Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ak neodpust svojmu nepriateovi utrpen bezprvie, potom ti bude viacej kodi ako osoi, ke sa bude modli ...odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom.
sv. Atanz
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Nvteva Svtho Otca Frantika na Slovensku
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

30.01.2019 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(1536)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Grckokatolci si pripomnaj 11. vroie povenia na metropolitn cirkev sui iuris

Grckokatolci si pripomnaj 11. vroie povenia na metropolitn cirkev sui iuris

Pred jedenstimi rokmi, 30. janura 2008, ppe Benedikt XVI. povil Grckokatolcku cirkev na Slovensku na metropolitn cirkev sui iuris so sdlom v Preove, priom povil Preovsk eparchiu na archieparchiu a metropolitn sdlo a za prvho preovskho arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajieho preovskho eparchilneho biskupa Mons. Jna Babjaka SJ. Zrove povil Koick apotolsk exarcht na eparchiu a vtedajieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvho koickho eparchilneho biskupa. Zriadil aj nov Bratislavsk eparchiu a za jej prvho eparchilneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnka. Do Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Preovsk archieparchia, Koick eparchia a Bratislavsk eparchia.
 
Na zklade metropolitnho usporiadania Grckokatolckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktor tvoria jej biskupi. Je jej zkonodarnm zborom. Uskutouje sa na nej jeden z najdleitejch znakov a symbolov vchodnej cirkevnej identity princp synodality. Jej innos sa riadi normami knonickho prva a tattom, ktor schvlila Svt stolica. Doteraz sa uskutonilo 27 riadnych zasadnut Rady hierarchov.
 
Rok 2018 slvila Preovsk archieparchia a cel Grckokatolcka cirkev na Slovensku ako jubilejn rok, v ktorom si pripomenula viacero vzcnych vro. Predovetkm 200. vroie zriadenia Preovskej eparchie bulou Relata semper ppea Pia VII. v roku 1818, 50. vroie vzkriesenia Grckokatolckej cirkvi v bvalom eskoslovensku v roku 1968, 10. vroie povenia Grckokatolckej cirkvi na Slovensku na metropolitn cirkev sui iuris so sdlom v Preove v roku 2008 ppeom Benediktom XVI. a alie vroia.
 
V rmci jubilejnho roka sa konalo viacero liturgickch slven za asti kardinlov, arcibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraniia a rzne podujatia. V rmci hlavnch slven 4. februra 2018 v Bazilike Zosnutia Presvtej Bohorodiky v utine grckokatolci akovali za 10 rokov Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris, za asti kardinla Stanisawa Dziwisza, a 22. septembra 2018 v Bazilike Zosnutia Presvtej Bohorodiky v utine, za asti prefekta Kongregcie pre vchodn cirkvi kardinla Leonarda Sandriho, akovali za 200 rokov od zriadenia Preovskej eparchie.
 
V jni 2018 pri prleitosti 50. vroia vzkriesenia Grckokatolckej cirkvi v bvalom eskoslovensku posvtil preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ pamtn kr pri Divadle Jona Zborskho v Preove, na mieste, kde stl pvodn Grckokatolcky kazsk seminr a Vysok bohosloveck kola.
 
Sasou oslv jubilejnho roka bola okrem inho aj akovn p Grckokatolckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Rma v doch 6. a 7. oktbra 2018. Viac ako 1300 grckokatolckych ptnikov prijal 6. oktbra na osobitnej audiencii Svt Otec Frantiek.
 
11. decembra 2018 sa v Divadle Jona Zborskho v Preove uskutonil Slvnostn galaveer pri prleitosti koniaceho sa Jubilejnho roka Preovskej archieparchie 2018.
 
V Jubilejnom roku Preovskej archieparchie 2018 bola vydan pamtn medaila a jubilejn potov znmka. Po farnostiach archieparchie putovala ikona Krsnobrodskej Bohorodiky a v desiatich chrmoch mohli veriaci prija plnomocn odpustky.
 
Niektor aktulne informcie o Preovskej archieparchii

Preovsk archieparchia je zemne toton s zemm Preovskho samosprvneho kraja. M 117 390 veriacich, 18 protopresbytertov (dekantov), z ktorch s dva personlne, 164 farnost, 315 kazov, z toho 20 rehonch, a troch diakonov. Z uvedenho potu kazov bolo v roku 2018 ptns novokazov. V Preovskej archieparchii je 361 chrmov, z toho jeden nov chrm bol posvten v roku 2018 v Levoi. V roku 2018 bola posvten aj jedna nov farsk budova v Litmanovej.
 
o sa tka rehonho ivota, popri kazoch bazilinoch a redemptoristoch s ete u redemptoristov dvaja rehon bratia a na zem archieparchie psob aj 75 rehonch sestier z rdu bazilinok, kongregcie sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie a kontemplatvnych sestier redemptoristiek.
 
Grckokatolcka metropolitn cirkev sui iuris na Slovensku m v sasnosti 77 seminaristov (nielen v seminri, ale aj v zahrani a na pastoranej praxi), z toho Preovsk archieparchia m 49 seminaristov. V Preove sdli nielen Grckokatolcky kazsk seminr blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia, ale aj Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity, ktor je zrove cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregciou pre katolcku vchovu (seminre a tudijn intitty) a na ktorej v akademickom roku 2018/2019 tuduje 350 tudentov.
 
V Preove sdli aj redakcia oficilneho asopisu Grckokatolckej cirkvi na Slovensku Slovo, ktor vychdza ako plnofarebn dvojtdennk. V roku 2019, konkrtne 14. februra, oslvi asopis Slovo 50. vroie od zaiatku jeho vydvania.
V Preove m svoje sdlo aj Grckokatolcka charita, ktor intenzvne pomha nielen v Preove, ale aj na inch miestach uom, ktor s v ndzi.
 
Aktulne na archieparchilnej rovni prebieha proces o ivote, hrdinskch nostiach, o povesti svtosti a znameniach Boieho sluhu, grckokatolckeho rehonho kaza, Jna Ivana Mastiliaka CSsR.
 
Celorone s najnavtevovanejmi ptnickmi miestami Preovskej archieparchie utina a hora Zvir v Litmanovej, ktor s duchovnm putom zviazan s bazilikou Santa Maria Maggiore v Rme. Okrem toho m archieparchia niekoko alch navtevovanch ptnickch miest.
 
Intenzvne v archieparchii psobia 4 pastoran centr pre mlde v Juskovej Voli, pre stredokolkov a vysokokolkov v Preove, pre rodiny na Sigorde a pre Rmov v iave. Od roku 2017 aj tri rmske misie v okresoch Vranov nad Topou, Bardejov a Star ubova. Psob v nich sedem kazov.
 
V archieparchii psob 10 kl a kolskch zariaden. Od roku 2017 zaala vysiela grckokatolcka televzia Logos. Kad tde m v TV Lux a v TV Noe premiru Grckokatolcky magazn.
 
Katedrlny chrm v Preove je zasvten sv. Jnovi Krstiteovi. Popri relikvii Svtho Kristovho kra s v katedrle k cte vystaven aj relikvie sv. Jna Krstitea, sv. prvomuenka tefana a viacerch inch svtch. V bonch kaplnkch s to relikvie blahoslavench grckokatolckych biskupov muenkov Pavla Petra Gojdia OSBM a Vasia Hopka a v lodi chrmu aj vern kpia Turnskeho pltna. Tto katedrlu v roku 1995 navtvil sv. Jn Pavol II.
 
Preovsk arcibiskup a metropolita Jn Babjak SJ je predsedom Rady hierarchov Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Ako hlava tejto cirkvi je stlym lenom Synody biskupov v Rme a lenom Kongregcie pre vchodn cirkvi. V rmci KBS je predsedom Environmentlnej subkomisie.
 
Od roku 2017 m Preovsk archieparchia zriaden Humensk archieparchilny vikarit so sdlom v Humennom.
 
V roku 2018 bol otec Marin Andrej Pack CSsR, ktor vtedy psobil ako duchovn otec kontemplatvnych sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topou-Lomnici, vymenovan Svtm Otcom Frantikom za eparchilneho biskupa Torontskej slovenskej grckokatolckej eparchie svtch Cyrila a Metoda v Kanade. Ako biskup slovenskej eparchie v zahrani je riadnym lenom Rady hierarchov Grckokatolckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Jeho biskupsk vysviacka sa uskutonila 2. septembra 2018 v Bazilike Zoslania Svtho Ducha v Michalovciach.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
04. december 2022 (nedea) Barbora
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1447779 (35 %)
me by
1325175 (32 %)
nepi
1341230 (33 %)
Hlasy: 4114184
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX