Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Menu
Citát
Väčšina tých, čo sa zaklali mečom, alebo utopili v riekach, alebo spáchali samovraždu nejako inak, boli k tomu privlečení následkom smútku.
sv. Ján Zlatoústy
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku
Facebook grkatpo
Gréckokatolícka teologická fakulta
GMC BARKA - Juskova Voľa
Úvod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Správy

11.03.2020 | ISPA | Čítanosť(2668)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Usmernenia a rozšírené informácie k zákazu verejných bohoslužieb

Usmernenia a rozšírené informácie k zákazu verejných bohoslužieb

Drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, veriaci Prešovskej archieparchie,
 
na základe Stanoviska KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb z 10. marca 2020, zverejňujeme ďalšie resp. rozšírené informácie, po tom, čo sme včera mailom informovali kňazov:

  

1. V prílohe predkladáme Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov od hlavného hygienika Slovenskej republiky.
 
Z listu zvlášť vyberáme: "Úrad verejného zdravotnícta v Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie ich prípadnému úmrtiu," uvádza hlavný hygienik SR Ján Mikas. V liste pridáva aj usmernenie k usporiadúvaniu ostatných cirkevných obradov. Apeluje, aby sa konali iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť. Zdôrazňuje, že tam, kde je to možné, cirkvi majú organizovať obrady v exteriéroch a zároveň iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb. Zároveň píše, že z obradov majú cirkvi vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 
"Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod. Pri prijímaní striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou) a pod.," dodáva v liste cirkvám hlavný hygienik SR. (pdf)


2. Oznamujeme, že v najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. Preto prosíme kňazov, aby o tom veriacich čo najviac informovali.


3. Žiadame kňazov, aby aj počas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak k dispozícii veriacim – nielen prostredníctvom telefónu, ale v prípade potreby aj osobne.


4. Zakázané sú verejné bohoslužby, teda kňazi podľa možnosti majú sláviť sväté liturgie, prípadne aj niektoré iné slávenia neverejne za zatvorenými dverami chrámu. Je vhodné ba potrebné, aby sa naďalej používali zvony a aj tak boli veriaci upovedomení o tom, že sa môžu duchovne zjednotiť s kňazom, ktorý sa modlí v chráme.


5. Prosíme kňazov, aby – ak je to možné – ponúkali veriacim možnosť v priebehu dňa navštevovať chrám k osobnej modlitbe (mimo času bohoslužieb, kedy je chrám uzamknutý).


6. Farské oznamy veriacim ponúkajte prostredníctvom oznamov na dverách chrámov, prípadne na prístupných farských nástenkách, ale aj na webových stránkach farností, prípadne obecných stránkach či prostredníctvom obecného rozhlasu.


7. Ak sa chcú veriaci vyspovedať, nech si s kňazom telefonicky dohodnú čas svätej spovede v chráme.


8. To isté platí v prípade udelenia sviatosti pomazania chorých. Ak veriaci zavolajú kňaza, je potrebné ísť.


9. V prípade, ak si vážne chorý pacient žiada kňaza, má o to on priamo alebo jeho príbuzní telefonicky požiadať zdravotnícky personál a po dohode kontaktovať nemocničného kňaza. V prípade ak nemocnica nemá nemocničného kňaza, kňaza z farnosti.


10. V prípade žiadosti o krst (iniciačné sviatosti), ak je to možné, dohodnite s rodinou krst na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb. Ak to nie je z nejakého vážneho dôvodu možné, udeľte tieto sviatosti v chráme v čo najužšom kruhu rodiny.


11. Čo sa týka pohrebov, je potrebné vykonať pohreb s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny, s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovanija). Pri žiadosti o zádušnú svätú liturgiu treba postupovať takto: Ponúknuť pozostalým, že zádušnú svätú liturgiu bude sláviť sám kňaz neverejne v chráme. Ďalšia možnosť je posunúť zádušnú svätú liturgiu na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb, napr. na deviaty alebo štyridsiaty deň, alebo iný deň.


12. Prosíme kňazov, aby popri osobnej komunikácii s veriacimi, ktorá nie je zakázaná, používali aj všetky iné vhodné a dostupné možnosti komunikácie, aby sa veriaci v tomto čase Veľkého pôstu necítili osamotení vo svojom duchovnom živote, aby sa nemohli cítiť opustení svojimi duchovnými pastiermi. Aby sme im pomohli tento vzácny čas pôstu prežiť duchovne čo najintenzívnejšie. Preto im ponúkajme všetky vhodné možnosti k osobnému a rodinnému duchovnému životu.


13. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.


14. Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.


15. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.


16. V tejto situácii veriacim ponúkame aj modlitbu v rozličných potrebách a modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke. (pdf)


17. Bohoslužby v priamom prenose na www.logos.tv je možné sledovať z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tomto poriadku:

Všedný deň:
16:30 Svätá liturgia; v stredu a v piatok služba vopred posvätených darov

 

Sobota:
07:00 Svätá liturgia a panychída s hramotami
17:00 Veľká večiereň
 
Nedeľa:
07.00 Utiereň
08.00 Svätá liturgia
10:00 Svätá liturgia
17:00 Veľkopôstna večiereň
 
Zároveň možno sledovať priame prenosy bohoslužieb na www.logos.tv z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15), z Baziliky minor v Ľutine a z niekoľkých ďalších miest (katedrály v Košiciach a Bratislave a pútnické miesta).

18. Televízia Zemplín (www.zemplin.tv) ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, aj z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (PO – PI svätá liturgia o 16:30, SO svätá liturgia o 7:00, Veľká večiereň o 17:00, NE Utiereň o 7:00, sväté liturgie o 8:00 a 10:00, Veľkopôstna večiereň o 17:00) a z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15).

19. Televízia Lux:
PO – PI: 7:00 , 12:00 , 19:00
SO: 7:00, 18:00
NE 15. 3. 2020: 10:30, 18:00
NE 22. 3. 2020: 10:00, 18:00
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

 
20. Rádio Lumen: Od stredy 11. marca si vypočujete denne v priamom prenose sväté omše z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a ďalších miest a to hneď dvakrát denne. Ráno o 8:30 a večer v tradičnom čase o 18:00.


21. Kňazom ponúkame príhovor hovorcu KBS Martina Kramaru k tejto situácii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202003110 34


22. Ponúkame aj homíliu Svätého Otca Františka z 10. marca 2020: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202003100 28

 

23. Nezabúdajme na dodržiavanie hygienických pokynov, ktoré sú už všeobecne známe.

  

Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu pozornosť na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži. V očakávaní slávneho Kristovho vzkriesenia


Arcibiskupská kúria v Prešove

Synoda 2021 - 2023
Dnes
24. september 2022 (sobota) Ľuboš, Ľubor
Liturgické čítania:
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1443061 (35 %)
môže byť
1319641 (32 %)
nepáči
1336620 (33 %)
Hlasy: 4099322
Už ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX