Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nepatr sa estnmu loveku by hrdm na svoje dobr skutky, ale k pokore sa privdza. Ten, kto rob dobr skutky, m svetl veniec. A ten, kto mnoh dobr skutky vykonal, ale domnieva sa, e mlo je toho, o dobrho vykonal, ten lovek tmto pokornm zmanm o sebe, svetlej a jagavej veniec dostane. U koho je pokorn zmanie, jeho dobr skutky bvaj svetlejie, no ak niet pokornho zmania, vtedy aj svetl dobr skutky temnej a vek sa zmenuj. Preto, ak chce niekto svoje dobr skutky ukza vekmi, nech ich nepoklad za vek, a vtedy sa oni stan vekmi.
sv. Izidor Peluzsk, + 4. st.
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

10.08.2020 | Michal Pavliinovi | tanos(1223) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Litmanovej si pripomenuli 30. vroie od zaiatku dajnch zjaven

V Litmanovej si pripomenuli 30. vroie od zaiatku dajnch zjaven

Poas vkendu 8. a 9. augusta 2020 sa na hore Zvir v Litmanovej uskutonila odpustov slvnos, ktorou si duchovenstvo a veriaci Preovskej archieparchie pripomenuli 30. vroie od zaiatku Vatiknom zatia nepotvrdench zjaven Presvtej Bohorodiky. Program slvnosti, ktor je kadorone duchovne vemi bohat bol z dvodu pandemickch opatren znane okresan a cel odpustov slvnos sa uskutonila iba na farskej rovni.
 
V sobotu veer zaal program modlitbou rozjmavho svtho ruenca, po ktorom nasledovala archijerejsk svt liturgia. Hlavnm celebrantom a kazateom bol preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ, spolu s nm koncelebroval otec Metod Lukaik CSsR, viceprovincil redemptoristov, otec Vladimr Sekera Miklu, rektor Kazskho seminra bl. biskupa Pavla Petra Gojdia v Preove a alch takmer 20 kazov spolu s diakonom Petrom Fekom.
 
V homlii vladyka Jn vyjadril slov vaky Matke Boej tmito slovami: Tridsiate vroie od zaiatku zjaven a dvadsiatepiate od ich ukonenia s pre ns vetkch vzvou k vekmu poakovaniu sa Panne Mrii za jej lsku, za jej prchod na tto horu Zvir, za jej posolstv a za jej trval prtomnos na tejto hore. Drah marinski ptnici, ak sme astn e Matke Boej na ns tak zle, e jej zle, aby sme milovali jej syna Jeia Krista a zle jej na naej spse. no, tu v Litmanovej ns Matka Boia vyzva, aby sme ili stle v milosti posvcujcej a tak boli stle pripraven na pozvanie do venosti.
 
alej vyzdvihol Mriu ako Orodovnicu a Teiteku, ktor nava kadej udskej radosti i starosti a preto je dleit hadie na Matku Boiu a uctieva ju. Vladyka pozval veriacich, aby sa vedeli poakova nebeskej Matke za kad poehnanie, ktor zskaj v ivote a taktie aj za kad kr a akos, lebo skrze neho ns aj Mria usmeruje k nebeskmu cieu. Mria Nepokvrnen istota, je naou Matkou a ako kad matka aj ona chce pre svoje deti to najlepie. Chce, aby prili do neba. Dovome Presvtej Bohorodike, aby ns vzala za ruku. Dajme sa ou vies. S dverou sa vlome pod jej ochranu a dostaneme sa aj my k cieu k venmu ivotu, ktor pre ns vydobyl jej Syn Jei Kristus, povzbudil v zvere homlie vladyka Babjak.
 
V nedeu taktie svtej liturgii predchdzala modlitba svtho ruenca, sasou ktorho boli aj rozjmania vizionrky Ivety Hudkovej. Slvnostn archijerejsk svt liturgiu viedol arcibiskup Jn Babjak SJ, spolu s nm koncelebroval Mons. Andrej Imrich, emeritn pomocn biskup Spiskej dieczy a pribline dvadsa kazov. Pred zaiatkom eucharistickej obety privtal oboch biskupov, kazov a vetkch veriacich otec Rastislav Janiko, protopresbyter a farr v Litmanovej.
 
Homliu ohlsil otec Rastislav Baka, preovsk protopresbyter. V nej chronologicky prechdzal celmi dejinami spsy od stvorenia sveta, cez prvotn hriech a po moment, ke nadila plnos asu a Slovo sa stalo telom a prebvalo medzi nami. Kazate zdraznil, e cel Star zkon ukazuje na Boha ako na zchrancu. Boh had ud o sa k nemu obrtia celm srdcom a bud jeho spojencami. Boh je bojovnk a priiel ns zachrni. Ale zchrana udskho srdca je najnronejm poslanm na svete. Nevieme i chceme by zachrnen, lebo sme vemi fascinovan drobnmi prbehmi a modlami, sptan vlastnmi zvislosami, sebeckosou a nedverou tak, e u ani nevieme, ako vola o pomoc. A zl nem v mysle necha ods svojich zajatcov len tak. Vbi ns, klame, napda len aby ns udral v temnote. Ale priiel Boh a zachrnil ns, dodal vo svojej homlii preovsk protopresbyter.
 
V homlii upriamil svoju pozornos aj na nebesk Matku sprostredkovateku milost: Pred 30. rokmi, tu na tomto mieste Presvt Bohorodika Panna Mria oslov Ivetku a Katku, aby sme my na Slovensku nestratili vieru a neprestali sa modli. akujme preto dnes za Matku Mriu, ktor nm Jei Kristus daroval na kri, a ktor ns stle vol: Moje drah deti. akujme, e tu Cirkev dcha oboma pcami, lebo sa tu stretvaj kresania vchodnho i zpadnho obradu. akujme, e tu nali posilu do ivota biskupi, kazi, bohoslovci i veriaci. A prosme: Mria, daj nm svoje srdce, tak krsne, tak ist a nepokvrnen, pln lsky a pokory, aby sme aj my mohli rs v podobnosti Kristovi. Drah Mria, urob ns pokornmi ako si ty, a svtmi ako je Jei Kristus, zakonil v zvere homliu kazate.
 
Na konci archiejerejskej svtej liturgie nasledovalo zasvtenie sa Presvtej Bohorodike, ktor po krtkych sekoch predtaval vladyka Jn a kazi s veriacimi sa spolone pridvali opakujc jeho slov. Po modlitbe na mysel Svtho Otca k zskaniu plnomocnch odpustkov a zaspievan Ppeskej hymny sa prihovoril a otcovi arcibiskupovi Jnovi, otcovi biskupovi Andrejovi, kazateovi Rastislavovi Bakovi, kazom vysluhujcim sviatos zmierenia a vetkm prtomnm sa poakoval otec Jozef Urvinitka, duchovn sprvca hory Zvir. V zvere vladyka Jn pripomenul, e oslava tohto vroia nekon touto slvnosou, ale veriaci mu stle prichdza na toto miesto a zskava tak mnoh milosti. Osobitne oslovil Ivetku a poakoval jej, e kadorone prichdza na horu Zvir a tm ukazuje, e aj ke ju ivot zaviedol do zahraniia, Litmanov a hora Zvir m stle miesto v jej srdci.
 
Slvnostn rz vronej odpustovej slvnosti dotvorili svojm spevom aj spevky udovch a nboenskch piesn. V sobotu to bola pani Monika Kandrov a v nedeu pani Anna Servick. O chrov spev svtej liturgie sa postaral Zbor sv. Romana Sladkopevca pod vedenm otca Toma Pecucha. Neden slvnostn archijerejsk svt liturgia bola vysielan v priamom televznom prenose RTVS na Dvojke. (Tv archv)
 
Poas celho tda pred odpustovou slvnosou pripravila redakcia TV LOGOS viacer reporte, medzi ktormi nechbali exkluzvne rozhovory s vizionrkou Ivetou Hudkovou, ktor vo svojich spomienkach priblila divkom udalosti z hory Zvir z rokov 1990 - 1995. LOGOS TV a TV ZEMPLN taktie vysielali v priamom prenose cel duchovn program z oboch odpustovch dn.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
30. november 2023 (tvrtok) Ondrej, Andrej
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1492044 (35 %)
me by
1368235 (32 %)
nepi
1385074 (33 %)
Hlasy: 4245353
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX