Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Najviac kod sebe, ak nepriatea nemiluje.
sv. Bernard
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

16.07.2020 | Michal Pavliinovi | tanos(1466)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Uplynulo 60 rokov od mrtia biskupa zlatho srdca

Uplynulo 60 rokov od mrtia biskupa zlatho srdca

Cel grckokatolcka cirkev na Slovensku si dnes pripomna 60. vroie od mrtia blahoslavenho biskupa Pavla Petra Gojdia OSBM. Vladyka Pavel zomrel 17. jla 1960 v de svojich 72. narodenn v leopoldovskej vznici. Toto vroie si Preovsk archieparchia pripomenie slvnostnou archijerejskou svtou liturgiou, ktor bude v sobotu 18. jla o 10.00 hod. v jeho rodisku v Ruskch Pekanoch slvi preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ.
 
Grckokatolcky biskup Pavel Peter Gojdi sa narodil 17. jla 1888 v Ruskch Pekanoch nealeko Preova v rodine grckokatolckeho kaza tefana Gojdia a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter.
 
Zkladn vzdelanie nadobudol v Cigeke, neskr v Bardejove a v Preove. Po zskan zkladnho vzdelania v tdiu pokraoval na gymnziu v Preove, ktor ukonil maturitou v roku 1907. Poujc Bo hlas, ktor ho volal ku kazstvu nastpil na tdium teolgie v Preove. Nakoko dosahoval vynikajce vsledky bol poslan po roku na alie tdia do Budapeti.
 
Sviatos kazstva prijal z rk preovskho biskupa Jna Vlyiho 27. augusta 1911. 20. jla 1922 vstpil do Rdu sv. Bazila Vekho na erneej Hore pri Mukaeve a nsledne po oblieke prijal meno Pavel. Stalo sa tak pre jeho skromnos, pokoru, tbu i v askze a tak sli Pnu Bohu.
 
Boia va vak bola in a t ho predurila na vysok dupastiersku lohu v slube biskupa. Da 14. septembra 1926 bol menovan za apotolskho administrtora Preovskej eparchie. Pri svojej intalcii za administrtora ohlsil program svojho apotoltu: S pomocou Boou chcem by otcom sirt, pomocnkom chudobnch a teiteom zarmtench.
 
Na biskupa bol Pavel Peter Gojdi konsekrovan v Rme 25. marca 1927. O dva dni neskr, spolu s otcom biskupom Nyradim, boli prijat na osobnej audiencii Svtm Otcom Piom XI. Ppe daroval otcovi biskupovi Pavlovi zlat kr, ktor mu podval so slovami: Tento kr je iba slabm symbolom tch vekch krov, ktor na teba zole Pn Boh, mj synu, v Tvojej biskupskej slube.
 
Na svoju apotolsk cestu si zvolil biskupsk heslo: Boh ubov, bim jeho! - Boh je lska, milujme ho! Ako biskup sa zaslil o povznesenie duchovnho ivota kazov a veriacich. Vemi mu zlealo na sprvnom slven bohosluieb a dodriavan cirkevnch sviatkov. V dsledku novch pomerov zriaoval nov farnost ako napr. v Prahe, Bratislave, Levoi a inde. Vaka jeho usilovnosti bol postaven v Preove sirotinec, ktor zveril sestrm sluobniciam Nepokvrnenej Panny Mrie. Vrazn boli jeho aktivity v oblasti kolstva, o dokumentovalo zaloenie Grckokatolckeho gymnzia v Preove v roku 1936. Podporoval aj uitesk akadmiu, seminr, internty.
 
Jeho biskupsk sluba sa niesla v duchu bratstva, lsky, a preto ho nazvali biskupom zlatho srdca.
 
Pri smutne znmych okolnostiach Preovskho soboru da 28. aprla 1950, ktorm grckokatolcka cirkev bola postaven mimo zkon a zrove zakzan jej innos, bol biskup Pavel Peter Gojdi zatknut a internovan. V doch 11. 15. janura 1951 vo vykontruovanom procese s tzv. vlastizradnmi biskupmi Vojtakom, Buzalkom a Gojdiom bol biskup Gojdi odsden na doivotn odatie slobody, zaplatenie dvestotisc korn pokuty a odatie vetkch obianskych prv. Potom nasledovali premiestovania z jednho vzenia do druhho, ako napr. Praha-Ruzy, Valdice, Ilava, Leopoldov. Biskup Gojdi bol vystavovan fyzickmu a psychickmu ntlaku, bol poniovan, musel vykonva najaie a najpodradnejie prce. Za zradu svojej viery mu nkali okamit slobodu, ale vladyka Gojdi to neprijal.
 
Pri prleitost jeho 70-tn mu do vzenia poslal telegram aj ppe Pius XII. Ubezpeil ho v om, e nezabda na svojho hrdinskho syna. Bol to pre otca biskupa skutone jeden z najkrajch dn vo vzen.
 
Vekou tbou vladyku Gojdia bolo, aby zomrel zaopatren sviatosami a v de svojich narodenn. Obe tby sa mu splnili.
 
Zaopatren sviatosami, kedy ho vyspovedal otec Alojz Vrna, ktor Bom riadenm bol krtko pred vladykovou smrou premiestnen do spolonej cely, odiiel do domu Otca 17. jla 1960, teda v de svojich 72. narodenn vo vzenskej nemocnici v Leopoldove. Nsledne bol pochovan bez akchkovek pct na vzenskom cintorne v hrobe bez mena, pod vzenskm slom 681.
 
Vladyku Pavla Petra Gojdia sdne rehabilitovali a 27. septembra 1990. In memoriam ho vyznamenali Rdom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovm krom I. triedy.
 
4. novembra 2001 bol Pavel Peter Gojdi ppeom sv. Jnom Pavlom II. na Nmest sv. Petra vo Vatikne vyhlsen za blahoslavenho. 27. janura 2008 bol v Bratislave blahoslavenmu Pavlovi Petrovi Gojdiovi udelen titul Spravodliv medzi nrodmi za nezitn zchranu idov poas holokaustu.
 
V predveer 15. vroia blahoreenia, 3. novembra 2016, bol v budove ierneho Orla v Preove uveden v premire dokumentrny film o blahoslavenom vladykovi s nzvom Gojdi Lska nadovetko. 21. jla 2018 pri archijerejskej svtej liturgii v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove vyhlsil Mons. Jn Babjak SJ, preovsk arcibiskup metropolita, za asti primtorky mesta Andrey Turanovej, blahoslavenho Pavla Petra Gojdia za patrna mesta Preov.
 
25. mja 2020 bola vladykovi Gojdiovi na mre leopoldovskej vznice slvnostne odhalen pamtn tabua. Slvnosti sa zastnil predseda Nrodnej rady Slovenskej republiky Boris Kollr, ktor sa pri prleitosti 70. vroia zruenia Grckokatolckej cirkvi v bvalom eskoslovensku a 60. vroia muenckej smrti jej biskupa Pavla Petra Gojdia oficilne ospravedlnil za protizkonn a nedemokratick postavenie Grckokatolckej cirkvi mimo zkona, ktor sa udialo 28. aprla 1950.
 
Blahoslavenmu Pavlovi Petrovi Gojdiovi bolo za ostatnch 19 rokov zasvtench 11 chrmov: v Preove na Sdlisku III, v Olejnkove, Hanuovciach nad Topou, Krsnom Brode, Kamenici nad Cirochou, Starej ubovni, vo Vekch Kapuanoch a Lone. V Koiciach a Pinkovciach sa stal patrnom chrmu spolone s blahoslavenm Metodom Dominikom Trkom (grckokatolcky kaz, ktor tie zomrel vo vzen v Leopoldove v r. 1959) a v Bardejove na Vinbargu spolone s blahoslavenm Vasiom Hopkom (grckokatolcky biskup, bval politick vze, ktor zomrel v r. 1976).
 
Okrem toho je mu zasvtench viacero kaplniek (Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity, Grckokatolcka charita, a in), taktie je patrnom kazskho seminra, gymnzia a cirkevnej zkladnej koly s materskou kolou v Preove a je po om pomenovan aj ulica v centre Preova.
 
Blahoslaven biskup Pavel Peter Gojdi je jednou z najvznamnejch osobnost grckokatolckej cirkvi nielen na Slovensku, ale vek cta je mu prejavovan aj v zahrani.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
12. aprl 2024 (piatok) Estera
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506553 (35 %)
me by
1381006 (32 %)
nepi
1397722 (33 %)
Hlasy: 4285281
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX