvtej Bohorodiky, na mocn prhovor sv. Jna Krstitea, patrna Preovskej grckokatolckej archieparchie a osobitne na prhovor bl. Pavla Petra Gojdia, patrna mesta Preov. V tento de zverejnen dekrt bol preovskm arcibiskupom metropolitom Jnom podpsan priamo v de 130. vroia narodenia 17. jla 2018. Dekrt potom slvnostne odovzdal primtorke mesta Preov.
 
Zrove odovzdal pani primtorke Zlat medailu blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia OSBM pre Mesto Preov.
 
Arcibiskup Jn vyjadril presvedenie, e nov nebesk patrn Preova bude tomuto ndhernmu mestu pomha svojm prhovorom neustle dozrieva: S jeho pomocou bude nae mesto Preov dozrieva a pome to i vetkm obyvateom mesta. Ve nstrah z kadej strany je dos, mesto a dobr udia v om potrebuj duchovn ztitu, ktor bude odra a nii tieto nstrahy diabla, a zlch ud, ktor klamstvom, falonou propagandou a rznymi inmi praktikami, chc iba sami materilne profitova na kor vetkch ostatnch ud mesta, i kraja. Prosme bl. hieromuenka Pavla Petra Gojdia o duchovn pomoc pre pani primtorku, pre poslancov mestskho zastupitestva, pre pna upana a poslancov kraja, ako aj pre vetkch ud nho mesta, ktor maj dobr mysly a chc tu i v lske a v pokoji. Nsledne predniesol modlitbu bl. Gojdia z vzenia a modlitbu k blahoslavenmu hieromuenkovi P. P. Gojdiovi.
 
Pred liturgickou slvnosou preovsk arcibiskup metropolita posvtil tri nov nstenn maby blahoslavench muenkov biskupov Pavla Petra Gojdia OSBM a jeho pomocnho biskupa Vasia Hopka, ktorch relikvie s k verejnej cte vystaven v tejto katedrle, i rehonho kaza Metoda Dominika Trku CSsR. Ako aj tvrt medailn s vyobrazenm Boieho sluobnka Jna Ivana Mastiliaka CSsR, ktorho proces skmania nost prebieha na eparchilnej rovni. Tie bol posvten erb Preovskej archieparchie a preovskho arcibiskupa metropolitu Jna Babjaka SJ s uvedenmi rokmi 1818 2018, ktor bud pripomna 200. vroie knonickho zriadenia Preovskej eparchie. Portrty a erby s vyobrazen v historickch relifnych medailnoch, ktor boli doteraz przdne a nachdzaj sa na opornom mre, ktor tvor zbradlie chru katedrly a je ich vidie pri pohade z lode a svtyne katedrly. Tieto nov maby, ktor vyhotovil Roland Nosov, bud trvalou pamiatkou na Jubilejn rok Preovskej archieparchie 2018 a na vyhlsenie bl. P. P. Gojdia za patrna mesta Preov.

Poas archijerejskej svtej liturgie zrove vladyka udelil diakonsk svtenie poddiakonovi Erikovi Hrabkovi, ktor sa tak stal trnstym tohtoronm diakonom Preovskej archieparchie a v nedeu 22. jla 2018 prijme spolu s diakonom Alexandrom Duom kazsk svtenie v Bazilike minor v utine. Slvnos ndhernm liturgickm spevom sprevdzal Grckokatolcky chrmov zbor bl. P. P. Gojdia z Vranova nad Topou-emernho pod vedenm Mrie andorovej.
 
Archieparchilna odpustov slvnos zaala modlitbou Akatistu k blahoslavenmu biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdiovi. Zastnil sa na nej aj emeritn pomocn biskup Praskho apotolskho exarchtu Mons. Jn Eugen Koi, primtorka mesta Preov Andrea Turanov a viacer al hostia.
 
Blahoslaven biskup Pavel Peter Gojdi OSBM psobil ako grckokatolcky biskup v Preove v rokoch 1927 a 1960, z ktorch poslednch desa rokov bol vznen. Bol falone obvinen a vo vykontruovanom politickom procese odsden na doivotie a alie tresty. Zomrel v de svojich 72. narodenn ako preovsk biskup vern Kristovi, Grckokatolckej cirkvi, Svtmu Otcovi i svojmu svedomiu vo vzen v Leopoldove 17. jla 1960.
 
Narodil sa 17. jla 1888 v rusnskej rodine grckokatolckeho kaza v Ruskch Pekanoch nealeko Preova. Blahoreil ho svt Jn Pavol II. 4. novembra 2001 v Rme. Jeho telesn ostatky s k verejnej cte uloen v bonej kaplnke Katedrly sv. Jna Krstitea v Preove. 27. janura 2008 mu bol udelen titul Spravodliv medzi nrodmi in memoriam za zchranu mnohch idovskch spoluobanov a za jeho otvoren protesty proti deportcim.
 
 

DEKRT

Synoda 2021 - 2023
Dnes
02. oktber 2023 (pondelok) Levoslav
Svt da: Svt hieromuenk Cyprin. Svt muenica Justna.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1477499 (35 %)
me by
1354478 (32 %)
nepi
1369968 (33 %)
Hlasy: 4201945
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX