Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Je lepie mla a niem by, ne hovori a neby nim.
sv. Ignc Antiochijsk
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

26.03.2020 | ISPA | tanos(3301) | Prlohy
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Intrukcie Kongregcie pre vchodn cirkvi ohadom vekononch slven vo vchodnch katolckych cirkvch

Intrukcie Kongregcie pre vchodn cirkvi ohadom vekononch slven vo vchodnch katolckych cirkvch

Kongregcia pre vchodn cirkvi vydala 25. marca 2020 dokument s nzvom Intrukcie o paschlnych slveniach vo vchodnch katolckych cirkvch. Tmto Vm priname oficilny preklad Organizanho a prekladateskho oddelenia KBS:

 

INTRUKCIE O PASCHLNYCH SLVENIACH VO VCHODNCH KATOLCKYCH CIRKVCH

 

Vzhadom na rchle renie sa pandmie ochorenia Covid-19, a to aj v mnohch krajinch, kde ij alebo trvalo pobvaj veriaci vchodnch katolckych cirkv, Kongregcia pre vchodn cirkvi vyzva vetkch hlavnch predstaviteov, ktor s na ele cirkv sui iuris, aby vydali pokyny v slade s opatreniami, ktor zaviedli obianske autority na zabrnenie renia nkazy a aby povzbudili k takmu postupu aj ostatn katolcke i nekatolcke kresansk cirkvi, ktor psobia na danom zem.

 

Vzhadom na rozmanit obradov tradcie a rzny dtum slvenia Paschy poda prslunho kalendra, nie je mon vyda jednotn usmernenie, ktor by celostne zahalo sasn prax kadej Cirkvi sui iuris.

 

V kadom prpade sa, vak, zd vhodn, aby sme sa s Vami podelili o nasledovn odporania:


- Treba striktne dodra, aby sa sviatky slvili v de, na ktor pripadaj poda liturgickho kalendra, a aby sa prslun slvenia, ktor sa bud mc uskutoni, vysielali alebo prenali cez streaming, aby ich veriaci mohli sledova zo svojich domovov.


- Treba vzia do vahy [v tchto slveniach] urit prispsobenia, ktor s nevyhnutn vzhadom na obmedzen prtomnos liturgickej asistencie. Hoci niektor obradov tradcie predpokladaj as spevckeho zboru a [posvtench] sluobnkov, to v aktulnej situcii nie je mon, ba ani mdre, aby sa veriaci zhromaovali vo vom pote.


- Nech sa tie vynechaj tie asti slven, ktor s spojen s uritm obradom mimo chrmu.


- Nech sa pripomna veriacim, ak hodnotn je osobn modlitba i modlitba v kruhu rodiny, ktor je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktor je v sasnej situcii dleitm prostriedkom na odovzdvanie viery, i jej obsahov a uritch modlitieb medzi jednotlivmi generciami. Treba tie pripravi a rozri cez prostriedky spoloenskej komunikcie tak materily, ktor by pomohli dospelm vysvetli v rodine a zvl᚝ malm deom, mystaggiu obradov, ktor by sa za normlnych okolnost slvili v chrme za prtomnosti zhromadenia.


- Bohatstvo paschlnych slven, ponc od Kvetnej (Palmovej) nedele po Nedeu Paschy, mono zvrazni odporanm, aby sa veriaci pomodlili niektor asti doma a v rodinch, s pomocou prrunch materilov, ktor sa zvyajne kad rok dvaj k dispozcii v miestom spoloenstve.


- Kazi, ktor nemu slvi liturgiu sami, nech sa modlia hodinky, zvl᚝ almy a tie modlitby, ktor nevyaduj odpovede chru i veriacich.


- Na Vek tvrtok slvia niektor Cirkvi sui iuris pri rannom liturgickom slven obrad posvtenia myra. Toto slvenie, ktor nie je na Vchode nutne spojen s tmto dom, sa me preloi na in de.


- Na Vek piatok treba da do popredia modlitbu pri kri a pri Kristovom hrobe, i u osamote alebo spolu v rodine, priom mono poui bohat texty vchodnch tradci, predpsan na tento de.


- V noc Paschy noc mono vyzva rodiny, ak je to mon prostrednctvom slvnostnho hlaholu zvonov, aby sa zili na tanie evanjelia o vzkriesen, a aby zaplili svetlo [sviece] a zaspievali niektor tropre alebo spevy vlastn ich tradcii, ktor veriaci asto vedia naspam.


- Ak boli plnovan na Paschu nejak krsty, nech sa preloia na in dtum.


- Zostvaj v platnosti ustanovenia, ktor vydala Apotolsk penitenciria dekrtom zo da 19. marca t.r. Kee mnoho veriacich je zvyknutch spoveda sa v obdob pred Paschou, nech tam, kde to nie je mon, duchovn pastieri uria veriacim, aby sa pomodlili niektor z kajcnych modlitieb bohatej vchodnej tradcie a modlili sa ich s duchom poknia.

 

S ctou,

+ Leonardo kard. Sandri v.r.

prefekt


Don Flavio Pace
podsekretr

 

Prlohy

Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. september 2023 (utorok) Edita
Svt da: Odchod do venosti svtho apotola a evanjelistu Jna Teolga.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475983 (35 %)
me by
1353209 (32 %)
nepi
1368463 (33 %)
Hlasy: 4197655
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX